logo
شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران)
02163511
02162846000
logo

قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت با ارزش افزوده


قیمت روز پروفیل صنعتی :


با توجه به نوسانات لحظه ای قیمت در بازار، شما عزیزان می توانید، برای اطلاعات بیشتر و قیمت دقیق تر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

قیمت پروفیل اصفهان
ضخامت سایز طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی واحد محل تحویل
6 60*120 6 متری
371,690
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
5 80*80 6 متری
371,690
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
5 90*90 6 متری
371,690
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
5 100*100 6 متری
371,690
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
6 100*100 6 متری
371,690
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
5 120*120 6 متری
371,690
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
6 120*120 6 متری
371,690
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
5 140*140 6 متری
371,690
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
6 140*140 6 متری
371,690
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
قیمت پروفیل تهران
ضخامت سایز طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی واحد محل تحویل
5 40*80 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
5 50*100 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
6 50*100 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
5 60*60 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
5 60*80 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
5 70*70 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
6 70*70 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
4 80*80 6 متری
361,880
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
5 80*80 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
6 80*80 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
8 80*80 6 متری
400,030
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
5 90*90 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
6 90*90 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
8 90*90 6 متری
400,030
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
4 100*100 6 متری
361,880
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
5 100*100 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
5 100*150 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
5 100*180 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
5 100*200 12 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
6 100*100 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
6 100*150 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
6 100*200 12 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
8 100*100 6 متری
400,030
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
8 100*150 6 متری
400,030
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
8 100*180 6 متری
400,030
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
8 100*200 12 متری
400,030
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
5 120*120 12 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
6 120*120 12 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
8 120*120 6 متری
400,030
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
5 140*140 12 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
6 140*140 12 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
8 140*140 12 متری
400,030
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
4 150*150 12 متری
361,880
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
5 150*150 12 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
6 150*150 12 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
8 150*150 12 متری
400,030
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
5 160*160 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
6 160*160 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
6 160*160 6 متری
371,690
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم انبار تهران
5 180*180 12 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
6 180*180 12 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
8 180*180 12 متری
400,030
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
قیمت پروفیل کالوپ
ضخامت سایز طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی واحد محل تحویل
6 140*140 6 متری/12 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
10 140*140 6 متری/12 متری
398,940
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
8 150*250 6 متری/12 متری
398,940
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
6 180*180 6 متری/12 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
8 180*180 6 متری/12 متری
398,940
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
8 180*180 6 متری/12 متری
398,940
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
10 180*180 6 متری/12 متری
398,940
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
6 200*200 6 متری/12 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
8 200*200 6 متری/12 متری
398,940
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
10 200*200 6 متری/12 متری
398,940
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
6 300*300 6 متری/12 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
8 300*300 6 متری/12 متری
398,940
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه
10 300*300 6 متری/12 متری
398,940
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم کارخانه

نمایندگی کسمک ترکیه
نمایندگی بهلر اتریش
عاملیت فروش فولاد آلیاژی
نمایندگی فولاد آلیاژی اصفهان

پروفیل صنعتی چیست؟

سازه های بزرگ مثل بناهای مهم و بناهای تاریخی در هر دوره تاریخی و در هر جای جهان بر پایه ستون های بزرگ و غول آسایی استوار شده اند که به آن پروفیل صنعتی می گویند. ستون هایی که در گذشته چوبی و سنگی بوده اند و اکنون با گذشت زمان و پیشرفت تدریجی علم و کشف ویژگی های بنیادی فولاد، به پروفیل فولادی تبدیل شده اند. صنعت ساخت و ساز جایگاه ویژه ای در جهان امروز دارد به همین جهت ابزار مختلفی در این زمینه دخیل هستند. یکی از این ابزار تخصصی در این حوزه، استفاده از پروفیل است که به دو بخش پروفیل صنعتی و پروفیل ساختمانی تقسیم می شوند که هر کدام با توجه به ضرورت به کارگیری و استفاده شان در حوزه های مختلف تعریف می شوند. در این مقاله قصد داریم شما را با پروفیل صنعتی بیشتر آشنا کنیم، با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

در صنعت ساختمان سازی از مقاطع فولادی زیادی استفاده می ‌شود که از مهمترین آنها می‌ توان به تیرآهن، میلگرد، نبشی و … اشاره کرد. اما در کنار این مقاطع از پروفیل و اهمیت آن نمی ‌توان چشم پوشی کرد. پروفیل ‌ها دسته‌ ای از محصولات فولادی هستند که هم در صنعت و هم در ساخت و ساز استفاده می ‌شوند. به این دسته از پروفیل‌ هایی که در صنعت مورد استفاده قرار می ‌گیرد، پروفیل صنعتی می‌ گویند.

پروفیل صنعتی، مقطع فولادی تو خالی از جنس آلیاژهای فولادی است که در پروژه ها و صنایعی که کیفیت و مقاومت کار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، استفاده می شود. پروفیل سنگین از جنس ورق نورد گرم به ضخامت ۱.۵ میلیمتر به بالا ساخته می شود. با توجه به اینکه معمولا پروفیل صنعتی در ابعاد بزرگ و شکل ضخیم هستند، در بازارهای جهانی از آن به عنوان پروفیل ساختمانی سنگین یاد می شود.

کاربردهای پروفیل صنعتی

پروفیل ‌های صنعتی تقریبا همه جا حضور دارند، با توجه به اینکه ابعاد آن گستردگی بالایی دارد، کاربردهای آن نیز گسترده می‌ شود. پروفیل صنعتی بنا به ویژگی های خاص خود در کنار ارزان بودن، کاربردهای بسیاری در صنایع مختلف دارد، مهم ترین این کاربردها به شکل زیر می باشد:

• ساخت بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی

• صنایع نظامی

• صنایع خودرو سازی و کشتی سازی

• ساخت ماشین ها و دستگاه های صنعتی

• ساخت اسکلت فلزی ساختمان

• ساخت شاسی نفت کش و تریلرها

• پروژه های عمرانی مثل سد سازی و پل سازی

• به کارگیری به عنوان ستون ها و پایه های سازه های غول پیکر

پروفیل آلومینیومی صنعتی

آلومینیوم به دلیل سبک وزن بودن، انعطاف پذیری بالا، مقاومت در برابر خوردگی، دارا بودن خاصیت تبادل دمایی و ... محبوبیت ویژه ای در برابر دیگر پروفیل ها دارد، به همین جهت، پرکاربردترین مواد اولیه در تولید پروفیل است. پروفیل آلومینیومی در بازار به صورت صنعتی، ساختمانی و اختصاصی عرضه می شود. در ساختمان سازی به عنوان در و پنجره و غیره و در سایر صنایع نیز به عنوان قطعات مختلف صنعتی استفاده می شود.

انواع پروفیل آلومینیوم صنعتی:

• پروفیل آلومینیوم دارای شیار صنعتی 20*20 : اندازه مقطع این پروفیل 20*20 میلمتر، slot اسلات 6 میلیمتر، وزن 375 گرم بر متر که از جنس آلومینیوم است و توسط آنودایز نقره ای آبکاری می شوند. این نوع پروفیل برای ساخت فرم های کوچک و شاسی با استحکام کم بکار می روند.

• پروفیل آلومینیوم دارای شیار صنعتی 25*25 : اندازه مقطع این پروفیل 25*25 میلمتر، slot اسلات 6 میلیمتر، وزن 400 گرم بر متر که از جنس آلومینیوم است. براس ساخت فریم تا چهارچوب زمانی که پروفیل 20*20 پاسخگو نیست از این نوع پروفیل استفاده میشود.

• پروفیل آلومینیوم دارای شیار صنعتی 30*30 : اندازه مقطع این پروفیل 30*30 میلمتر، slot اسلات 8 میلیمتر، وزن 790 گرم بر متر که از جنس آلومینیوم است. این نوع پروفیل برای ساخت فرم و کاور به کار می روند گرچه استحکام خوبی ندارند اما برای ساخت کاور گزینه مناسبی است و از نظر اقتصادی نیر مقرون به صرفه است.

• پروفیل آلومینیوم دارای شیار صنعتی 40*40 : اندازه مقطع این پروفیل 40*40 میلمتر، slot اسلات 10 میلیمتر، وزن 1.35 کیلوگرم بر متر که از جنس آلومینیوم است. این نوع پروفیل استحکام بالایی دارند و نسبتا سنگین هستند و برای ساخت شاسی مورد استفاده قرار می گیرند.

• پروفیل آلومینیوم دارای شیار صنعتی 45*45 : اندازه مقطع این پروفیل 45*45 میلمتر، slot اسلات 10 میلیمتر، وزن (1.07،1.36،2) کیلوگرم بر متر که از جنس آلومینیوم است. پروفیل آلومینیوم 45*45 دارای 3 سایز سبک، متوسط و سنگین در استاندارد بین المللی است و کاربرد این نوع پروفیل در ساخت شاسی با استقامت بالا است.

• پروفیل آلومینیوم دارای شیار صنعتی 60*60 : اندازه مقطع این پروفیل 60*60 میلمتر، slot اسلات 10 میلیمتر، وزن 2.1 کیلوگرم بر متر که از جنس آلومینیوم است. این نوع پروفیل دارای ابعاد بزرگی است و برای فریم های صنعتی و فریم های پارتیشن بندی بسیار مناسب است.

• پروفیل آلومینیوم دارای شیار صنعتی 80*80 : اندازه مقطع این پروفیل 80*80 میلمتر، slot اسلات 10 میلیمتر، وزن 2.93 کیلوگرم بر متر که از جنس آلومینیوم است. این پروفیل سنگین بسیار حجیم و گران قیمت است و در ساخت دستگاه های بزرگ و سازه های پارتیشنی مانند نمایشگاه ها استفاده میشود.

• پروفیل آلومینیوم دارای شیار صنعتی 90*45 : اندازه مقطع این پروفیل 90*45 میلمتر، slot اسلات 10 میلیمتر، وزن (3.2، 2.7، 2) کیلوگرم بر متر که از جنس آلومینیوم است. پروفیل آلومینیوم 90*45 دارای 3 سایز سبک، متوسط و سنگین در استاندارد بین المللی است و کاربرد این نوع پروفیل در ساخت ستون در شاسی استفاده میشود.

• پروفیل آلومینیوم دارای شیار صنعتی 80*40 : اندازه مقطع این پروفیل 80*40 میلمتر، slot اسلات 10 میلیمتر، وزن 2.1 کیلو گرم بر متر که از جنس آلومینیوم است. پروفیل 80*40 دارای استحکام بسیار بالا مس باشد و نسبت به دیگر پروفیل ها وزنی متوسط دارد و به عنوان ستون قابل استفاده می باشند.

مزایای پروفیل صنعتی:

• استحکام و قدرت تحمل بار بالا

• وزن کم

• جوش ‌پذیری بالا به دلیل ضخامت زیاد و افزایش حجم فلز جوش

• امکان اتصال به سایر اجزای فولادی یا پروفیل ‌های دیگر به روش‌ های مختلف

معایب پروفیل صنعتی:

• عدم امکان طراحی ‌های ظریف با استفاده از پروفیل صنعتی

• پایین بودن تعداد کارخانه ‌های سازنده

• قیمت بالا

قیمت پروفیل صنعتی چقدر است؟

عوامل متعددی از جمله؛ کیفیت، ضخامت و ابعاد پروفیل، کارخانه تولید کننده، قیمت ارز و دلار، نوع فرآیند ساخت، نوع سطح مقطع پروفیل و جنس آلیاژ به کار رفته روی قیمت پروفیل سنگین تاثیرگذار است. اگر در ساخت پروفیل صنعتی از ورق سیاه استفاده شود تغییرات قیمت ورق سیاه نیز در تعیین قیمت پروفیل صنعتی بسیار تاثیر گذار خواهد بود. همچنین عواملی مانند قیمت جهانی فولاد و سنگ آهن، هزینه تجهیزات، سیاست های مالی و اقتصادی دولت و همچنین کارخانه تولیدکننده از عواملی ست که بر قیمت تمام شده پروفیل صنعتی تاثیرگذار است.

فولاد حامیران با سال ها تجربه در زمینه تامین و فروش انواع مقاطع فولادی، از جمله پروفیل صنعتی در تمام مراحل خرید در کنار خریداران عزیز خواهد بود. قیمت انواع پروفیل به صورت لحظه ای در فولاد حامیران به روزرسانی می شود. همچنین شما می توانید جهت مشاوره و استعلام قیمت پروفیل صنعتی و سایر مقاطع فولادی با شماره تلفن 02163511 با کارشناسان بخش فروش حامیران در ارتباط باشید.