logo
شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران)
02163511
02162846000
logo

اول از همه

قیمت میلگرد قیمت میلگرد ساده قیمت میلگرد آجدار

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت ورق برشی قیمت ورق آجدار قیمت ورق گالوانیزه

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت پروفیل قیمت پروفیل درب و پنجره قیمت پروفیل آلومینیوم

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت تیرآهن ipe قیمت تیرآهن ipb قیمت تیرآهن هاش

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت لوله قیمت لوله مانیسمان قیمت لوله مسی

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت نبشی قیمت نبشی گالوانیزه قیمت نبشی آرین فولاد

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت ناودانی قیمت ناودانی گالوانیزه قیمت ناودانی سبک

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت الکترود قیمت الکترود آما قیمت الکترود میکا

و ... را از ما بخواهید.

ارسال سریع بار

انواع تیرآهن


جهت مشاوره یا کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را پر کنید.قیمت تیرآهن امروز


تمامی قیمت ها بدون احتساب 10% مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است.

با توجه به نوسانات لحظه ای قیمت در بازار، شما عزیزان می توانید، برای اطلاعات بیشتر و قیمت تیرآهن با کارشناسان ما تماس بگیرید.

قیمت تیرآهن ذوب آهن
سایز سازنده طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی استاندارد واحد محل تحویل
12 ذوب آهن 12 متری
34,423,670
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین شاخه
14 ذوب آهن 12 متری
40,845,688
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین شاخه
14 ذوب آهن 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ نیمه سبک شاخه بنگاه تهران
16 ذوب آهن 12 متری
50,937,431
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین شاخه
16 ذوب آهن 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ نیمه سبک شاخه بنگاه تهران
18 ذوب آهن 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ نیمه سبک شاخه بنگاه تهران
18 ذوب آهن 12 متری
60,570,459
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین شاخه
20 ذوب آهن 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ نیمه سبک شاخه بنگاه تهران
20 ذوب آهن 12 متری
76,625,505
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین شاخه
22 ذوب آهن 12 متری
87,634,679
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین شاخه
24 ذوب آهن 12 متری
98,643,853
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین شاخه
27 ذوب آهن 12 متری
115,616,330
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین شاخه
30 ذوب آهن 12 متری
142,221,835
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین شاخه اصفهان
30 ذوب آهن 12 متری
143,597,982
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین شاخه
قیمت تیرآهن فایکو
سایز سازنده طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی استاندارد واحد محل تحویل
14 فایکو 12 متری
38,552,110
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین شاخه بنگاه تهران
16 فایکو 12 متری
47,726,422
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین شاخه بنگاه تهران
20 فایکو 12 متری
74,331,927
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین شاخه بنگاه تهران
قیمت تیرآهن اهواز
سایز سازنده طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی استاندارد واحد محل تحویل
14 اهواز 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین شاخه بنگاه تهران
16 اهواز 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین شاخه بنگاه تهران
18 اهواز 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین شاخه بنگاه تهران
قیمت تیرآهن یزد
سایز سازنده طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی استاندارد واحد محل تحویل
14 یزد 12 متری
36,717,248
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین شاخه بنگاه تهران
16 یزد 12 متری
45,891,560
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین شاخه بنگاه تهران
18 یزد 12 متری
55,983,303
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین شاخه بنگاه تهران
20 یزد 12 متری
68,827,339
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین شاخه بنگاه تهران
22 یزد 12 متری
82,588,807
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین شاخه بنگاه تهران
قیمت تیرآهن ترک
سایز سازنده طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی استاندارد واحد محل تحویل
8 ترک 12 متری
41,304,404
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین شاخه بنگاه تهران
10 ترک 12 متری
50,478,716
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین شاخه بنگاه تهران
33 ترک 12 متری
635,028
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
36 ترک 12 متری
635,028
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
40 ترک 12 متری
680,899
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
45 ترک 12 متری
690,073
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
50 ترک 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
55 ترک 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
60 ترک 12 متری
735,945
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
قیمت تیرآهن روسیه
سایز سازنده طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی استاندارد واحد محل تحویل
35 روسیه 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
40 روسیه 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
45 روسیه 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
50 روسیه 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
55 روسیه 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
60 روسیه 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
قیمت تیرآهن کره
سایز سازنده طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی استاندارد واحد محل تحویل
33 کره 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
36 کره 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
40 کره 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
45 کره 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
50 کره 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
50 کره 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
55 کره 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
قیمت تیرآهن بناب
سایز سازنده طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی استاندارد واحد محل تحویل
14 بناب 12 متری
269,090
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ سنگین کیلوگرم کارخانه
قیمت تیرآهن ماهان
سایز سازنده طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی استاندارد واحد محل تحویل
14 ماهان 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین شاخه بنگاه تهران
16 ماهان 12 متری
45,891,560
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین شاخه بنگاه تهران
18 ماهان 12 متری
55,065,872
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین شاخه بنگاه تهران

قیمت فولاد
قیمت آهن آلات
نمایندگی کسمک ترکیه
خرید ضایعات آهن

قیمت تیرآهن

قیمت تیرآهن به صورت روزانه در بازار در حال نوسان است و تحت تاثیر عواملی مانند قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و میزان تقاضا قرار می‌گیرد. در حال حاضر قیمت تیرآهن شاخه ای مابین 34,882,385 ریال الی 147,726,422 ریال می باشد. برای اطلاعات بیشتر درباره ی قیمت روز تیرآهن با کارشناسان فروش ما در فولاد حامیران تماس حاصل فرمایید.

 قیمت تیرآهن

تیرآهن

تیرآهن، یکی از ارکان اصلی در ساخت ‌و ساز به شمار می ‌رود. این محصول فولادی نقش اسکلت اصلی سازه ‌های بتنی و فولادی را بر عهده دارد. تیرآهن با تحمل نیرو های کششی و فشار وارده بر سازه، به استحکام و پایداری نهایی آن کمک می‌کند. برای اطالاعات بیشتر درباره ی انواع تیرآهن می توانید به دانشنامه تخصصی فولاد و آهن آلات مراجعه فرمایید.

 تیرآهن

انواع مختلفی از تیرآهن با سایزها و ضخامت‌های گوناگون تولید می‌شوند که هر کدام برای کاربرد خاصی در ساختمان‌سازی مناسب هستند. از رایج ‌ترین نوع تیرآهن های ساختمان سازی می توان به تیرآهن ۱۰ تیرآهن ۱۲ تیرآهن ۱۴ تیرآهن ۱۶ تیرآهن ۱۸ اشاره کرد.

وزن تیرآهن

وزن تیرآهن

وزن تیرآهن به طور مستقیم به ابعاد و ضخامت آن بستگی دارد. تیرآهن با طول، ارتفاع و عرض بیشتر، طبیعتا وزن سنگین ‌تری خواهد داشت. برای محاسبه وزن تقریبی یک تیرآهن می‌توان از وزن مخصوص چدن (7.85 گرم بر سانتی‌متر مکعب) استفاده کرد.

فرآیند محاسبه بدین صورت است که ابتدا حجم تیرآهن را با حاصل ضرب طول، عرض و ارتفاع آن به دست می‌آوریم و سپس حجم به دست آمده را در وزن مخصوص چدن ضرب می‌کنیم.البته این روش، یک راه حل تقریبی است. برای دستیابی به وزن دقیق ‌تر تیرآهن، در ادامه به جدول وزن تیرآهن مراجعه فرمایید..

جدول وزن تیرآهن

سایز وزن شاخه 12 متری (kg) وزن یک متر (kg) ضخامت جان ضخامت بال عرض بال
12 125 10.4 4.4 6.3 64
14 154 12.9 4.7 6.9 73
16 189 15.8 5 7.4 82
18 225 18.8 5.3 8 91
20 268 22.4 5.6 8.5 100
22 314 26.2 5.9 9.2 110
24 368 30.7 6.2 9.8 120
27 433 36.1 6.6 10.2 135
30 507 42.2 7.1 10.7 150

سوالات متداول در خصوص تیرآهن

چرا ما باید قیمت روز تیرآهن را هرروز مرور کنیم؟

به دلیل نوسانات ارز به طور روزانه صدرصد بروی بالا و پایین شدن قیمت روز تیرآهن نیز تاثیر بسیار زیادی خواهد پس بهتر است اگر قصد خرید روزانه دارید حتما روزانه صفحه حامیران استیل را دنبال کنید

چگونه می توانم اندازه مناسب تیرآهن را برای پروژه خود تعیین کنم؟

اندازه تیرآهن مورد نیاز برای پروژه شما به عواملی مانند دهانه ای که باید بپوشاند و باری که باید تحمل کند بستگی دارد. مشاوره با یک مهندس سازه یا یک متخصص ساخت و ساز می تواند به تعیین اندازه مناسب برای نیازهای خاص شما کمک کند.

آیا می توانم تیرآهن را مستقیماً از تولید کنندگان بخرم؟

بسیاری از تولیدکنندگان تیرآهن مستقیماً به مصرف کنندگان می فروشند، در حالی که برخی دیگر محصولات خود را از طریق نمایندگی های مجاز توزیع می کنند. خرید مستقیم از تولید کنندگان ممکن است مزیت های هزینه ای داشته باشد، اما در نظر گرفتن عواملی مانند حمل و نقل و جابجایی ضروری است.


انواع تیرآهن در صنعت جهانی

انواع تیرآهن در صنعت جهانی

ناودانی ها در موارد مختلفی کاربرد دارند که از مهم ترین آنها کاربرد ساختمانی آنها می باشد، که شامل: استفاده در اعضای باربر، در قاب های ساختمانی، لرزه گیر ها و میانقاب ها، سازه های بالابر و آسانسور، ریل ها و صفحات انتقالی، گاهاً در تیر های افقی و سقف ها می باشد.ادامه مطلب