logo
شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران)
02163511
02162846000
logo

اول از همه

قیمت میلگرد قیمت میلگرد ساده قیمت میلگرد آجدار

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت ورق برشی قیمت ورق آجدار قیمت ورق گالوانیزه

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت پروفیل قیمت پروفیل درب و پنجره قیمت پروفیل آلومینیوم

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت تیرآهن ipe قیمت تیرآهن ipb قیمت تیرآهن هاش

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت لوله قیمت لوله مانیسمان قیمت لوله مسی

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت نبشی قیمت نبشی گالوانیزه قیمت نبشی آرین فولاد

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت ناودانی قیمت ناودانی گالوانیزه قیمت ناودانی سبک

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت الکترود قیمت الکترود آما قیمت الکترود میکا

و ... را از ما بخواهید.

انواع میلگرد


قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت با ارزش افزوده


جهت مشاوره یا کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را پر کنید.قیمت انواع میلگرد آجدار :


با توجه به نوسانات لحظه ای قیمت در بازار، شما عزیزان می توانید، برای اطلاعات بیشتر و قیمت میلگرد آجدار با کارشناسان ما تماس بگیرید.

قیمت میلگرد آجدار میانه
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
14 میانه A3
250,458
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 میانه A3
250,458
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 میانه A3
250,458
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 میانه A3
250,458
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 میانه A3
250,458
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 میانه A3
250,458
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 میانه A3
250,458
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 میانه A3
250,458
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار پردیس
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 پردیس A2
278,899
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 پردیس A2
255,963
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 پردیس A3
250,458
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 پردیس A3
246,789
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 پردیس A3
240,367
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 پردیس A3
240,367
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 پردیس A3
240,367
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 پردیس A3
240,367
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 پردیس A3
240,367
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 پردیس َA3
240,367
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 پردیس A3
243,119
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 پردیس A3
243,119
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
14 ذوب آهن اصفهان A3
273,590
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 ذوب آهن اصفهان A3
273,590
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 ذوب آهن اصفهان A3
268,140
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 ذوب آهن اصفهان A3
268,140
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 ذوب آهن اصفهان A3
268,140
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 ذوب آهن اصفهان A3
271,410
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 ذوب آهن اصفهان A3
271,410
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 ذوب آهن اصفهان A3
271,410
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 ظفر بناب A2
276,860
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 ظفر بناب A2
274,680
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 ظفر بناب A3
274,680
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 ظفر بناب A3
270,320
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 ظفر بناب A3
270,320
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 ظفر بناب A3
270,320
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 ظفر بناب A3
270,320
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 ظفر بناب A3
270,320
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 ظفر بناب A3
270,320
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 ظفر بناب A3
270,320
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار نیشابور
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
12 نیشابور A3
287,760
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 نیشابور A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
14 نیشابور A3
269,230
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 نیشابور A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
16 نیشابور A3
269,230
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 نیشابور A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
18 نیشابور A3
269,230
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 نیشابور A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
20 نیشابور A3
269,230
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 نیشابور A3
269,230
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 نیشابور A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
25 نیشابور A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
25 نیشابور A3
269,230
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 نیشابور A3
269,230
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 نیشابور A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
32 نیشابور A3
277,950
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار آذر فولاد امین
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 آذر فولاد امین A2
281,220
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 آذر فولاد امین A2
277,950
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 آذر فولاد امین A3
281,220
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 آذر فولاد امین A3
277,950
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 آذر فولاد امین A3
274,680
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 آذر فولاد امین A3
274,680
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 آذر فولاد امین A3
274,680
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 آذر فولاد امین A3
274,680
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 آذر فولاد امین A3
274,680
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 آذر فولاد امین A3
274,680
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 آذر فولاد امین A3
274,680
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 آذر فولاد امین A3
274,680
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار ابهر
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 ابهر A2
289,940
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 ابهر A2
275,770
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 ابهر A3
279,040
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 ابهر A3
279,040
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 ابهر A2
275,770
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 ابهر A3
267,050
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 ابهر A3
267,050
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 ابهر A3
267,050
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 ابهر A3
267,050
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 ابهر A3
267,050
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 ابهر A3
267,050
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
10 امیرکبیر A2
274,680
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 امیرکبیر A3
279,040
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 امیرکبیر A3
274,680
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 امیرکبیر A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
14 امیرکبیر A3
269,230
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 امیرکبیر A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
16 امیرکبیر A3
269,230
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 امیرکبیر A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
18 امیرکبیر A3
269,230
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 امیرکبیر A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
20 امیرکبیر A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
20 امیرکبیر A3
269,230
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 امیرکبیر A3
269,230
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 امیرکبیر A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
25 امیرکبیر A3
269,230
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 امیرکبیر A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
28 امیرکبیر A3
270,320
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 امیرکبیر A3
270,320
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار فایکو
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
14 فایکو A3
264,870
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 فایکو A3
264,870
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 فایکو A3
264,870
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 فایکو A3
264,870
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 فایکو A3
264,870
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 فایکو A3
264,870
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 فایکو A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
12 جهان فولاد سیرجان A3
279,040
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 جهان فولاد سیرجان A3
262,690
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 جهان فولاد سیرجان A3
262,690
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 جهان فولاد سیرجان A3
260,510
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 جهان فولاد سیرجان A3
260,510
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 جهان فولاد سیرجان A3
260,510
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 جهان فولاد سیرجان A3
260,510
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 جهان فولاد سیرجان A3
260,510
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار بافق یزد
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 بافق یزد A3
311,740
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 بافق یزد A3
296,480
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 بافق یزد A3
291,030
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 بافق یزد A3
277,950
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 بافق یزد A3
277,950
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 بافق یزد A3
276,860
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 بافق یزد A3
276,860
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 بافق یزد A3
276,860
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 بافق یزد A3
276,860
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 بافق یزد A3
276,860
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 بافق یزد A3
276,860
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار شاهرود
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
10 شاهرود A3
289,940
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 شاهرود A3
287,760
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 شاهرود A3
275,770
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 شاهرود A3
275,770
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 شاهرود A3
275,770
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 شاهرود A3
275,770
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 شاهرود A3
277,950
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 شاهرود A3
277,950
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 شاهین بناب A2
280,130
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 شاهین بناب A2
276,860
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 شاهین بناب A3
276,860
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 شاهین بناب A3
274,680
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 شاهین بناب A3
274,680
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 شاهین بناب A3
274,680
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 شاهین بناب A3
274,680
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 شاهین بناب A3
274,680
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 شاهین بناب A3
274,680
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 شاهین بناب A3
274,680
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 شاهین بناب A3
274,680
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
14 صبا فولاد زاگرس A3
265,960
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 صبا فولاد زاگرس A3
265,960
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 صبا فولاد زاگرس A3
265,960
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 صبا فولاد زاگرس A3
265,960
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 صبا فولاد زاگرس A3
265,960
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 صبا فولاد زاگرس A3
265,960
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار راد همدان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 راد همدان A2
294,300
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 راد همدان A2
289,940
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 راد همدان A3
282,310
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 راد همدان A3
280,130
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 راد همدان A3
280,130
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 راد همدان A3
280,130
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 راد همدان A3
280,130
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 راد همدان A3
280,130
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 راد همدان A3
280,130
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 راد همدان A3
280,130
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار حدید سیرجان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 حدید سیرجان A2
279,040
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 حدید سیرجان A2
277,950
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 حدید سیرجان A3
277,950
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 حدید سیرجان A3
274,680
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 حدید سیرجان A3
274,680
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 حدید سیرجان A3
274,680
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 حدید سیرجان A3
274,680
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 آناهیتا گیلان A2
271,410
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 آناهیتا گیلان A2
269,230
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 آناهیتا گیلان A3
269,230
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 آناهیتا گیلان A3
263,780
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 آناهیتا گیلان A3
263,780
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 آناهیتا گیلان A3
263,780
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 آناهیتا گیلان A3
263,780
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 آناهیتا گیلان A3
263,780
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 آناهیتا گیلان A3
267,050
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 آناهیتا گیلان A3
267,050
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 آناهیتا گیلان A3
267,050
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار کاشان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 کاشان A2
264,870
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
8 کاشان A3
267,050
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 کاشان A2
260,510
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 کاشان A3
263,780
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 کاشان A2
258,330
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 کاشان A3
261,600
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 کاشان A3
248,520
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 کاشان A3
248,520
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 کاشان A3
248,520
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 کاشان A3
248,520
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 کاشان A3
248,520
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 کاشان A3
248,520
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 کاشان A3
248,520
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 کاشان A3
248,520
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
36 کاشان A3
264,870
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
40 کاشان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار قائم
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
12 قائم A3
265,960
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 قائم A3
264,870
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 قائم A3
264,870
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 قائم A3
264,870
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 قائم A3
264,870
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 قائم A3
264,870
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 قائم A3
264,870
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 قائم A3
264,870
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 قائم A3
264,870
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار نورد گرم سمنان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 نورد گرم سمنان A3
286,670
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 نورد گرم سمنان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 نورد گرم سمنان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 نورد گرم سمنان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
10 آریان فولاد A2
280,130
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 آریان فولاد A3
281,220
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 آریان فولاد A2
271,410
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 آریان فولاد A3
273,590
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 آریان فولاد A3
271,410
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 آریان فولاد A3
271,410
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 آریان فولاد A3
271,410
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 آریان فولاد A3
270,320
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 آریان فولاد A3
270,320
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 آریان فولاد A3
270,320
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 فولاد سپهر ایرانیان A2
296,480
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 کاوه تیکمه داش A3
275,770
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
8 کاوه تیکمه داش A2
275,770
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 کاوه تیکمه داش A3
277,950
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 کاوه تیکمه داش A2
273,590
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 کاوه تیکمه داش A3
273,590
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 کاوه تیکمه داش A3
271,410
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 کاوه تیکمه داش A3
271,410
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 کاوه تیکمه داش A3
271,410
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 کاوه تیکمه داش A3
271,410
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 کاوه تیکمه داش A3
271,410
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 کاوه تیکمه داش A3
271,410
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 کاوه تیکمه داش A3
271,410
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 کاوه تیکمه داش A3
271,410
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
14 ذوب و نورد کرمان A3
263,780
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 ذوب و نورد کرمان A3
263,780
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 ذوب و نورد کرمان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 ذوب و نورد کرمان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 ذوب و نورد کرمان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 درپاد تبریز A2
4,360
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 درپاد تبریز A2
284,490
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 درپاد تبریز A3
284,490
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 درپاد تبریز A3
281,220
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 درپاد تبریز A3
281,220
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 درپاد تبریز A3
281,220
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 درپاد تبریز A3
281,220
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 درپاد تبریز A3
281,220
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 درپاد تبریز A3
281,220
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار کوثر اهواز
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
12 کوثر اهواز A3
276,860
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 کوثر اهواز A3
263,780
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 کوثر اهواز A3
263,780
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 کوثر اهواز A3
263,780
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 کوثر اهواز A3
263,780
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 کوثر اهواز A3
263,780
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 کوثر اهواز A3
263,780
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 کوثر اهواز A3
263,780
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 کوثر اهواز A3
263,780
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه

قیمت فولاد
قیمت آهن آلات
نمایندگی کسمک ترکیه
خرید ضایعات آهن

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار یکی از پروفیل های مهم در صنعت ساختمان سازی است که سطح مقطعی دایره ای شکل دارد اما به لحاظ عوامل گوناگون مثل استانداردهای تولید، شکل ظاهری، جنس و کاربرد تنوع بالایی دارد. میلگرد از نظر ظاهری به میلگرد بدون اج، آجدار مارپیچ، آجدار جناقی و میلگرد آجدار مرکب تقسیم می شود که هر کدام از این محصولات در دو حالت شاخه و کلاف به بازار عرضه می شود.

میلگرد آجدار نوعی فولاد تغییر شکل یافته و با استحکام بالاست که با چرخش سرد کنترل شده میلگرد نورد گرم تولید می شود. این میلگرد دارای برجستگی هایی روی سطح خود است که به آج معروف است از این رو میلگرد آجدار نامیده می شود. شرکت فولاد حامیران معتبرترین تامین کننده میلگرد آجدار، نازلترین قیمت میلگرد را برای مشتریان در نظر دارد.

قیمت روز میلگرد آجدار

اندازه میلگردها متفاوت است و عرض از سایز 8 میلی متر تا 40 میلی متر دارد. قیمت روز میلگرد آجدار دارای ویژگی های خاصی است که آن را به میلگرد تابیده در تقویت بتن ترجیح می دهد. این ویژگی ها از انعطاف پذیری تا ماهیت صرفه جویی در هزینه آنها متغیر است. این میگرد می‌تواند تا 180 درجه بدون ترک یا شکستگی خم شود، ویژگی‌ های ساختاری آنها این امکان را فراهم می‌ کند که با فلاش الکتریکی مانند جوش قوس الکتریکی و جوش لب به لب جوش داده شوند.

میلگرد آجدار نسبت به میلگرد پیچ خورده معمولی دارای خواص اتصال عالی است. بنابراین، استفاده از آن هزینه آرماتور را 30 تا 40 درصد کاهش می دهد، از این جهت بسیار مقرون به صرفه است. معمولا میلگرد آجدار از فولاد سکوریت ساخته می‌ شود که آن را در برابر زنگ زدگی مقاوم می ‌کند. این امر بسیار مهم است زیرا از آنجایی که زنگ زدگی حجم بیشتری درون بتن می گیرد باعث می شود بتن دچار ترک خوردگی شود.

 میلگرد آجدار

قیمت میلگرد آجدار

میلگرد آجدار در مقایسه با میلگرد پیچ خورده که در آن بتن ممکن است بلغزد و باعث ایجاد ترک شود، سطح آجدار پیوند بهتری با بتن ایجاد می کند. میلگرد آجدار مانند تمام محصولات فلزی قابل بازیافت است. میلگرد اجدار معمولا با سایر محصولات فولادی ترکیب و ذوب می شود و برای استفاده مجدد دوباره شکل می گیرد.

جدول وزن مشخصات میلگرد آجدار

سایز میلگرد (mm) وزن هر متر مربع گرید وزن شاخه 12 متری (kg)
8 0.395 A3 4.7
10 0.617 A3 7.4
12 0.888 A3 10.6
13 1.04 A3 7.4
14 1.21 A3 14.5
15 1.39 A3 16.6
16 1.58 A3 18.9
18 2 A3 24
19 2.23 A3 26.7
20 2.47 A3 29.6
22 2.98 A3 35.7
25 3.85 A3 46.2
28 4.83 A3 57.9
32 6.31 A3 75.7
36 7.99 A3 95.8
40 9.83 A3 118

سوالات متداول در خصوص میلگرد آجدار

چگونه آج‌بندی روی میلگرد باعث بهبود عملکرد آن در سازه‌های بتنی می‌شود؟

به دلیل افزایش چسبندگی با بتن، افزایش مقاومت به لغزش، تقویت عملکرد در بارگذاری‌های دوره‌ای، کاهش لغزش میلگرد در بتن، افزایش مقاومت به خوردگی

اندازه ها و درجه های مختلف برای میلگرد آجدار چیست؟

میلگرد آجدار در قطرهای مختلف، معمولاً از 6 میلی متر تا 40 میلی متر می باشد. گریدهای میلگرد آجدار بر اساس استانداردها و مشخصات مورد استفاده در کشورها یا مناطق مختلف متفاوت است. مانند : ASTM A615/A615M ، BS4449 ، DIN 488 ، EN 10080