logo
شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران)
02163511
02162846000
logo

اول از همه

قیمت میلگرد قیمت میلگرد ساده قیمت میلگرد آجدار

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت ورق برشی قیمت ورق آجدار قیمت ورق گالوانیزه

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت پروفیل قیمت پروفیل درب و پنجره قیمت پروفیل آلومینیوم

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت تیرآهن ipe قیمت تیرآهن ipb قیمت تیرآهن هاش

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت لوله قیمت لوله مانیسمان قیمت لوله مسی

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت نبشی قیمت نبشی گالوانیزه قیمت نبشی آرین فولاد

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت ناودانی قیمت ناودانی گالوانیزه قیمت ناودانی سبک

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت الکترود قیمت الکترود آما قیمت الکترود میکا

و ... را از ما بخواهید.

ارسال سریع بار

انواع ورقجهت مشاوره یا کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را پر کنید.قیمت ورق استیل 304 :


تمامی قیمت ها بدون احتساب 10% مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است.

با توجه به نوسانات لحظه ای قیمت در بازار، شما عزیزان می توانید، برای اطلاعات بیشتر و دقیق تر قیمت ورق استیل 304 با کارشناسان ما تماس بگیرید.

قیمت ورق استنلس استیل 304L
ضخامت ابعاد آلیاژ قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت واحد
0.3 1250 304L
1,817,700
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول کیلوگرم
0.3 1000 304L
1,817,700
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول کیلوگرم
0.4 1250 304L
1,808,600
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول کیلوگرم
0.4 1000*2000 304L
1,808,600
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
0.4 1250*2500 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
0.4 1000 304L
1,808,600
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول کیلوگرم
0.5 1250 304L
1,726,800
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول کیلوگرم
0.5 1000*2000 304L
1,726,800
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
0.5 1000 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول کیلوگرم
0.6 1000*2000 304L
1,745,000
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
0.6 1250*2500 304L
1,745,000
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
0.6 1250 304L
1,735,900
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول کیلوگرم
0.6 1000 304L
1,735,900
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول کیلوگرم
0.7 1000*2000 304L
1,717,700
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
0.7 1220*2440 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
0.7 1250 304L
1,708,600
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول کیلوگرم
0.8 1250 304L
1,726,800
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول کیلوگرم
0.8 1000*2000 304L
1,735,900
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
0.8 1250*2500 304L
1,735,900
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
0.8 1000 304L
1,726,800
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول کیلوگرم
0.9 1250*2500 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
0.9 1000 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول کیلوگرم
1 1000*2000 304L
1,690,400
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
1 1250*2500 304L
1,690,400
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
1 1500*3000 304L
1,699,500
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
1 1000 304L
1,681,300
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول کیلوگرم
1.25 1000*2000 304L
1,745,000
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
1.25 1250 304L
1,735,900
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول کیلوگرم
1.25 1250*2500 304L
1,745,000
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
1.25 1000 304L
1,735,900
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول کیلوگرم
1.5 1000*2000 304L
1,699,500
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
1.5 1500*3000 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
1.5 1250 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
1.5 1500*6000 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
2 1000*2000 304L
1,681,300
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
2 1250*2500 304L
1,681,300
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
2 1500*3000 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
2 1000 304L
1,672,200
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول کیلوگرم
2.5 1000*2000 304L
1,726,800
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
2.5 1250*2500 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
2.5 1250 304L
1,708,600
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول کیلوگرم
2.5 1500*6000 304L
1,654,000
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
2.5 1500*3000 304L
1,663,100
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
2.5 1000 304L
1,717,700
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول کیلوگرم
3 1000*2000 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
3 1250*2500 304L
1,690,400
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
3 1500*3000 304L
1,681,300
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
3 1500*6000 304L
1,681,300
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
3 1500 304L
1,654,000
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول کیلوگرم
3 1000 304L
1,690,400
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول کیلوگرم
4 1000 304L
1,690,400
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول کیلوگرم
4 1250 304L
1,690,400
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول کیلوگرم
4 1500 304L
1,654,000
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول کیلوگرم
4 1000*2000 304L
1,699,500
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
4 1250*2500 304L
1,699,500
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
4 1500*3000 304L
1,690,400
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
4 1500*6000 304L
1,690,400
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
5 1000 304L
1,690,400
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول کیلوگرم
5 1250 304L
1,690,400
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول کیلوگرم
5 1500 304L
1,681,300
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول کیلوگرم
5 1000*2000 304L
1,699,500
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
5 1500*3000 304L
1,690,400
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
5 1500*6000 304L
1,690,400
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
6 1000 304L
1,699,500
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول کیلوگرم
6 1500 304L
1,690,400
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول کیلوگرم
6 1000*2000 304L
1,708,600
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
6 1250*2500 304L
1,699,500
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
6 1500*3000 304L
1,708,600
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
6 1500*6000 304L
1,708,600
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
6 1250 304L
1,699,500
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول کیلوگرم
8 1000 304L
1,708,600
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول کیلوگرم
8 1500 304L
1,672,200
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول کیلوگرم
8 1000*2000 304L
1,717,700
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
8 1250 304L
1,708,600
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول کیلوگرم
8 1500*6000 304L
1,681,300
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
10 1000*2000 304L
1,772,200
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
10 1500*3000 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
10 1500*6000 304L
1,690,400
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
10 1250*2500 304L
1,763,100
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
12 1000*2000 304L
1,799,500
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
12 1500*3000 304L
1,745,000
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
12 1500*6000 304L
1,745,000
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
15 1000*2000 304L
1,817,700
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
15 1500*6000 304L
1,763,100
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
20 1500*3000 304L
1,863,100
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم
20 6000*2000 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شیت کیلوگرم

قیمت فولاد
قیمت آهن آلات
نمایندگی کسمک ترکیه
خرید ضایعات آهن

ورق استل 304

ورق استیل 304 جزو ورق های آستنیتی است که با عنوان گرید 1.4301 شناخته می شود یکی از پر استفاده ترین ورق های ضد زنگ است و به دلیل ویژگی‌های فوق‌العاده‌اش از جمله قابلیت کشش عمیق مورد توجه قرار می‌گیرد. این ورق برای کاربردهای متنوعی مانند ساخت قطعات خودرو، تجهیزات فضای باز، صنایع غذایی، و صنایع شیمیایی مناسب است. استیل 304 و ورق استیل 316 دارای مقاومت بالا در برابر خوردگی و اکسیداسیون است که آن را به انتخاب اصلی در بسیاری از نیاز های صنعتی می‌تبدیل کرده است. همچنین، ویژگی‌های ظاهری زیبا و سازگاری با فرآیندهای ماشینکاری آن، این ورق را به یک گزینه مناسب برای محصولات نهایی با کیفیت و ظاهری بی‌نظیر می‌سازد.

ورق استیل 304
ورق استیل 304

قیمت ورق استیل 304

تعیین قیمت ورق استیل 304 شامل عوامل متعددی است که به قیمت کلی آن کمک می کند. اولاً، ابعاد و ضخامت ورق به طور قابل توجهی بر قیمت آن تأثیر می گذارد.. علاوه بر این، شرایط بازار نقش مهمی در نوسانات قیمت محصولات فولاد ضد زنگ دارد. پویایی عرضه و تقاضا، روندهای اقتصادی جهانی و عوامل ژئوپلیتیکی همگی می‌توانند بر قیمت بازار ورق استیل 304 تأثیر بگذارند. همچنین، کیفیت و عیار و استانداردهایی از جمله استاندارد astm نیز بر قیمت آن تأثیر می‌گذارد.

ورق استیل304
ورق استیل 304

ویژگی ها و عملکرد برتر آنها عوامل زنجیره تامین شامل هزینه های حمل و نقل، تعرفه ها و هزینه های تولید نیز در قیمت نهایی ورق استیل 304 نقش دارند.عواملی مانند گواهینامه‌ها، ضمانت‌ها و خدمات مشتری ارائه‌شده توسط تامین‌کنندگان نیز می‌تواند بر ارزش کلی خرید ورق‌های فولاد ضد زنگ 304 تأثیر بگذارد.فولاد حامیران با بیش از نیم قرن سابقه در عرصه فولاد و آهن آلات محصولات فلزی را با نازلترین قیمت و نیز با تجهیزات به روز در آزمایشگاه متالورژی حامیران کیفیت کالا را تضمین می کند.

ویدیو ورق استیل 304 قسمت دوم

جدول آنالیز ورق استیل 304

عنصر حداقل مقدار (%) حداکثر مقدار (%)
کربن - 0.08
سیلیسیم - 0.75
منگنز - 2
فسفر - 0.045
گوگرد - 0.030
کروم 20 18
نیکل 8 10.50

ورق استیل 304 نگیر

ورق استیل 304 نگیر از نوع ورق های فولاد ضد زنگ آستنیتی به دلیل خواص متمایزشان که ناشی از ساختار ریز دانه و محتوای نیکل بالا است، مورد توجه قرار می گیرند. این ورق ها که معمولاً به عنوان فولاد غیر مغناطیسی شناخته می شوند، فاقد خاصیت مغناطیسی قابل توجهی هستند که آنها را از همتایان مغناطیسی خود متمایز می کند. این ویژگی غیر مغناطیسی، که به ماهیت آستنیتی آنها نسبت داده می شود، آنها را در برابر جذب آهن غیرقابل نفوذ می کند، بنابراین قلمروی از کاربردها را باز می کند که در آن تداخل مغناطیسی نامطلوب است. علاوه بر این، مقاومت آنها در برابر خوردگی مثال زدنی است و آنها را در بخش های متعدد صنعتی ضروری می کند.

این گرید که به دلیل مقاومت در برابر خوردگی استثنایی، استحکام مکانیکی و پایداری حرارتی مشهور می باشد، در صنایع مختلف کاربرد گسترده ای پیدا می کنند. از بخش هوافضا، جایی که دوام آنها برای ساخت قطعاتی که در برابر سختی‌های پرواز مقاومت می‌کنند، تا صنعت داروسازی، جایی که ویژگی‌های بهداشتی آن‌ها یکپارچگی فرآیندهای حیاتی را تضمین می‌کند، ضروری است، ورق‌ استیل 304 نگیر نقشی محوری دارند. در اصل، ورق‌های استیل 304 از انواع آستنیتی به‌ عنوان پایه‌های مهندسی مدرن هستند و ترکیبی از استحکام، دوام و تطبیق‌پذیری مورد نیاز دقیق‌ترین کاربردهای صنعتی را در بر می‌گیرند.

ورق استیل 304 نگیر
ورق استیل304 نگیر

قیمت ورق استیل 304 نگیر

ورق‌های استیل 304 نگیر به دلیل خصوصیات خاص خود از جمله مقاومت در برابر خوردگی، استحکام مکانیکی بالا و ظاهر زیبا، پرکاربردترین نوع استیل نگیر در صنایع مختلف محسوب می‌شوند، و این امر ممکن است بر قیمت آن‌ها تأثیر بگذارد. همچنین، شرایط بازار و عرضه و تقاضا نیز می‌توانند قیمت را تحت تأثیر قرار دهند. برای دریافت قیمت دقیق ورق استیل 304 نگیر، با کارشناسان و مشاوران ما تماس بگیرید تا از نازلترین قیمت ها باخبر شوید.

ورق استیل304 نگیر
ورق استیل 304 نگیر

سوالات متداول در خصوص قیمت ورق استیل304

قیمت ورق استیل 304 چگونه تعیین می شود؟

قیمت ورق استیل 304 تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال: نرخ بازار، اندازه و ضخامت ورق،مشخصات فنی

از کجا می توانم اطلاعات قیمت گذاری قابل اعتماد ورق استیل 304 را پیدا کنم؟

شما می توانید با تماس با مشاورین فولاد حامیران به صورت رایگان در مورد ورق استیل 304 مشاوره بگیرید