logo
شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران)
02163511
02162846000
logo

اول از همه

قیمت میلگرد قیمت میلگرد ساده قیمت میلگرد آجدار

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت ورق برشی قیمت ورق آجدار قیمت ورق گالوانیزه

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت پروفیل قیمت پروفیل درب و پنجره قیمت پروفیل آلومینیوم

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت تیرآهن ipe قیمت تیرآهن ipb قیمت تیرآهن هاش

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت لوله قیمت لوله مانیسمان قیمت لوله مسی

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت نبشی قیمت نبشی گالوانیزه قیمت نبشی آرین فولاد

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت ناودانی قیمت ناودانی گالوانیزه قیمت ناودانی سبک

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت الکترود قیمت الکترود آما قیمت الکترود میکا

و ... را از ما بخواهید.

ارسال سریع بار

انواع لوله


جهت مشاوره یا کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را پر کنید.قیمت لوله

تمامی قیمت ها بدون احتساب 10% مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است.

با توجه به نوسانات لحظه ای قیمت در بازار، شما عزیزان می توانید، برای اطلاعات بیشتر و قیمت لوله با کارشناسان ما تماس بگیرید.

قیمت لوله مانیسمان
سایز سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی واحد محل تحویل
1 اینچ وارداتی
6,675,118
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
1/2 اینچ وارداتی
3,360,236
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
3/4 اینچ وارداتی
4,904,191
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
1.1/2 اینچ وارداتی
9,808,382
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
2 اینچ وارداتی
14,667,118
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
3 اینچ وارداتی
29,788,382
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
1.1/4 اینچ وارداتی
9,081,809
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
4 اینچ وارداتی
42,502,955
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
5 اینچ وارداتی
60,848,191
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
6 اینچ وارداتی
69,657,573
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
8 اینچ وارداتی
144,400,955
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
1 اینچ اهواز
13,763,522
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
2.1/2 اینچ اهواز
30,424,045
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
2 اینچ اهواز
18,617,763
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
1.1/2 اینچ اهواز
22,477,500
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
3 اینچ اهواز
35,873,190
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
1.1/4 اینچ اهواز
13,441,045
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
4 اینچ اهواز
51,312,236
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
5 اینچ اهواز
93,106,800
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
6 اینچ اهواز
117,155,427
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
3/4 اینچ چین
8,037,455
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
1 اینچ چین
12,124,264
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
1/2 اینچ چین
5,812,382
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
1.1/4 اینچ چین
16,211,073
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
1.1/2 اینچ چین
19,843,736
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
2 اینچ چین
27,063,809
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
2.1/2 اینچ چین
43,865,191
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
3 اینچ چین
57,033,809
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
4 اینچ چین
75,152,073
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
5 اینچ وارداتی
62,392,046
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
6 اینچ چین
158,477,764
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
1/2 اینچ وارداتی
3,996,000
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
3/4 اینچ وارداتی
6,175,618
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
1 اینچ وارداتی
8,446,045
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
1.1/4 اینچ وارداتی
10,262,427
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
1.1/2 اینچ وارداتی
12,078,809
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
2 اینچ وارداتی
17,527,955
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
2.1/2 اینچ وارداتی
28,789,382
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
3 اینچ وارداتی
37,053,809
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
4 اینچ وارداتی
46,135,618
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
5 اینچ چین
103,986,809
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
6 اینچ وارداتی
84,460,955
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شاخه انبار تهران
قیمت لوله گالوانیزه
ضخامت سایز استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
2 1/2 " صنعتی
545,300
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6متری کیلوگرم کارخانه
2 3/4 " صنعتی
545,300
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6متری کیلوگرم کارخانه
2 1 " صنعتی
527,500
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6متری کیلوگرم کارخانه
2 1/2 1 " صنعتی
523,100
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6متری کیلوگرم کارخانه
2 1/4 1 " صنعتی
523,100
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6متری کیلوگرم کارخانه
2 2 " صنعتی
523,900
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6متری کیلوگرم کارخانه
2 1/2 2 " صنعتی
523,900
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6متری کیلوگرم کارخانه
2 3 " صنعتی
523,900
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6متری کیلوگرم کارخانه
2 4 " صنعتی
523,900
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6متری کیلوگرم کارخانه
2 1/2 " تست آب
592,700
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6 متری کیلوگرم کارخانه
2 3/4 " تست آب
592,700
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6 متری کیلوگرم کارخانه
2 1" تست آب
608,900
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6 متری کیلوگرم کارخانه
2.35 2 " تست آب
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6 متری شاخه کارخانه
2.5 1/2 " صنعتی
545,300
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6متری کیلوگرم کارخانه
2.5 3/4 " صنعتی
545,300
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6متری کیلوگرم کارخانه
2.5 1 " صنعتی
527,100
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6متری کیلوگرم کارخانه
2.5 1/2 1 " صنعتی
523,900
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6متری کیلوگرم کارخانه
2.5 1/4 1 " صنعتی
527,100
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6متری کیلوگرم کارخانه
2.5 2 " صنعتی
527,100
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6متری کیلوگرم کارخانه
2.5 1/2 2 " صنعتی
523,900
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6متری کیلوگرم کارخانه
2.5 3 " صنعتی
523,900
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6متری کیلوگرم کارخانه
2.5 4 " صنعتی
523,900
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6متری کیلوگرم کارخانه
2.5 1/2 1 " صنعتی
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 1/2 " تست آب
544,800
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6 متری کیلوگرم کارخانه
2.5 3/4 " تست آب
528,400
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6 متری کیلوگرم کارخانه
2.5 1 " تست آب
532,200
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6 متری کیلوگرم کارخانه
2.5 1/2 1 " تست آب
528,400
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6 متری کیلوگرم کارخانه
2.5 1/2 1 " تست آب
528,400
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6 متری کیلوگرم کارخانه
2.5 1/4 1 " تست آب
528,400
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6 متری کیلوگرم کارخانه
2.5 2 " تست آب
608,100
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6 متری کیلوگرم کارخانه
3 1/2 1 " صنعتی
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6متری کیلوگرم بنگاه تهران
3 2 " صنعتی
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران
3 2 " صنعتی
506,700
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6متری کیلوگرم کارخانه
3 1/2 2 " صنعتی
506,700
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6متری کیلوگرم کارخانه
3 3 " صنعتی
506,700
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6متری کیلوگرم کارخانه
3 4 " صنعتی
506,700
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6متری کیلوگرم کارخانه
3 1 " تست آب
608,900
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6 متری کیلوگرم کارخانه
3 1/2 1 " تست آب
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6 متری کیلوگرم کارخانه
3 1/4 1 " تست آب
608,100
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6 متری کیلوگرم کارخانه
3 2 " تست آب
608,900
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6 متری کیلوگرم کارخانه
3 1/2 2 " تست آب
608,900
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6 متری کیلوگرم کارخانه
3 3 " تست آب
608,900
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6 متری کیلوگرم کارخانه
3 4 " تست آب
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6 متری کیلوگرم کارخانه
4 1/2 1 " صنعتی
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران
5 3 " صنعتی
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران
قیمت لوله مسی
سایز ضخامت سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
1/2 اینچ 0.81 بابک
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کیلوگرم انبار تهران
1/2 اینچ 0.63 بابک
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
1/2 اینچ 0.75 بابک
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
1/2" 0.75 مهر اصل
27,726,746
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
1/2" 0.63 باهنر
23,113,264
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
1/2" 0.75 باهنر
27,790,382
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
1/2" 0.81 باهنر
29,861,009
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
1/2" 0.81 مهر اصل
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
1/2" 0.63 مهر اصل
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف بنگاه تهران
1/4 اینچ 0.81 بابک
14,222,164
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
1/4 اینچ 0.63 بابک
10,807,382
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
1/4 اینچ 0.75 بابک
13,513,773
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
1/4" 0.75 مهر اصل
13,513,773
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
1/4" 0.81 مهر اصل
14,222,164
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
1/4" 0.63 باهنر
10,807,382
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
1/4" 0.75 باهنر
13,513,773
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
1/4" 0.81 باهنر
14,222,164
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
1/4" 0.81 بابک
14,222,164
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
1/4" 0.63 مهر اصل
10,807,382
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
1/8 1 اینچ 1 بابک
33,421,046
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6 متری کلاف انبار تهران
3/4 اینچ 0.81 بابک
18,136,346
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6 متری شاخه انبار تهران
3/4 اینچ 0.81 بابک
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
3/4 اینچ 0.75 بابک
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
3/4" 0.81 مهر اصل
44,864,191
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
3/4" 0.63 باهنر
34,983,182
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
3/4" 0.75 باهنر
41,876,282
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
3/4" 0.81 باهنر
44,864,191
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
3/4" 0.63 بابک
34,983,182
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
3/4" 0.63 مهر اصل
34,983,182
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
3/8 اینچ 0.75 بابک
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
3/8 اینچ 0.81 بابک
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
3/8 اینچ 0.9 بابک
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6 متری کلاف انبار تهران
3/8" 0.75 مهر اصل
20,624,855
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
3/8" 0.81 مهر اصل
22,041,536
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
3/8" 0.63 باهنر
17,137,346
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
3/8" 0.75 باهنر
20,624,855
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
3/8" 0.81 باهنر
22,041,536
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
3/8" 0.63 مهر اصل
17,155,527
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
5/8 .1اینچ 1.5 بابک
74,670,755
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 6 متری کلاف انبار تهران
5/8 اینچ 0.75 بابک
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
5/8 اینچ 0.81 بابک
36,963,000
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
5/8 اینچ 0.63 بابک
29,861,009
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
5/8" 0.75 مهر اصل
34,701,664
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
5/8" 0.81 مهر اصل
36,963,000
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
5/8" 0.63 باهنر
29,861,009
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
5/8" 0.75 باهنر
34,701,664
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
5/8" 0.81 باهنر
37,053,809
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
5/8" 0.63 مهر اصل
29,861,009
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
7/8" 0.81 بابک
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 15 متری کلاف انبار تهران
قیمت لوله گوشتدار
قطر خارجی * قطر داخلی واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
80*220 کیلوگرم
708,600
۱۴۰۳/۰۴/۳۱
83*43 کیلوگرم
708,600
۱۴۰۳/۰۴/۳۱
90*40 کیلوگرم
708,600
۱۴۰۳/۰۴/۳۱
120*60 کیلوگرم
708,600
۱۴۰۳/۰۴/۳۱
133*63 کیلوگرم
708,600
۱۴۰۳/۰۴/۳۱
140*80 کیلوگرم
708,600
۱۴۰۳/۰۴/۳۱
140*70 کیلوگرم
708,600
۱۴۰۳/۰۴/۳۱
150*80 کیلوگرم
708,600
۱۴۰۳/۰۴/۳۱

قیمت فولاد
قیمت آهن آلات
نمایندگی کسمک ترکیه
خرید ضایعات آهن

لوله

لوله‌ها به عنوان یکی از اجزای اصلی در صنعت ساخت و ساز اهمیت زیادی دارند. این لوله‌ها از مواد متنوعی مانند فولاد آلیاژی، فولاد ضد زنگ، فولاد ابزار کربنی و غیره ساخته می‌شوند که می‌توان با توجه به نیازهای پروژه، وزن لوله، ضخامت و گرید‌های مختلفی از آن‌ها تولید کرد. لوله‌های فولادی در انتقال سیالات و گازها، ساخت سازه‌های فلزی، پل‌ها و تجهیزات صنعتی به کار می‌روند و با توجه به قابلیت ارتقاء در طراحی و تولید، نقش اساسی در پروژه‌های گوناگون از ساختمانی تا صنعتی را ایفا می‌کنند.

لوله

قیمت لوله

قیمت لوله‌ها در بازار با توجه به نوع، ابعاد، و جنس مواد اولیه متفاوت است. این قیمت‌ها ممکن است تحت تأثیر عواملی مانند هزینه مواد اولیه، تولیدکننده، و شرایط بازار قرار بگیرند. برای خرید بهترین لوله متناسب با نیازهای خود، باید بازار را به دقت بررسی کرده و اطلاعات به‌روز را در نظر بگیرید.

قیمت لوله‌ها معمولاً براساس اتفاقات منطقه‌ای و اخبار روزانه تغییر می‌کند و نوسانات ارز نیز از عوامل مهم در تغییر قیمت روز لوله‌ها است. بنابراین، برای خرید لوله با کیفیت و مناسب با نیازهای خود، می‌بایست قیمت‌های روز بازار را با توجه به نوع پروژه خود دقیقاً بررسی کنید. همچنین، قیمت انواع لوله‌ها از جمله قیمت روز لوله گالوانیزه و اطلاعات کامل مربوط به آنها را در نظر داشته باشید. برای دریافت دقیق‌ترین قیمت‌ها و مشاوره، پیشنهاد می‌شود با کارشناسان ما تماس بگیرید.

قیمت لوله

قیمت لوله ۵ اینج

لوله‌ها بر اساس نوع کاربردشان در صنعت، در قطرهای مختلفی تولید می‌شوند که یکی از سایزهای پرکاربرد آنها لوله 5 اینچ است. قیمت لوله 5 اینچ می‌تواند با توجه به نوع و جنس آن بسیار متفاوت باشد. این لوله‌ها به دلیل کاربرد گسترده در صنایع مختلف، یکی از پرمصرف‌ترین سایزها در بازار هستند. برای خرید لوله‌های 5 اینچ و اطلاع از ارزان‌ترین قیمت‌ها، پیشنهاد می‌شود با کارشناسان ما تماس بگیرید.

قیمت لوله 5 اینچی

قیمت لوله صنعتی

لوله‌های صنعتی که کاربرد فراوانی در کارخانه‌ها و صنایع مختلف دارند، با توجه به نوع و کاربردشان قیمت‌های متفاوتی دارند. به همین دلیل، قیمت لوله صنعتی به طور مداوم مورد جستجوی کاربران قرار می‌گیرد. لوله‌های صنعتی بسته به نوع استفاده در صنایع مختلف، قیمت‌های متغیری دارند. این لوله‌ها، از جمله لوله مسی ، معمولاً از جنس‌ها و مواد با کیفیت بالا ساخته می‌شوند و اغلب دارای استانداردهای صنعتی مشخصی هستند. برای دریافت بهترین قیمت لوله‌های صنعتی، پیشنهاد می‌شود با کارشناسان ما تماس بگیرید.

قیمت لوله صنعتی

به دلیل کاربردهای گسترده لوله مانیسمان در صنایع مختلف از جمله نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع دارویی و غذایی، و تاسیسات ساختمانی، فروش این نوع لوله بسیار مورد توجه قرار گرفته است. تامین کنندگان و فروشندگان معتبر لوله مانیسمان معمولاً اطلاعات جامع و دقیقی درباره مشخصات فنی، قیمت لوله مانیسمان ، و شرایط تحویل این لوله‌ها ارائه می‌دهند.

یکی از خدمات مهم و مرتبط با فروش لوله مانیسمان ، خدمات برش لوله است. این خدمات شامل برش لوله‌ها به طول‌های مورد نظر، ایجاد زاویه‌های دقیق و آماده‌سازی لوله‌ها برای نصب و استفاده در پروژه‌های مختلف می‌باشد. خدمات برش لوله با استفاده از تجهیزات مدرن و تکنولوژی‌های پیشرفته انجام می‌شود تا دقت و کیفیت بالایی در فرآیند برش تضمین شود. این خدمات می‌توانند به بهینه‌سازی زمان و هزینه‌های نصب و اجرای پروژه کمک شایانی کنند.

قیمت روز لوله

قیمت روز لوله‌ها به عواملی همچون نوع لوله، مواد اولیه، قطر، ضخامت، و شرایط بازار بستگی دارد. لوله‌های فلزی، لوله‌های پلاستیکی، و لوله گالوانیزه هر کدام کاربردها و ویژگی‌های خاص خود را دارند که بر قیمت نهایی آنها تأثیرگذار است. در ادامه، به بررسی برخی از این عوامل و روش‌های به‌روز رسانی قیمت لوله‌ها می‌پردازیم:

عوامل مؤثر بر قیمت روز لوله‌ها

انتخاب و خرید لوله‌های با کیفیت از تامین‌کنندگان معتبر می‌تواند عمر و کارایی سیستم‌های صنعتی را به طور قابل توجهی افزایش دهد. آگاهی از قیمت لوله مانیسمان نیز در تصمیم‌گیری‌های خرید نقش مهمی دارد و می‌تواند به کاهش هزینه‌های عملیاتی کمک کند.

قیمت روز لوله

به دلیل کاربردهای گسترده لوله مانیسمان در صنایع مختلف از جمله نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع دارویی و غذایی، و تاسیسات ساختمانی، فروش این نوع لوله بسیار مورد توجه قرار گرفته است. تامین کنندگان و فروشندگان معتبر لوله مانیسمان معمولاً اطلاعات جامع و دقیقی درباره مشخصات فنی، قیمت لوله مانیسمان ، و شرایط تحویل این لوله‌ها ارائه می‌دهند.

کاربرد لوله در صنعت

 1. صنایع ساختمان و تاسیسات
 2. در ساخت و ساز، لوله‌ها برای سیستم‌های لوله‌کشی آب، گاز و سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی استفاده می‌شوند. لوله‌های گوشتدار به دلیل مقاومت و دوام بیشتر، در تاسیسات ساختمانی برای سیستم‌های فشار بالا مانند آتش‌نشانی و تامین آب گرم استفاده می‌شوند.

 3. صنایع غذایی و دارویی
 4. در این صنایع، لوله‌ها برای انتقال مواد اولیه و محصولات نهایی به شکلی بهداشتی و ایمن استفاده می‌شوند. لوله‌های استیل ضد زنگ بدون درز (مانند لوله‌های مانیسمان) به دلیل مقاومت در برابر زنگ‌زدگی و قابلیت تمیزکاری آسان، در این صنایع کاربرد زیادی دارند.

 5. صنایع خودروسازی
 6. در خودروسازی، لوله‌ها برای ساخت قطعات مختلف از جمله سیستم‌های اگزوز و سیستم‌های سوخت‌رسانی استفاده می‌شوند. لوله‌های با دقت بالا و بدون درز مانند مانیسمان، به دلیل استحکام و مقاومت در برابر فشار و حرارت، در این کاربردها استفاده می‌شوند.

 7. صنایع دریایی
 8. لوله‌ها در کشتی‌ها و زیرساخت‌های دریایی برای انتقال سوخت، آب و سایر مواد ضروری استفاده می‌شوند. مقاومت در برابر خوردگی ناشی از آب دریا یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مورد نیاز برای لوله‌ها در این صنعت است، که لوله‌های مانیسمان و گوشتدار این ویژگی را دارا می‌باشند.

 9. صنایع نفت و گاز
 10. لوله‌ها در این صنایع برای انتقال نفت خام، گاز طبیعی، و محصولات پالایش شده مانند بنزین و دیزل استفاده می‌شوند. لوله‌های مانیسمان به دلیل مقاومت بالا در برابر فشار و خوردگی، برای خطوط لوله انتقال مواد نفتی و گازی بسیار مناسب هستند. این لوله‌ها به دلیل عدم داشتن درز جوش، خطر نشتی را به حداقل می‌رسانند.

 11. صنایع پتروشیمی
 12. در صنایع پتروشیمی، لوله‌ها برای انتقال مواد شیمیایی مختلف در فرآیندهای تولیدی و تصفیه‌ای استفاده می‌شوند. لوله‌های گوشتدار، که دارای ضخامت بیشتری هستند، به دلیل توانایی تحمل فشارهای بالا و مقاومت در برابر مواد شیمیایی خورنده، در این صنعت کاربرد فراوان دارند.

 13. صنایع نیروگاهی
 14. لوله‌ها در نیروگاه‌ها برای انتقال بخار آب، سوخت و گازهای خروجی از توربین‌ها استفاده می‌شوند. لوله‌های مقاوم در برابر دما و فشار بالا، مانند لوله‌های مانیسمان، برای این کاربردها بسیار مناسب هستند.

کاربرد لوله در صنعت

استاندارد جهانی لوله

یکی از استانداردهای جهانی مرتبط با لوله‌ها استاندارد API (American Petroleum Institute) است. استاندارد API شامل مجموعه‌ای از استانداردها و مشخصات فنی برای لوله‌ها، شیرآلات، و تجهیزات جداسازی مایعات مورد استفاده در صنایع نفت و گاز است.

منطقه‌های دیگر جهان نیز استانداردهای مختلفی برای لوله‌ها دارند، از جمله استانداردهای اروپایی EN (European Standards) و استانداردهای ملی کشورهای مختلف. این استانداردها معمولاً خصوصیات فنی و کیفیتی را برای لوله‌ها، شامل ابعاد، مواد ساخت، فرآیندهای تولید، و آزمون‌های کیفیت تعیین می‌کنند.

استانداردهای مختلف لوله‌ها به عنوان راهنمایی برای تولید، استفاده، و بازرسی لوله‌ها در صنایع مختلفی همچون صنایع نفت و گاز، صنایع شیمیایی، ساخت و ساز، و غیره استفاده می‌شوند. این استانداردها معمولاً توسط سازمان‌های ملی و بین‌المللی تعیین و ارائه می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که لوله‌ها با استانداردهای لازم تطابق دارند و ایمنی و کیفیت مورد نیاز را دارا هستند.


سوالات متداول در خصوص قیمت لوله

کدام نوع لوله برای سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی مناسب است؟

لوله‌های مسی و PEX به دلیل مقاومت در برابر حرارت.

چگونه می‌توان از زنگ‌زدگی لوله‌های فلزی جلوگیری کرد؟

استفاده از لوله‌های گالوانیزه، رنگ‌ها و پوشش‌های ضد زنگ.

مزایا و معایب هر نوع لوله چیست؟

فولادی: مقاومت بالا، ضد زنگ (گالوانیزه)، ولی سنگین و گران. مسی: مقاوم در برابر خوردگی، ولی گران. پلاستیکی: سبک، ارزان، نصب آسان، ولی کمتر مقاوم به حرارت و فشار بالا. بتن: بسیار مقاوم، ولی سنگین و نیاز به نصب تخصصی.


جدول لوله مانیسمان و وزن، ضخامت آن

جدول لوله مانیسمان و وزن، ضخامت آن

لوله‌ مانیسمان، لوله‌های فولادی بدون درز هستند که با سوراخ کردن شمش فولادی و سپس کشیدن آن از طریق فرآیند نورد سرد یا گرم تولید می‌شوند.;ادامه مطلب