logo
شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران)
02163511
02162846000
logo

اول از همه

قیمت میلگرد قیمت میلگرد ساده قیمت میلگرد آجدار

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت ورق برشی قیمت ورق آجدار قیمت ورق گالوانیزه

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت پروفیل قیمت پروفیل درب و پنجره قیمت پروفیل آلومینیوم

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت تیرآهن ipe قیمت تیرآهن ipb قیمت تیرآهن هاش

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت لوله قیمت لوله مانیسمان قیمت لوله مسی

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت نبشی قیمت نبشی گالوانیزه قیمت نبشی آرین فولاد

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت ناودانی قیمت ناودانی گالوانیزه قیمت ناودانی سبک

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت الکترود قیمت الکترود آما قیمت الکترود میکا

و ... را از ما بخواهید.

ارسال سریع بار

انواع میلگردجهت مشاوره یا کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را پر کنید.قیمت میلگرد آجدار


تمامی قیمت ها بدون احتساب 10% مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است.

با توجه به نوسانات لحظه ای قیمت در بازار، شما عزیزان می توانید، برای اطلاعات بیشتر و قیمت میلگرد آجدار با کارشناسان ما تماس بگیرید.

قیمت میلگرد آجدار میانه
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
14 میانه A3
240,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 میانه A3
240,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 میانه A3
240,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 میانه A3
240,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 میانه A3
240,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 میانه A3
240,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 میانه A3
240,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 میانه A3
240,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار پردیس
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 پردیس A2
262,727
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 پردیس A2
249,090
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 پردیس A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 پردیس A3
248,182
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 پردیس A3
240,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 پردیس A3
240,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 پردیس A3
240,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 پردیس A3
240,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 پردیس A3
240,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 پردیس َA3
240,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 پردیس A3
242,728
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 پردیس A3
242,728
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
14 ذوب آهن اصفهان A3
245,454
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 ذوب آهن اصفهان A3
245,454
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 ذوب آهن اصفهان A3
243,636
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 ذوب آهن اصفهان A3
243,636
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 ذوب آهن اصفهان A3
243,636
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 ذوب آهن اصفهان A3
247,272
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 ذوب آهن اصفهان A3
246,363
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 ذوب آهن اصفهان A3
246,363
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 ظفر بناب A2
254,545
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 ظفر بناب A2
252,727
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 ظفر بناب A3
252,727
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 ظفر بناب A3
249,091
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 ظفر بناب A3
249,091
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 ظفر بناب A3
249,091
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 ظفر بناب A3
249,091
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 ظفر بناب A3
249,091
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 ظفر بناب A3
249,091
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 ظفر بناب A3
249,091
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار نیشابور
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
12 نیشابور A3
265,546
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 نیشابور A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
14 نیشابور A3
242,819
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 نیشابور A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
16 نیشابور A3
242,819
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 نیشابور A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
18 نیشابور A3
242,819
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 نیشابور A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
20 نیشابور A3
242,819
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 نیشابور A3
242,819
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 نیشابور A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
25 نیشابور A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
25 نیشابور A3
242,819
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 نیشابور A3
242,819
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 نیشابور A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
32 نیشابور A3
251,910
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار آذر فولاد امین
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 آذر فولاد امین A2
259,091
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 آذر فولاد امین A2
254,546
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 آذر فولاد امین A3
259,091
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 آذر فولاد امین A3
254,545
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 آذر فولاد امین A3
249,091
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 آذر فولاد امین A3
249,091
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 آذر فولاد امین A3
249,091
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 آذر فولاد امین A3
249,091
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 آذر فولاد امین A3
249,091
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 آذر فولاد امین A3
249,091
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 آذر فولاد امین A3
249,091
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 آذر فولاد امین A3
249,091
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار ابهر
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 ابهر A2
258,181
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 ابهر A2
244,545
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 ابهر A3
249,090
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 ابهر A3
249,090
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 ابهر A2
244,545
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 ابهر A3
241,818
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 ابهر A3
241,818
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 ابهر A3
241,818
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 ابهر A3
241,818
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 ابهر A3
241,818
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 ابهر A3
241,818
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
10 امیرکبیر A2
256,363
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 امیرکبیر A3
256,363
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 امیرکبیر A3
251,818
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 امیرکبیر A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
14 امیرکبیر A3
247,272
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 امیرکبیر A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
16 امیرکبیر A3
247,272
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 امیرکبیر A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
18 امیرکبیر A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 امیرکبیر A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
20 امیرکبیر A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
20 امیرکبیر A3
247,272
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 امیرکبیر A3
247,272
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 امیرکبیر A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
25 امیرکبیر A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 امیرکبیر A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
28 امیرکبیر A3
248,181
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 امیرکبیر A3
248,181
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار فایکو
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
14 فایکو A3
245,454
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 فایکو A3
245,454
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 فایکو A3
245,454
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 فایکو A3
245,454
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 فایکو A3
245,454
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 فایکو A3
245,454
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 فایکو A3
245,454
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
12 جهان فولاد سیرجان A3
251,909
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 جهان فولاد سیرجان A3
238,272
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 جهان فولاد سیرجان A3
238,272
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 جهان فولاد سیرجان A3
236,454
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 جهان فولاد سیرجان A3
236,454
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 جهان فولاد سیرجان A3
236,454
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 جهان فولاد سیرجان A3
236,454
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 جهان فولاد سیرجان A3
236,454
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار بافق یزد
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 بافق یزد A3
283,636
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 بافق یزد A3
265,454
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 بافق یزد A3
260,908
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 بافق یزد A3
249,090
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 بافق یزد A3
249,090
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 بافق یزد A3
247,272
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 بافق یزد A3
247,272
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 بافق یزد A3
247,272
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 بافق یزد A3
247,272
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 بافق یزد A3
247,272
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 بافق یزد A3
249,090
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار شاهرود
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
10 شاهرود A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 شاهرود A3
260,908
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 شاهرود A3
249,999
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 شاهرود A3
249,999
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 شاهرود A3
249,999
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 شاهرود A3
249,999
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 شاهرود A3
252,272
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 شاهرود A3
252,272
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 شاهین بناب A2
274,182
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 شاهین بناب A2
271,182
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 شاهین بناب A3
271,182
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 شاهین بناب A3
268,182
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 شاهین بناب A3
268,182
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 شاهین بناب A3
268,182
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 شاهین بناب A3
268,182
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 شاهین بناب A3
268,182
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 شاهین بناب A3
268,182
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 شاهین بناب A3
268,182
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 شاهین بناب A3
268,182
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
14 صبا فولاد زاگرس A3
243,637
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 صبا فولاد زاگرس A3
243,637
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 صبا فولاد زاگرس A3
243,637
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 صبا فولاد زاگرس A3
243,637
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 صبا فولاد زاگرس A3
243,637
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 صبا فولاد زاگرس A3
243,637
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار راد همدان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 راد همدان A2
275,136
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 راد همدان A2
266,045
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 راد همدان A3
259,681
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 راد همدان A3
256,954
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 راد همدان A3
256,954
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 راد همدان A3
256,954
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 راد همدان A3
256,954
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 راد همدان A3
256,954
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 راد همدان A3
257,409
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 راد همدان A3
257,409
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار حدید سیرجان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 حدید سیرجان A2
259,999
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 حدید سیرجان A3
258,181
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 حدید سیرجان A3
258,181
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 حدید سیرجان A3
252,726
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 حدید سیرجان A3
252,726
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 حدید سیرجان A3
252,726
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 حدید سیرجان A3
252,726
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 آناهیتا گیلان A2
260,909
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 آناهیتا گیلان A2
259,090
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 آناهیتا گیلان A3
259,090
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 آناهیتا گیلان A3
253,636
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 آناهیتا گیلان A3
253,636
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 آناهیتا گیلان A3
253,636
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 آناهیتا گیلان A3
253,636
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 آناهیتا گیلان A3
253,636
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 آناهیتا گیلان A3
257,272
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 آناهیتا گیلان A3
257,272
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 آناهیتا گیلان A3
257,272
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار کاشان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 کاشان A2
253,636
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
8 کاشان A3
257,272
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 کاشان A2
250,909
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 کاشان A3
255,454
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 کاشان A2
244,545
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 کاشان A3
253,636
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 کاشان A3
243,636
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 کاشان A3
243,636
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 کاشان A3
243,636
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 کاشان A3
243,636
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 کاشان A3
243,636
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 کاشان A3
243,636
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 کاشان A3
243,636
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 کاشان A3
243,636
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
36 کاشان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
40 کاشان A3
268,181
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار قائم
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
12 قائم A3
248,500
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 قائم A3
242,200
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 قائم A3
242,200
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 قائم A3
242,200
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 قائم A3
242,200
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 قائم A3
242,200
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 قائم A3
242,200
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 قائم A3
242,200
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 قائم A3
242,200
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار نورد گرم سمنان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 نورد گرم سمنان A3
260,909
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 نورد گرم سمنان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 نورد گرم سمنان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 نورد گرم سمنان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
10 آریان فولاد A2
249,090
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 آریان فولاد A3
250,909
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 آریان فولاد A2
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 آریان فولاد A3
250,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 آریان فولاد A3
243,636
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 آریان فولاد A3
243,636
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 آریان فولاد A3
243,636
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 آریان فولاد A3
243,636
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 آریان فولاد A3
243,636
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 آریان فولاد A3
243,636
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 فولاد سپهر ایرانیان A2
263,636
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 کاوه تیکمه داش A3
258,636
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
8 کاوه تیکمه داش A2
254,090
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 کاوه تیکمه داش A3
256,818
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 کاوه تیکمه داش A2
252,272
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 کاوه تیکمه داش A3
252,272
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 کاوه تیکمه داش A3
250,455
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 کاوه تیکمه داش A3
250,455
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 کاوه تیکمه داش A3
250,455
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 کاوه تیکمه داش A3
250,455
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 کاوه تیکمه داش A3
250,455
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 کاوه تیکمه داش A3
250,455
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 کاوه تیکمه داش A3
250,455
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 کاوه تیکمه داش A3
250,455
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
14 ذوب و نورد کرمان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 ذوب و نورد کرمان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 ذوب و نورد کرمان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 ذوب و نورد کرمان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 ذوب و نورد کرمان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 درپاد تبریز A2
251,819
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 درپاد تبریز A2
249,091
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 درپاد تبریز A3
249,091
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 درپاد تبریز A3
246,364
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 درپاد تبریز A3
243,637
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 درپاد تبریز A3
246,364
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 درپاد تبریز A3
246,364
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 درپاد تبریز A3
246,364
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 درپاد تبریز A3
246,364
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار کوثر اهواز
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
12 کوثر اهواز A3
250,400
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 کوثر اهواز A3
235,900
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 کوثر اهواز A3
235,900
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 کوثر اهواز A3
235,900
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 کوثر اهواز A3
235,900
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 کوثر اهواز A3
235,900
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 کوثر اهواز A3
235,900
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 کوثر اهواز A3
235,900
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 کوثر اهواز A3
235,900
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار هیربد زرندیه
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
12 هیربد زرندیه A3
246,819
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 هیربد زرندیه A3
243,637
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 هیربد زرندیه A3
243,636
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 هیربد زرندیه A3
242,728
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 هیربد زرندیه A3
242,728
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 هیربد زرندیه A3
242,728
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 هیربد زرندیه A3
242,728
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 هیربد زرندیه A3
243,637
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 هیربد زرندیه A3
243,637
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار پرشین فولاد
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی واحد محل تحویل
10 پرشین فولاد A3
252,727
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ کیلوگرم کارخانه
12 پرشین فولاد A3
248,182
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ کیلوگرم کارخانه
14 پرشین فولاد A3
245,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ کیلوگرم کارخانه
16 پرشین فولاد A3
244,545
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ کیلوگرم کارخانه
18 پرشین فولاد A3
244,545
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ کیلوگرم کارخانه
20 پرشین فولاد A3
244,545
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ کیلوگرم کارخانه
22 پرشین فولاد A3
244,545
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ کیلوگرم کارخانه
25 پرشین فولاد A3
244,545
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ کیلوگرم کارخانه
28 پرشین فولاد A3
245,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ کیلوگرم کارخانه
32 پرشین فولاد A3
245,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار پرشین فولاد
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی واحد محل تحویل
10 پرشین فولاد A3
252,727
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ کیلوگرم کارخانه
12 پرشین فولاد A3
248,182
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ کیلوگرم کارخانه
14 پرشین فولاد A3
245,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ کیلوگرم کارخانه
16 پرشین فولاد A3
244,545
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ کیلوگرم کارخانه
18 پرشین فولاد A3
244,545
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ کیلوگرم کارخانه
20 پرشین فولاد A3
244,545
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ کیلوگرم کارخانه
22 پرشین فولاد A3
244,545
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ کیلوگرم کارخانه
25 پرشین فولاد A3
244,545
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ کیلوگرم کارخانه
28 پرشین فولاد A3
245,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ کیلوگرم کارخانه
32 پرشین فولاد A3
245,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ کیلوگرم کارخانه

قیمت فولاد
قیمت آهن آلات
نمایندگی کسمک ترکیه
خرید ضایعات آهن

قیمت روز میلگرد آجدار

قیمت روز میلگرد آجدار به طور روزانه با توجه به برند تولید کننده، حجم خرید، موقعیت مکانی و شرایط بازار تغییر می کند. در حال حاضر قیمت میلگرد آجدار با توجه به عوامل ذکر شده بین 233,100 ریال الی 274,045 ریال می باشد.

برای اطلاعات بیشتر از قیمت روز انواع میلگرد از جمله میلگرد ساده می توانید با کارشناسان فروش ما در فولاد حامیران تماس حاصل فرمایید.

 قیمت روز میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار، که با نام میلگرد A3 نیز شناخته می شود، نوعی میلگرد فولادی است که برای تقویت بتن در برابر نیروهای کششی به کار می رود. این میلگردها قطرهای مختلفی دارند و میلگرد سایز ۲۰ و ۲۲ از رایج ترین آن ها هستند. سطح میلگرد آجدار دارای برجستگی ها و شیارهای جناغی یا هفت و هشتی است که باعث چسبندگی بهتر آن با بتن می شود.

به همین دلیل، استفاده از میلگرد آجدار موجب افزایش مقاومت کلی سازه در برابر ترک خوردگی و خرابی، به خصوص در برابر نیروهای کششی و لرزه های احتمالی می شود. کاربرد اصلی میلگرد آجدار در صنعت ساختمان سازی است، از جمله تقویت فونداسیون، ساخت ستون ها و تیرهای بتنی، و دیوارهای برشی.

از جمله سایز های میلگرد آجدار می توان به میلگرد 8 ، میلگرد 10 ، میلگرد 12 ، میلگرد 14 ، میلگرد 16 ، میلگرد 18 ، میلگرد 20 ، میلگرد 22 و... اشاره کرد.

 میلگرد آجدار

همچنین برای اطلاع از قیمت سایر برند های میلگرد آجدار از جمله میلگرد شاهین بناب ، میلگرد ابرکوه ، میلگرد ابهر ، میلگرد فایکو ، میلگرد ذوب آهن اصفهان ، میلگرد ظفربناب ، میلگرد شاهرود ، میلگرد ساده متین ، میلگرد میانه ، میلگرد زاگرس ، میلگرد آناهیتا گیلان ، میلگرد راد همدان ، میلگرد نیشابور ، میلگرد پرشین فولاد و میلگرد بافق یزد ، میلگرد هیربد زرندیه ، میلگرد اهواز ، میلگرد عتیق آذر سهند میلگرد آذر فولاد امین ، میلگرد پردیس آذربایجان و میلگرد آریان فولاد ، می توانید به قیمت انواع میلگرد مراجعه فرمایید.

 میلگرد اجدار

خرید میلگرد آجدار

برای خرید میلگرد آجدار می بایست در ابتدای امر، مشخصات فنی مورد نیاز پروژه خود را تعیین کنید. همچنین عواملی مانند گواهی نامه معتبر از اصالت کالا، قیمت ارزان و... را در نظر بگیرید. بیش از 50 سال تجربه در عرصه فولاد و آهن آلات و با داشتن آزمایشگاه متالورژی حامیران ، کیفیت و نازلترین قیمت را تضمین می کند.

جدول وزن میلگرد آجدار

سایز میلگرد (mm) وزن هر متر مربع گرید وزن شاخه 12 متری (kg)
8 0.395 A3 4.7
10 0.617 A3 7.4
12 0.888 A3 10.6
13 1.04 A3 7.4
14 1.21 A3 14.5
15 1.39 A3 16.6
16 1.58 A3 18.9
18 2 A3 24
19 2.23 A3 26.7
20 2.47 A3 29.6
22 2.98 A3 35.7
25 3.85 A3 46.2
28 4.83 A3 57.9
32 6.31 A3 75.7
36 7.99 A3 95.8
40 9.83 A3 118

سوالات متداول در خصوص میلگرد آجدار

چگونه آج‌بندی روی میلگرد باعث بهبود عملکرد آن در سازه‌های بتنی می‌شود؟

به دلیل افزایش چسبندگی با بتن، افزایش مقاومت به لغزش، تقویت عملکرد در بارگذاری‌های دوره‌ای، کاهش لغزش میلگرد در بتن، افزایش مقاومت به خوردگی

اندازه ها و درجه های مختلف برای میلگرد آجدار چیست؟

میلگرد آجدار در قطرهای مختلف، معمولاً از 6 میلی متر تا 40 میلی متر می باشد. گریدهای میلگرد آجدار بر اساس استانداردها و مشخصات مورد استفاده در کشورها یا مناطق مختلف متفاوت است. مانند : ASTM A615/A615M ، BS4449 ، DIN 488 ، EN 10080


جامعترین دسته بندی میلگرد

جامعترین دسته بندی میلگرد

میلگرد به دلیل خواص مکانیکی برتر و انعطاف پذیری در برابر تنش‌های مختلف، جزو مواد بسیار محبوب در ساخت و ساز می‌باشد. این محصول از فولاد تولید می‌شود و به دلیل خواص مقاومتی بالا، به عنوان یکی از اصلی ترین ترکیبات ساختمانی به حساب می‌آید.ادامه مطلب