logo
شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران)
02163511
02162846000
logo

اول از همه

قیمت میلگرد قیمت میلگرد ساده قیمت میلگرد آجدار

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت ورق برشی قیمت ورق آجدار قیمت ورق گالوانیزه

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت پروفیل قیمت پروفیل درب و پنجره قیمت پروفیل آلومینیوم

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت تیرآهن ipe قیمت تیرآهن ipb قیمت تیرآهن هاش

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت لوله قیمت لوله مانیسمان قیمت لوله مسی

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت نبشی قیمت نبشی گالوانیزه قیمت نبشی آرین فولاد

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت ناودانی قیمت ناودانی گالوانیزه قیمت ناودانی سبک

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت الکترود قیمت الکترود آما قیمت الکترود میکا

و ... را از ما بخواهید.

ارسال سریع بار

انواع میلگرد
جهت مشاوره یا کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را پر کنید.قیمت میلگرد امروز


تمامی قیمت ها بدون احتساب 10% مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است.

با توجه به نوسانات لحظه ای قیمت میلگرد در بازار، شما عزیزان می توانید، برای اطلاعات بیشتر و قیمت دقیق تر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

قیمت میلگرد آجدار میانه
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
14 میانه A3
251,818
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 میانه A3
251,818
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 میانه A3
251,818
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 میانه A3
251,818
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 میانه A3
251,818
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 میانه A3
251,818
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 میانه A3
251,818
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 میانه A3
251,818
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
14 ذوب آهن اصفهان A3
255,454
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 ذوب آهن اصفهان A3
255,454
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 ذوب آهن اصفهان A3
253,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 ذوب آهن اصفهان A3
254,545
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 ذوب آهن اصفهان A3
254,545
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 ذوب آهن اصفهان A3
256,363
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 ذوب آهن اصفهان A3
256,363
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 ذوب آهن اصفهان A3
256,363
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 ظفر بناب A2
269,091
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 ظفر بناب A2
265,455
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 ظفر بناب A3
265,455
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 ظفر بناب A3
261,818
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 ظفر بناب A3
261,818
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 ظفر بناب A3
261,818
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 ظفر بناب A3
261,818
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 ظفر بناب A3
261,818
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 ظفر بناب A3
261,818
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 ظفر بناب A3
261,818
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار نیشابور
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
12 نیشابور A3
277,363
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 نیشابور A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
14 نیشابور A3
254,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 نیشابور A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
16 نیشابور A3
254,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 نیشابور A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
18 نیشابور A3
254,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 نیشابور A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
20 نیشابور A3
254,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 نیشابور A3
254,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 نیشابور A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
25 نیشابور A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
25 نیشابور A3
254,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 نیشابور A3
254,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 نیشابور A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
32 نیشابور A3
263,727
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار آذر فولاد امین
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 آذر فولاد امین A2
271,818
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 آذر فولاد امین A2
267,273
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 آذر فولاد امین A3
271,817
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 آذر فولاد امین A3
267,273
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 آذر فولاد امین A3
261,818
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 آذر فولاد امین A3
261,818
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 آذر فولاد امین A3
261,818
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 آذر فولاد امین A3
261,818
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 آذر فولاد امین A3
261,818
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 آذر فولاد امین A3
261,818
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 آذر فولاد امین A3
261,818
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 آذر فولاد امین A3
261,818
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار ابهر
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 ابهر A2
273,181
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 ابهر A2
256,818
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 ابهر A3
258,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 ابهر A3
258,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 ابهر A2
256,818
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 ابهر A3
251,363
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 ابهر A3
251,363
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 ابهر A3
251,363
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 ابهر A3
251,363
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 ابهر A3
251,363
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 ابهر A3
251,363
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
10 امیرکبیر A2
262,727
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 امیرکبیر A3
266,363
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 امیرکبیر A3
260,909
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 امیرکبیر A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
14 امیرکبیر A3
256,363
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 امیرکبیر A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
16 امیرکبیر A3
256,363
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 امیرکبیر A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
18 امیرکبیر A3
256,363
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 امیرکبیر A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
20 امیرکبیر A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
20 امیرکبیر A3
256,363
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 امیرکبیر A3
256,363
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 امیرکبیر A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
25 امیرکبیر A3
256,363
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 امیرکبیر A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
28 امیرکبیر A3
257,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 امیرکبیر A3
257,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار فایکو
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
14 فایکو A3
251,819
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 فایکو A3
251,819
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 فایکو A3
251,819
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 فایکو A3
251,819
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 فایکو A3
251,819
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 فایکو A3
251,819
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 فایکو A3
251,819
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
12 جهان فولاد سیرجان A3
261,000
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 جهان فولاد سیرجان A3
247,363
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 جهان فولاد سیرجان A3
247,363
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 جهان فولاد سیرجان A3
245,545
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 جهان فولاد سیرجان A3
245,545
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 جهان فولاد سیرجان A3
245,545
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 جهان فولاد سیرجان A3
245,545
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 جهان فولاد سیرجان A3
245,545
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار بافق یزد
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 بافق یزد A3
290,910
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 بافق یزد A3
272,728
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 بافق یزد A3
268,182
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 بافق یزد A3
256,364
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 بافق یزد A3
256,364
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 بافق یزد A3
254,546
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 بافق یزد A3
254,546
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 بافق یزد A3
254,546
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 بافق یزد A3
254,546
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 بافق یزد A3
254,546
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 بافق یزد A3
256,364
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار شاهرود
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
10 شاهرود A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 شاهرود A3
273,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 شاهرود A3
262,727
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 شاهرود A3
262,727
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 شاهرود A3
262,727
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 شاهرود A3
262,727
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 شاهرود A3
274,090
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 شاهرود A3
274,090
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 شاهین بناب A2
274,182
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 شاهین بناب A2
271,182
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 شاهین بناب A3
271,182
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 شاهین بناب A3
268,182
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 شاهین بناب A3
268,182
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 شاهین بناب A3
268,182
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 شاهین بناب A3
268,182
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 شاهین بناب A3
268,182
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 شاهین بناب A3
268,182
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 شاهین بناب A3
268,182
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 شاهین بناب A3
268,182
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
14 صبا فولاد زاگرس A3
255,454
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 صبا فولاد زاگرس A3
255,454
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 صبا فولاد زاگرس A3
255,454
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 صبا فولاد زاگرس A3
255,454
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 صبا فولاد زاگرس A3
255,454
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 صبا فولاد زاگرس A3
255,454
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار راد همدان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 راد همدان A2
291,045
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 راد همدان A2
281,954
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 راد همدان A3
275,590
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 راد همدان A3
272,863
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 راد همدان A3
272,863
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 راد همدان A3
272,863
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 راد همدان A3
272,863
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 راد همدان A3
272,863
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 راد همدان A3
273,318
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 راد همدان A3
273,318
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار حدید سیرجان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 حدید سیرجان A2
272,727
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 حدید سیرجان A3
267,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 حدید سیرجان A3
265,454
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 حدید سیرجان A3
256,363
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 حدید سیرجان A3
256,363
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 حدید سیرجان A3
256,363
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 حدید سیرجان A3
256,363
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 آناهیتا گیلان A2
267,273
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 آناهیتا گیلان A2
265,454
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 آناهیتا گیلان A3
265,454
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 آناهیتا گیلان A3
260,000
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 آناهیتا گیلان A3
260,000
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 آناهیتا گیلان A3
260,000
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 آناهیتا گیلان A3
260,000
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 آناهیتا گیلان A3
260,000
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 آناهیتا گیلان A3
263,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 آناهیتا گیلان A3
263,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 آناهیتا گیلان A3
263,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار کاشان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 کاشان A2
253,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
8 کاشان A3
257,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 کاشان A2
250,909
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 کاشان A3
255,454
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 کاشان A2
244,545
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 کاشان A3
253,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 کاشان A3
243,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 کاشان A3
243,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 کاشان A3
243,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 کاشان A3
243,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 کاشان A3
243,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 کاشان A3
243,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 کاشان A3
243,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 کاشان A3
243,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
36 کاشان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
40 کاشان A3
268,181
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار قائم
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
12 قائم A3
255,000
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 قائم A3
248,600
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 قائم A3
248,600
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 قائم A3
248,600
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 قائم A3
248,600
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 قائم A3
248,600
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 قائم A3
248,600
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 قائم A3
248,600
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 قائم A3
248,600
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار نورد گرم سمنان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 نورد گرم سمنان A3
271,818
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 نورد گرم سمنان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 نورد گرم سمنان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 نورد گرم سمنان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
10 آریان فولاد A2
262,728
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 آریان فولاد A3
263,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 آریان فولاد A2
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 آریان فولاد A3
262,728
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 آریان فولاد A3
260,000
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 آریان فولاد A3
260,000
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 آریان فولاد A3
260,000
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 آریان فولاد A3
260,000
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 آریان فولاد A3
260,000
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 آریان فولاد A3
260,000
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 فولاد سپهر ایرانیان A2
271,818
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 کاوه تیکمه داش A3
273,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
8 کاوه تیکمه داش A2
269,090
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 کاوه تیکمه داش A3
270,909
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 کاوه تیکمه داش A2
266,363
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 کاوه تیکمه داش A3
266,363
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 کاوه تیکمه داش A3
263,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 کاوه تیکمه داش A3
263,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 کاوه تیکمه داش A3
263,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 کاوه تیکمه داش A3
263,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 کاوه تیکمه داش A3
263,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 کاوه تیکمه داش A3
263,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 کاوه تیکمه داش A3
263,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 کاوه تیکمه داش A3
263,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
14 ذوب و نورد کرمان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 ذوب و نورد کرمان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 ذوب و نورد کرمان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 ذوب و نورد کرمان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 ذوب و نورد کرمان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 درپاد تبریز A2
261,818
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 درپاد تبریز A2
258,183
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 درپاد تبریز A3
258,182
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 درپاد تبریز A3
254,546
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 درپاد تبریز A3
254,546
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 درپاد تبریز A3
254,546
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 درپاد تبریز A3
254,546
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 درپاد تبریز A3
254,546
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 درپاد تبریز A3
254,546
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار کوثر اهواز
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
12 کوثر اهواز A3
257,700
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 کوثر اهواز A3
243,100
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 کوثر اهواز A3
243,100
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 کوثر اهواز A3
243,100
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 کوثر اهواز A3
243,100
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 کوثر اهواز A3
243,100
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 کوثر اهواز A3
243,100
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 کوثر اهواز A3
243,100
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 کوثر اهواز A3
243,100
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار هیربد زرندیه
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
12 هیربد زرندیه A3
255,909
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 هیربد زرندیه A3
250,909
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 هیربد زرندیه A3
250,908
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 هیربد زرندیه A3
250,000
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 هیربد زرندیه A3
250,000
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 هیربد زرندیه A3
250,000
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 هیربد زرندیه A3
250,000
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 هیربد زرندیه A3
250,909
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 هیربد زرندیه A3
250,909
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار پرشین فولاد
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی واحد محل تحویل
10 پرشین فولاد A3
261,818
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم کارخانه
12 پرشین فولاد A3
258,182
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم کارخانه
14 پرشین فولاد A3
255,455
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم کارخانه
16 پرشین فولاد A3
254,546
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم کارخانه
18 پرشین فولاد A3
254,546
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم کارخانه
20 پرشین فولاد A3
254,546
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم کارخانه
22 پرشین فولاد A3
254,546
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم کارخانه
25 پرشین فولاد A3
254,546
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم کارخانه
28 پرشین فولاد A3
255,455
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم کارخانه
32 پرشین فولاد A3
255,455
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار عتیق آذر سهند
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی واحد محل تحویل
8 عتیق آذر سهند A2
270,000
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم کارخانه
10 عتیق آذر سهند A2
256,363
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم کارخانه
12 عتیق آذر سهند A2
256,363
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم کارخانه
14 عتیق آذر سهند A3
249,090
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم کارخانه
16 عتیق آذر سهند A3
249,090
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم کارخانه
18 عتیق آذر سهند A3
249,090
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم کارخانه
20 عتیق آذر سهند A3
249,090
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم کارخانه
22 عتیق آذر سهند A3
249,090
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم کارخانه
25 عتیق آذر سهند A3
249,090
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار ابرکوه یزد
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی واحد محل تحویل
10 ابرکوه یزد A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم کارخانه
12 ابرکوه یزد A3
265,454
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم کارخانه
14 ابرکوه یزد A3
249,999
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم کارخانه
16 ابرکوه یزد A3
249,999
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم کارخانه
18 ابرکوه یزد A3
249,090
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم کارخانه
20 ابرکوه یزد A3
249,090
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم کارخانه
22 ابرکوه یزد A3
249,090
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم کارخانه
25 ابرکوه یزد A3
249,090
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم کارخانه
28 ابرکوه یزد A3
249,090
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم کارخانه
32 ابرکوه یزد A3
254,545
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد ساده فولاد متین
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی واحد محل تحویل
10 فولاد متین A1
280,400
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ کیلوگرم بنگاه تهران
12 فولاد متین A1
280,400
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ کیلوگرم بنگاه تهران
14 فولاد متین A1
280,400
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ کیلوگرم بنگاه تهران
16 فولاد متین A1
280,400
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ کیلوگرم بنگاه تهران
18 فولاد متین A1
280,400
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ کیلوگرم بنگاه تهران
20 فولاد متین A1
280,400
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ کیلوگرم بنگاه تهران
22 فولاد متین A1
280,400
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ کیلوگرم بنگاه تهران
25 فولاد متین A1
280,400
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ کیلوگرم بنگاه تهران
قیمت میلگرد ساده کویر کاشان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت واحد محل تحویل
5.5 کویر کاشان A1
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ کلاف کیلوگرم بنگاه تهران
5.5 کویر کاشان A1
271,818
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ کلاف کیلوگرم کارخانه
6.5 کویر کاشان A1
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ کلاف کیلوگرم بنگاه تهران
6.5 کویر کاشان A1
271,818
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ کلاف کیلوگرم کارخانه
8 کویر کاشان A1
271,818
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ کلاف کیلوگرم کارخانه
10 کویر کاشان A1
271,818
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ کلاف کیلوگرم کارخانه
12 کویر کاشان A1
271,818
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ کلاف کیلوگرم کارخانه
14 کویر کاشان A1
271,818
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ کلاف کیلوگرم کارخانه
16 کویر کاشان A1
280,909
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه
18 کویر کاشان A1
280,909
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه
20 کویر کاشان A1
280,909
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه
22 کویر کاشان A1
280,909
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه
25 کویر کاشان A1
280,909
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه
28 کویر کاشان A1
280,909
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه
32 کویر کاشان A1
280,909
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه
34 کویر کاشان A1
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه
36 کویر کاشان A1
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه
38 کویر کاشان A1
280,909
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه
40 کویر کاشان A1
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه
42 کویر کاشان A1
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه
44 کویر کاشان A1
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه
46 کویر کاشان A1
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه
48 کویر کاشان A1
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه
50 کویر کاشان A1
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد ساده ابهر
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت واحد محل تحویل
5.5 ابهر A1
261,300
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ کلاف کیلوگرم کارخانه
6.5 ابهر A1
261,300
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ کلاف کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد ساده نطنز
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت واحد محل تحویل
6.5 نطنز A1
261,300
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ کلاف کیلوگرم کارخانه
6.5 نطنز A1
263,100
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ کلاف کیلوگرم بنگاه تهران
قیمت میلگرد ساده ملایر
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت واحد محل تحویل
6.5 ملایر A1
263,100
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ کلاف کیلوگرم بنگاه تهران

قیمت فولاد
قیمت آهن آلات
نمایندگی کسمک ترکیه
خرید ضایعات آهن

قیمت میلگرد امروز

قیمت میلگرد امروزمابیبن 243,636 ریال الی 290,910 ریال می باشد که این قیمت به دلایل زیادی از جمله نرخ ارز، عرضه و تقاضا و... بستگی دارد.

در صنعت ساخت و ساز، میلگرد یک نوع ماده مهم و حیاتی است که به عنوان یک عنصر تقویت‌کننده در بتن مسلح عمل می‌کند و کمک می‌کند تا بتن در مقابل نیروهای کششی مقاومت بیشتری پیدا کند. این ارتباط بین بتن و میلگرد باعث یکپارچگی بیشتر و استحکام بیشتر سازه می‌شود. استفاده از میلگرد به معماران و مهندسان سازه امکان می‌دهد تا ساختمان‌ها و سازه‌ها را با کیفیت و استحکام بیشتری اجرا کنند در نتیجه درخرید میلگرد باید به کیفیت میلگرد توجه کرد. بهترین میلگردها را می توانید از فولاد حامیران تهیه کنید.

وجود میلگرد در بتن مسلح باعث افزایش استحکام کششی بتن می‌شود و سازه‌ها را در برابر نیروهای کششی و تنش‌های خارجی مقاوم‌تر می‌کند. مصرف میلگرد در ساخت و ساز به پایداری و تقویت سازه‌ها کمک می‌کند، بنابراین سازه‌ها توانایی مقاومت در برابر عوامل محیطی و شرایط آب و هوایی را بیشتر دارند.

وظایف اصلی میلگرد عبارتند از:

تقویت: در سازه های بتنی برای ایجاد مقاومت در برابر نیروهای کششی، افزایش یکپارچگی سازه و جلوگیری از ترک و شکستگی تعبیه شده است.

افزایش مقاومت: با افزودن میلگرد به بتن، استحکام کلی و ظرفیت باربری سازه را افزایش داده و دوام آن را بیشتر می کند.

اتصال با بتن: میلگرد با ویژگی های سطحی (مانند برآمدگی یا تغییر شکل) طراحی شده است تا پیوند بهتری با بتن ایجاد کند و از چسبندگی بهتر بین دو ماده اطمینان حاصل کند.

میلگرد معمولاً در اشکال مختلف از جمله میلگرد ساده و میلگرد آجدار وجود دارد و معمولاً در قطرها و طول های مختلف بر اساس نیازهای ساختمانی خاص موجود است. انتخاب میلگرد به عواملی مانند الزامات سازه ای، ویژگی های ساختمانی و کاربری مورد نظر در پروژه ساختمانی بستگی دارد.

قیمت میلگرد بر اساس نوع، کیفیت، ابعاد و قطر آن متفاوت است. در حال حاضر قیمت میلگرد بسته به کارخانه سازنده آن متغیر است.

 قیمت انواع میلگرد

قیمت میلگرد شاخه ای

قیمت میلگرد به شاخه تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله سایز، وزن، و نوسانات بازار آهن آلات قرار دارد. برای به دست آوردن قیمت نهایی، وزن هر شاخه میلگرد را بر اساس جداول اشتال یا فرمول محاسبه می کنند و سپس آن را در قیمت روز هر کیلوگرم میلگرد ضرب می نمایند. به طور کلی، با افزایش سایز و وزن میلگرد، قیمت نهایی هر شاخه نیز بیشتر می شود.

قیمت روزانه میلگرد

قیمت روزانه میلگرد به طور روزانه با توجه به عوامل مختلفی از جمله قیمت جهانی فولاد، نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، عرضه و تقاضا و سیاست های دولتی تغییر می کند.

خرید میلگرد

به دنبال خرید میلگرد برای پروژه ساختمانی خود هستید؟

راهنمای جامع ما را برای یافتن بهترین کیفیت میلگرد با قیمت های رقابتی بررسی کنید. چه پیمانکار باشید و چه علاقه‌مند به انجام کارهای خود، ما تمام اطلاعاتی را که برای تصمیم‌گیری آگاهانه برای خرید نیاز دارید، در اختیار شما قرار داده‌ایم. این منبع ارزشمند را از دست ندهید!

برای خرید و اطلاع از قیمت میلگرد ، قیمت میلگرد آجدار و قیمت میلگرد ساده ، در تمامی سایزها و در هر تناژی فقط کافیست وارد سایت شرکت حامیران شوید و ثبت سفارش محصول مورد نظر خود را انجام دهید.

سایز میلگرد

سایزهای میلگرد ممکن است در هر کشور و با توجه به استانداردهای مختلف، متفاوت باشند. این سایزها معمولا به واحد میلیمتر بیان می‌شوند.به طور کلی، سایزهای رایج میلگرد در صنعت فولاد شامل انواع مختلفی از قطرها می‌شوند. به عنوان مثال : میلگرد 8 ، میلگرد 10 ، میلگرد 12 ، میلگرد 14 ، میلگرد 16 ، میلگرد 18 ، میلگرد 20 ، میلگرد 22 .

این فهرست فقط یک مثال از سایزهای میلگرد است و سایزهای دیگر نیز وجود دارد که بسته به نیازها و استفاده‌های مختلف در صنایع گوناگون به کار می‌روند.

 قیمت میلگرد

کارخانه های تولید میلگرد

در ایران، صنعت فولاد و تولید محصولات فولادی، از جمله میلگرد، یکی از صنایع اصلی و مهم است. تعداد زیادی از کارخانه‌های فولاد در سراسر کشور وجود دارد که محصولات متنوع فولادی را تولید می‌کنند.

فروش میلگرد

در سایت شرکت فولاد حامیران می توانید از آخرین قیمت فروش میلگرد و روند بازار میلگرد و عوامل موثر بر قیمت میلگرد در صنعت ساختمان سازی مطلع شوید، و برای پروژه های ساختمانی خود با کمترین قیمت ها میلگرد مورد نیاز خود را تهیه کنید. برخی از کارخانه‌های معروف تولید میلگرد در ایران عبارتند از: میلگرد شاهین بناب ، ، میلگرد ذوب آهن اصفهان ، میلگرد ظفربناب ، میلگرد راد همدان ، میلگرد شاهرود ، میلگرد ساده متین ، میلگرد میانه ، میلگرد زاگرس ، میلگرد آناهیتا گیلان ، میلگرد نیشابور ، میلگرد پرشین فولاد ، میلگرد هیربد زرندیه ، میلگرد اهواز ، میلگرد عتیق آذر سهند ، میلگرد ابرکوه ، میلگرد پردیس آذربایجان و میلگرد آریان فولاد .

کارشناسان تیم ما در تمامی مراحل خرید میلگرد، کنار شما عزیزان هستند و به شما کمک می‌کنند تا راحت‌تر میلگرد مناسب خود را تهیه کنید.

 میلگرد

وزن میلگرد

وزن میلگرد به عوامل مختلفی از جمله قطر، طول و نوع میلگرد بستگی دارد.

فرمول محاسبه وزن تقریبی یک متر میلگرد در طول مشخص، به شرح زیر است:

۱۶۲/نمره میلگرد به توان ۲ = وزن تقریبی هر متر میلگرد به کیلوگرم

جدول وزن میلگرد

وزن شاخه 12 متری (kg) (mm) نوع آج (m) وزن هر متر مربع (m) سایز میلگرد (mm) (Kg)
4.7 A3 0.395 8
7.4 A3 0.617 10
10.6 A3 0.888 12
14.5 A3 1.04 14
18.9 A3 1.58 16
24 A3 2 18
29.6 A3 2.47 20
35.7 A3 2.98 22
57.9 A3 4.83 28

سوالات متداول در خصوص میلگرد

آیا میلگرد خورده یا آسیب دیده می تواند بر یکپارچگی سازه تأثیر بگذارد؟

میلگرد خورده یا آسیب دیده ممکن است بر یکپارچگی یا عملکرد نهایی سازه تأثیر بگذارد. مصالح ساختمانی، از جمله میلگرد، باید به شکلی که مطابق با استانداردها و مشخصات فنی مورد نیازاست، باشند. وجود میلگردهای خورده یا آسیب دیده ممکن است تأثیرات زیر را داشته باشد:

ضعیف شدن مقاومت سازه ، کاهش مقاومت در مقابل خوردگی ، کاهش توانایی چسبندگی با بتن

آرماتور میلگرد در سازه های بتنی چگونه عمل می کند؟

آرماتور یا میلگرد در سازه‌های بتنی عملکردهای مهمی را داراست که به تقویت و تثبیت سازه کمک می‌کند. این عملکردها شامل موارد زیر می‌شود:

تقویت تنش و کشش در بتن، مقاومت در برابر فشار و خمش، کاهش ترکیدگی و تراکم بتن، تثبیت و اتصال بتن.

به طور خلاصه، آرماتورها به عنوان عناصر تقویتی و تثبیتی در سازه‌های بتنی عمل می‌کنند و میلگرد‌ها به‌عنوان یکی از انواع آرماتورها در سازه‌ها استفاده می‌شوند تا استحکام و ایمنی سازه را افزایش دهند.


جامعترین دسته بندی میلگرد

جامعترین دسته بندی میلگرد

میلگرد به دلیل خواص مکانیکی برتر و انعطاف پذیری در برابر تنش‌های مختلف، جزو مواد بسیار محبوب در ساخت و ساز می‌باشد. این محصول از فولاد تولید می‌شود و به دلیل خواص مقاومتی بالا، به عنوان یکی از اصلی ترین ترکیبات ساختمانی به حساب می‌آید.ادامه مطلب