logo
شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران)
02163511
02162846000
logo

فولاد حامیران
مجهز به تجهیزات پیشرفته خط برش ورق

ارسال سریع بار

انواع ورقجهت مشاوره یا کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را پر کنید.قیمت ورق استیل 304


تمامی قیمت ها بدون احتساب 10% مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است.

با توجه به نوسانات لحظه ای قیمت در بازار، شما عزیزان می توانید، برای اطلاعات بیشتر و دقیق تر قیمت ورق استیل 304 با کارشناسان ما تماس بگیرید.

قیمت ورق استنلس استیل 304L
ضخامت ابعاد آلیاژ قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت واحد
0.3 1250 304L
1,726,800
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ رول کیلوگرم
0.3 1000 304L
1,726,800
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ رول کیلوگرم
0.4 1250 304L
1,735,900
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ رول کیلوگرم
0.4 1000*2000 304L
1,745,000
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
0.4 1250*2500 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
0.4 1000 304L
1,735,900
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ رول کیلوگرم
0.5 1250 304L
1,672,200
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ رول کیلوگرم
0.5 1000*2000 304L
1,681,300
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
0.5 1000 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ رول کیلوگرم
0.6 1000*2000 304L
1,681,300
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
0.6 1250*2500 304L
1,681,300
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
0.6 1250 304L
1,672,200
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ رول کیلوگرم
0.6 1000 304L
1,672,200
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ رول کیلوگرم
0.7 1000*2000 304L
1,681,300
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
0.7 1220*2440 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
0.7 1250 304L
1,672,200
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ رول کیلوگرم
0.8 1250 304L
1,699,500
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ رول کیلوگرم
0.8 1000*2000 304L
1,708,600
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
0.8 1250*2500 304L
1,708,600
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
0.8 1000 304L
1,699,500
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ رول کیلوگرم
0.9 1250*2500 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
0.9 1000 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ رول کیلوگرم
1 1000*2000 304L
1,672,200
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
1 1250*2500 304L
1,672,200
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
1 1500*3000 304L
1,681,300
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
1 1000 304L
1,663,100
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ رول کیلوگرم
1.25 1000*2000 304L
1,699,500
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
1.25 1250 304L
1,690,400
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ رول کیلوگرم
1.25 1250*2500 304L
1,699,500
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
1.25 1000 304L
1,690,400
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ رول کیلوگرم
1.5 1000*2000 304L
1,681,300
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
1.5 1500*3000 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
1.5 1250 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
1.5 1500*6000 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
2 1000*2000 304L
1,645,000
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
2 1250*2500 304L
1,626,800
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
2 1500*3000 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
2 1000 304L
1,635,900
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ رول کیلوگرم
2.5 1000*2000 304L
1,690,400
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
2.5 1250*2500 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
2.5 1250 304L
1,672,200
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ رول کیلوگرم
2.5 1500*6000 304L
1,654,000
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
2.5 1500*3000 304L
1,663,100
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
2.5 1000 304L
1,681,300
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ رول کیلوگرم
3 1000*2000 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
3 1250*2500 304L
1,654,000
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
3 1500*3000 304L
1,645,000
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
3 1500*6000 304L
1,645,000
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
3 1500 304L
1,617,700
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ رول کیلوگرم
3 1000 304L
1,654,000
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ رول کیلوگرم
4 1000 304L
1,663,100
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ رول کیلوگرم
4 1250 304L
1,663,100
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ رول کیلوگرم
4 1500 304L
1,563,100
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ رول کیلوگرم
4 1000*2000 304L
1,672,200
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
4 1250*2500 304L
1,672,200
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
4 1500*3000 304L
1,663,100
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
4 1500*6000 304L
1,635,900
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
5 1000 304L
1,663,100
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ رول کیلوگرم
5 1250 304L
1,663,100
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ رول کیلوگرم
5 1500 304L
1,626,800
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ رول کیلوگرم
5 1000*2000 304L
1,672,200
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
5 1500*3000 304L
1,635,900
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
5 1500*6000 304L
1,635,900
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
6 1000 304L
1,699,500
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ رول کیلوگرم
6 1500 304L
1,626,800
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ رول کیلوگرم
6 1000*2000 304L
1,708,600
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
6 1250*2500 304L
1,699,500
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
6 1500*3000 304L
1,645,000
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
6 1500*6000 304L
1,645,000
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
6 1250 304L
1,699,500
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ رول کیلوگرم
8 1000 304L
1,708,600
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ رول کیلوگرم
8 1500 304L
1,617,700
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ رول کیلوگرم
8 1000*2000 304L
1,717,700
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
8 1250 304L
1,708,600
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ رول کیلوگرم
8 1500*6000 304L
1,635,900
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
10 1000*2000 304L
1,745,000
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
10 1500*3000 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
10 1500*6000 304L
1,635,900
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
10 1250*2500 304L
1,735,900
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
12 1000*2000 304L
1,754,000
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
12 1500*3000 304L
1,645,000
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
12 1500*6000 304L
1,635,900
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
15 1000*2000 304L
1,726,800
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
15 1500*6000 304L
1,681,300
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
20 1500*3000 304L
1,817,700
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم
20 6000*2000 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ شیت کیلوگرم

قیمت فولاد
قیمت آهن آلات
نمایندگی کسمک ترکیه
خرید ضایعات آهن

ورق استیل 304

ورق استیل 304، با نام گرید 1.4301 نیز شناخته می‌شود، جزو ورق‌های آستنیتی است که به دلیل ویژگی‌های برجسته‌اش از جمله قدرت کشش بالا، به عنوان یکی از پرکاربردترین ورق‌های ضد زنگ شناخته می‌شود. این ورق برای کاربردهای گوناگونی مانند ساخت قطعات خودرو، تجهیزات فضای باز، صنایع غذایی و صنایع شیمیایی مناسب است. استیل 304 و ورق استیل 316 دارای مقاومت بالا در برابر خوردگی و اکسیداسیون هستند که آنها را به انتخاب اول در بسیاری از نیازهای صنعتی می‌کند. علاوه بر این، ویژگی‌های زیبایی ظاهری و سازگاری با فرآیندهای ماشینکاری، ورق استیل 304 را به گزینه‌ای مناسب برای محصولات نهایی با کیفیت و ظاهری بی‌نظیر تبدیل می‌کند.

ورق استیل 304
ورق استیل 304

قیمت ورق استیل 304

تعیین قیمت ورق استیل 304 شامل عوامل متعددی است که به قیمت کلی آن کمک می کند. اولاً، ابعاد و ضخامت ورق به طور قابل توجهی بر قیمت آن تأثیر می گذارد.. علاوه بر این، شرایط بازار نقش مهمی در نوسانات قیمت محصولات فولاد ضد زنگ دارد. پویایی عرضه و تقاضا، روندهای اقتصادی جهانی و عوامل ژئوپلیتیکی همگی می‌توانند بر قیمت بازار ورق استیل 304 تأثیر بگذارند. همچنین، کیفیت و عیار و استانداردهایی از جمله استاندارد astm نیز بر قیمت آن تأثیر می‌گذارد.

ورق استیل304
ورق استیل 304

ویژگی ها و عملکرد برتر آنها عوامل زنجیره تامین شامل هزینه های حمل و نقل، تعرفه ها و هزینه های تولید نیز در قیمت نهایی ورق استیل 304 نقش دارند.عواملی مانند گواهینامه‌ها، ضمانت‌ها و خدمات مشتری ارائه‌شده توسط تامین‌کنندگان نیز می‌تواند بر ارزش کلی خرید ورق‌های فولاد ضد زنگ 304 تأثیر بگذارد.فولاد حامیران با بیش از نیم قرن سابقه در عرصه فولاد و آهن آلات محصولات فلزی را با نازلترین قیمت و نیز با تجهیزات به روز در آزمایشگاه متالورژی حامیران کیفیت کالا را تضمین می کند.

ویدیو ورق استیل 304 قسمت دوم

جدول آنالیز ورق استیل 304

عنصر حداقل مقدار (%) حداکثر مقدار (%)
کربن - 0.08
سیلیسیم - 0.75
منگنز - 2
فسفر - 0.045
گوگرد - 0.030
کروم 20 18
نیکل 8 10.50

ورق استیل نگیر 304

ورق استیل 304 به دلیل خواص ممتاز خود، از جمله ساختار ریزدانه و محتوای نیکل بالا، در بین ورق‌های فولاد ضد زنگ آستنیتی مورد توجه قرار می‌گیرد. این ورق‌ها که معمولاً به عنوان فولاد غیرمغناطیسی شناخته می‌شوند، دارای خاصیت مغناطیسی کمی هستند که آنها را از ورق‌های مغناطیسی متمایز می‌کند. ویژگی غیرمغناطیسی آنها، که ناشی از طبیعت آستنیتی آنهاست، باعث می‌شود که قابلیت جذب آهن را نداشته باشند، بنابراین در کاربردهایی که تداخل مغناطیسی نامطلوب است، مناسب باشند. علاوه بر این، مقاومت بسیار خوب آنها در برابر خوردگی، آنها را در بخش‌های گوناگون صنعتی بسیار مهم می‌کند.

ورق استیل 304 با مقاومت استثنایی در برابر خوردگی، استحکام مکانیکی و پایداری حرارتی، در صنایع مختلف کاربردهای گسترده‌ای دارد. از صنایع هوافضا که نیاز به قطعاتی با دوام در برابر شرایط سخت پرواز دارند، تا صنایع داروسازی که ویژگی‌های بهداشتی آنها اهمیت بالایی دارد، ورق استیل 304 نگیر نقش مهمی دارد. به طور کلی، ورق‌های استیل 304 از جنس آستنیتی، به عنوان پایه‌های اصلی در مهندسی مدرن مورد استفاده قرار می‌گیرند و ترکیبی از استحکام، دوام و قابلیت تطبیق‌پذیری مناسب برای کاربردهای دقیق‌ترین صنعتی را فراهم می‌کنند.

ورق استیل 304 نگیر
ورق استیل 304 نگیر

قیمت ورق استیل 304 نگیر

ورق‌های استیل 304 نگیر به دلیل خصوصیات خاص خود از جمله مقاومت در برابر خوردگی، استحکام مکانیکی بالا و ظاهر زیبا، پرکاربردترین نوع استیل نگیر در صنایع مختلف محسوب می‌شوند، و این امر ممکن است بر قیمت آن‌ها تأثیر بگذارد. همچنین، شرایط بازار و عرضه و تقاضا نیز می‌توانند قیمت را تحت تأثیر قرار دهند. برای دریافت قیمت ورق استیل 304 نگیر، با کارشناسان و مشاوران ما تماس بگیرید تا از نازلترین قیمت ها باخبر شوید.

ورق استیل304 نگیر
ورق استیل 304 نگیر

جدول وزن ورق استیل 304

ردیف طول (mm) عرض (mm) ضخامت (mm) وزن (kg)
1 2000 1000 0.4 6.2
2 2000 1000 0.5 8
3 2000 1000 0.6 10
4 2000 1000 0.7 11
5 2000 1000 0.8 13
6 2000 1000 0.9 14
7 2000 1000 1 16
8 2000 1000 1.25 20
9 2000 1000 1.5 24
10 2000 1000 2 32
11 2000 1000 3 48

سوالات متداول در خصوص ورق استیل 304

قیمت ورق استیل 304 چگونه تعیین می شود؟

قیمت ورق استیل 304 تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال: نرخ بازار، اندازه و ضخامت ورق،مشخصات فنی

از کجا می توانم اطلاعات قیمت گذاری قابل اعتماد ورق استیل 304 را پیدا کنم؟

شما می توانید با تماس با مشاورین فولاد حامیران به صورت رایگان در مورد ورق استیل 304 مشاوره بگیرید