logo
شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران)
02163511
02162846000
logo

اول از همه

قیمت میلگرد قیمت میلگرد ساده قیمت میلگرد آجدار

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت ورق برشی قیمت ورق آجدار قیمت ورق گالوانیزه

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت پروفیل قیمت پروفیل درب و پنجره قیمت پروفیل آلومینیوم

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت تیرآهن ipe قیمت تیرآهن ipb قیمت تیرآهن هاش

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت لوله قیمت لوله مانیسمان قیمت لوله مسی

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت نبشی قیمت نبشی گالوانیزه قیمت نبشی آرین فولاد

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت ناودانی قیمت ناودانی گالوانیزه قیمت ناودانی سبک

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت الکترود قیمت الکترود آما قیمت الکترود میکا

و ... را از ما بخواهید.

انواع ورققیمت بدون ارزش افزوده

قیمت با ارزش افزوده


جهت مشاوره یا کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را پر کنید.قیمت ورق سیاه :


با توجه به نوسانات لحظه ای قیمت در بازار، شما عزیزان می توانید، برای اطلاعات بیشتر و دقیق تر قیمت ورق سیاه با کارشناسان ما تماس بگیرید.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت ابعاد سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
2 1000*2000 فولاد مبارکه
430,550
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ برش خورده بنگاه تهران
3 1000*2000 فولاد مبارکه
483,960
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ برش خورده بنگاه تهران
4 1000*2000 فولاد مبارکه
513,390
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ برش خورده بنگاه تهران
2 1250*2500 فولاد مبارکه
420,740
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ برش خورده بنگاه تهران
4 1250*2500 فولاد مبارکه
425,100
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ برش خورده بنگاه تهران
3 2500*1250 فولاد مبارکه
463,250
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ برش خورده بنگاه تهران
3 6000*1500 فولاد مبارکه
488,320
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ برش خورده بنگاه تهران
4 6000*1500 فولاد مبارکه
493,770
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ برش خورده بنگاه تهران
5 6000*1500 فولاد مبارکه
498,130
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ برش خورده بنگاه تهران
5 6000*1500 فولاد مبارکه
507,940
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك بنگاه تهران
6 6000*1500 فولاد مبارکه
506,850
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ برش خورده بنگاه تهران
6 6000*1500 فولاد مبارکه
513,390
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك بنگاه تهران
8 6000*1500 فولاد مبارکه
501,400
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك بنگاه تهران
8 6000*1500 فولاد مبارکه
493,770
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ برش خورده بنگاه تهران
10 6000*1500 فولاد مبارکه
467,610
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك بنگاه تهران
10 6000*1500 فولاد مبارکه
461,070
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ برش خورده بنگاه تهران
12 6000*1500 فولاد مبارکه
461,070
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ برش خورده بنگاه تهران
12 6000*1500 فولاد مبارکه
466,520
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك بنگاه تهران
15 6000*1500 فولاد مبارکه
466,520
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك بنگاه تهران
15 6000*1500 فولاد مبارکه
457,800
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ برش خورده بنگاه تهران
قیمت ورق سیاه گیلان
ضخامت ابعاد سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
10 1000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ رول کارخانه
12 1000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ رول کارخانه
15 1000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ رول کارخانه
3 1000*2000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ شیت بنگاه تهران
4 1000*2000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ شیت بنگاه تهران
6 1000*2000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ شیت بنگاه تهران
10 1250 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ رول کارخانه
12 1250 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ رول کارخانه
15 1250 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ رول کارخانه
6 1250*2500 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ شیت بنگاه تهران
6 6000*1000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ برش خورده بنگاه تهران
10 6000*1000 گیلان
382,590
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ شیت بنگاه تهران
12 6000*1000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ شیت بنگاه تهران
15 6000*1000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ شیت بنگاه تهران
6 6000*1250 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ شیت بنگاه تهران
8 6000*1250 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ شیت بنگاه تهران
10 6000*1250 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ شیت بنگاه تهران
12 6000*1250 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ شیت بنگاه تهران
15 6000*1250 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ شیت بنگاه تهران
قیمت ورق سیاه اکسین اهواز
ضخامت ابعاد سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
8 12000*2000 اکسین اهواز
473,060
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك کارخانه
10 12000*2000 اکسین اهواز
447,990
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك بنگاه تهران
12 12000*2000 اکسین اهواز
397,850
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك کارخانه
12 12000*2000 اکسین اهواز
397,850
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك بنگاه تهران
15 12000*2000 اکسین اهواز
392,400
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك کارخانه
20 12000*2000 اکسین اهواز
340,080
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك کارخانه
25 12000*2000 اکسین اهواز
327,000
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك کارخانه
25 12000*2000 اکسین اهواز
340,080
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك بنگاه تهران
35 12000*2000 اکسین اهواز
327,000
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك کارخانه
40 12000*2000 اکسین اهواز
327,000
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك کارخانه
50 12000*2000 اکسین اهواز
327,000
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك کارخانه
50 12000*2000 اکسین اهواز
340,080
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك بنگاه تهران
8 2000*6000 اکسین اهواز
491,590
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك بنگاه تهران
8 6000*2000 اکسین اهواز
473,060
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك کارخانه
10 6000*2000 اکسین اهواز
434,910
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك کارخانه
10 6000*2000 اکسین اهواز
447,990
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك بنگاه تهران
12 6000*2000 اکسین اهواز
380,410
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك کارخانه
12 6000*2000 اکسین اهواز
397,850
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریک بنگاه تهران
15 6000*2000 اکسین اهواز
392,400
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك کارخانه
15 6000*2000 اکسین اهواز
402,210
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك بنگاه تهران
20 6000*2000 اکسین اهواز
340,080
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك کارخانه
20 6000*2000 اکسین اهواز
352,070
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك بنگاه تهران
25 6000*2000 اکسین اهواز
327,000
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك کارخانه
25 6000*2000 اکسین اهواز
340,080
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك بنگاه تهران
30 6000*2000 اکسین اهواز
327,000
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك کارخانه
30 6000*2000 اکسین اهواز
340,080
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك بنگاه تهران
35 6000*2000 اکسین اهواز
327,000
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك کارخانه
35 6000*2000 اکسین اهواز
340,080
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریک بنگاه تهران
40 6000*2000 اکسین اهواز
327,000
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك کارخانه
40 6000*2000 اکسین اهواز
340,080
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك بنگاه تهران
45 6000*2000 اکسین اهواز
327,000
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك کارخانه
45 6000*2000 اکسین اهواز
340,080
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك بنگاه تهران
50 6000*2000 اکسین اهواز
327,000
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك کارخانه
60 6000*2000 اکسین اهواز
355,340
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك کارخانه
60 6000*2000 اکسین اهواز
367,330
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك بنگاه تهران
70 6000*2000 اکسین اهواز
361,880
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك کارخانه
70 6000*2000 اکسین اهواز
377,140
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك بنگاه تهران
80 6000*2000 اکسین اهواز
335,720
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك کارخانه
80 6000*2000 اکسین اهواز
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك بنگاه تهران
قیمت ورق سیاه قطعات
ضخامت ابعاد سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
10 6000*1200 قطعات
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ شیت کارخانه
10 6000*1200 قطعات
367,330
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ شیت بنگاه تهران
12 6000*1200 قطعات
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ شیت کارخانه
12 6000*1200 قطعات
338,990
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ شیت بنگاه تهران
15 6000*1200 قطعات
338,990
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ شیت بنگاه تهران
15 6000*1200 قطعات
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ شیت کارخانه
قیمت ورق سیاه کاویان
ضخامت ابعاد سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
12 6000*1250 کاویان
346,620
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك بنگاه تهران
15 6000*1250 کاویان
336,810
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریک کارخانه
15 6000*1250 کاویان
346,620
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك بنگاه تهران
20 6000*1250 کاویان
316,100
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریک کارخانه
20 6000*1250 کاویان
323,730
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك بنگاه تهران
25 6000*1250 کاویان
316,100
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریک کارخانه
25 6000*1250 کاویان
333,540
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریک بنگاه تهران
30 6000*1250 کاویان
316,100
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریک کارخانه
30 6000*1250 کاویان
325,910
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك بنگاه تهران
35 6000*1250 کاویان
316,100
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریک کارخانه
35 6000*1250 کاویان
332,450
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك بنگاه تهران
40 6000*1250 کاویان
316,100
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریک کارخانه
40 6000*1250 کاویان
332,450
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك بنگاه تهران
12 6000*1500 کاویان
442,540
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك بنگاه تهران
15 6000*1500 کاویان
407,660
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك کارخانه
15 6000*1500 کاویان
407,660
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك بنگاه تهران
20 6000*1500 کاویان
325,910
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریک کارخانه
20 6000*1500 کاویان
332,450
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك بنگاه تهران
25 6000*1500 کاویان
325,910
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك کارخانه
25 6000*1500 کاویان
342,260
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریک بنگاه تهران
30 6000*1500 کاویان
325,910
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریک کارخانه
30 6000*1500 کاویان
336,810
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك بنگاه تهران
35 6000*1500 کاویان
325,910
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریک کارخانه
35 6000*1500 کاویان
342,260
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك بنگاه تهران
40 6000*1500 کاویان
325,910
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریک کارخانه
40 6000*1500 کاویان
342,260
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فابریك بنگاه تهران

قیمت فولاد
قیمت آهن آلات
نمایندگی کسمک ترکیه
خرید ضایعات آهن

قیمت ورق سیاه برش خورده

قیمت ورق سیاه برش خورده، همانطور که در صنعت فولاد و فرآورده‌های فلزی به کار می‌رود، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد که ممکن است به نوسانات آن منجر شود،فولاد حامیران با ارائه قیمت ورق سیاه برش خورده به صورت آنلاین ، سعی بر این دارد تا شما مشتریان عزیز بتوانید راحتتر در خرید ورق سیاه تصمیم گیری کنید. . برخی از عواملی که ممکن است تأثیرگذار باشند، عبارتند از:

شما میتوانید با تماس با کارشناسان فولاد حامیران برای خرید لوله مسی با نازلترین قیمت اقدام کنید.

قیمت ورق سیاه برش خورده
قیمت ورق سیاه برش خورده

قیمت ورق آهن برش خورده

قیمت ورق آهن برش خورده تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد که ممکن است باعث تغییرات در آن شوند.همانند هر کالای دیگر مثل ورق گالوانیزه، قیمت ورق آهن برش خورده نیز تحت تأثیر نرخ تقاضا و عرضه قرار دارد. افزایش تقاضا یا کاهش عرضه می‌تواند منجر به افزایش یا کاهش قیمت شود.

قیمت ورق آهن ۲ میل

جهت اطلاع از قیمت ورق استیل خشدار کلیک نمایید.

به علت وجود عوامل و پیچیدگی بازارهای جهانی، قیمت ورق آهن ۲ میل به صورت دوره‌ای و نوسانات داشته و تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. از جمله هزینه مواد اولیه مورد استفاده در تولید ورق آهن ۲ میل از جمله موادی مانند آهن، کک، و ذغال سنگ است. نوسانات در قیمت این مواد می‌تواند به طور مستقیم تأثیرگذار باشد.

قیمت ورق سیاه

تقاضا و عرضه برای قیمت ورق سیاه می‌تواند به شدت تأثیرگذار باشد. اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت ممکن است افزایش یابد و برعکس.به همین در تعیین قیمت ورق استیل 304 و مابقی قیمت ورق ها تاثیر دارد.

فیمت ورق سیاه
قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه 2 میل

قیمت ورق سیاه با ضخامت 2 میلیمتر (2 میل) نیز همانند دیگر محصولات فلزی، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد که می‌تواند باعث نوسانات در قیمت آن شود. برخی از عواملی که ممکن است به افت و یا افزایش قیمت ورق سیاه 2 میلیمتر منجر شوند،

ورقی از جنس فولاد با ضخامت 2 میلیمتر یا ورق سیاه 2 میل و با پوشش سیاه مات یا سیاه خالص است. این نوع ورق استیل معمولاً در صنایع مختلف برای مصارف ساختی، صنعتی، ساخت و ساز، و حتی در تزئینات داخلی و خارجی استفاده می‌شود.

کاربرد ورق سیاه در صنعت و ساخت و ساز

در دنیای آهن آلات، ورق های فولادی به دو صورت، شیت های برش خورده یا رول فرم (کلاف) به بازار عرضه می شوند. ورق های سیاه که از عمده ترین محصولات کارخانجات بزرگ فولاد هستند دامنه بسیار گسترده ای از نظر نوع فولاد، ضخامت و ابعاد دارند. این ورق ها که برای مقاصد صنعتی و ساختمانی کاربرد دارند به دو دسته تقسیم می شوند؛

ورق های تولید شده به روش نورد سرد که محصول نهایی آن ورق روغنی است و ورق های تولید شده به روش نورد گرم که محصول نهایی آن ورق سیاه است. آنگونه که در تعریف متالورژیکی ورق سیاه آمده؛ ورق ساخته شده از فولاد نورد گرم که در دمایی بالاتر از 930 درجه سانتیگراد (1700 درجه فارنهایت) تحت عملیات نورد فشاری قرار گرفته و خاصیت فرم پذیری آن بهینه شده است، ورق فولادی نورد گرم یا به اختصار ورق سیاه می گویند.

ورق سیاه جزو محصولات فلزی محسوب می شود که بیشترین کاربرد در تولیدات مختلف به خصوص صنعت ساختمان را به خود اختصاص داده است. این ورق فولادی به خودی خود یک محصول نهایی به حساب نمی آید و عمدتا برای ساخت محصولاتی ثانویه از قبیل انواع پروفیل های ساختمانی و مقاطع فلزی،پروفیل درب و پنجره تیرآهن ها، تسمه ها، گاردریل و دیگر تجهیزات ترافیکی و همچنین ساخت تانک ذخیره، کشتی سازی و تجهیزات عظیم صنعتی و ... به کار می روند.

ورق سیاه برش خورده در تولید تانک و مخازن خاص و ساخت سازه ها و ماشین آلات عظیم به طور گسترده استفاده می شود. در صنایع عظیم ساختمان سازی، کشتی سازی، خودروسازی، تولید تجهیزات کشاورزی، ساخت رینگ چرخ و صنایع سنگین فلز نیز از این ورق ها استفاده می شود. ورق سیاه می توان به پروژه های عظیمی مانند ساخت مخازن عظیم پتروشیمی، ساخت سازه های مختلف و ساخت سوله های عظیم اشاره کرد.

ورق‌ سیاه گیلان دارای آلیاژ و ضخامت های متفاوتی هستند که خواص مکانیکی متنوعی دارند. بالا بودن درصد کربن در ورقه های فولادی موجب سخت تر شدن ورق سیاه می شود. به همین دلیل در صنایع مختلف دارای محبوبیت بوده و تقاضای زیادی برای این محصول در بازار فولاد وجود دارد.

ورق سیاهبرش خورده جزو محصولات فلزی محسوب می شود که بیشترین و متنوع ترین کاربرد را در تولیدات مختلف به خصوص صنعت و ساخت و ساز دارد.


سوالات متداول ورق سیاه برش خورده

تفاوت رول ورق سیاه با شیت آن در چیست؟

تفاوت اصلی بین رول (coil) و شیت (sheet) در مواد فلزی مانند ورق سیاه اغلب به ویژگی‌های ابعادی و شکل ارائه شده مرتبط است.

تفاوت ورق سیاه برش خورده و فابریک چیست؟

تفاوت اصلی میان ورق سیاه برش خورده و ورق آجدارفابریک در روش تولید و سطح خارجی آنهاست. هرکدام از این انواع ورق برای کاربردهای مختلفی در صنایع مختلف استفاده می‌شوند.

ورق سیاه در چه کارخانه‌هایی تولید می‌شود؟

در کارخانه هایی از جمله کارخانه گیلان و اصفهان و...