logo
شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران)
02163511
02162846000
logo

اول از همه

قیمت میلگرد قیمت میلگرد ساده قیمت میلگرد آجدار

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت ورق برشی قیمت ورق آجدار قیمت ورق گالوانیزه

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت پروفیل قیمت پروفیل درب و پنجره قیمت پروفیل آلومینیوم

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت تیرآهن ipe قیمت تیرآهن ipb قیمت تیرآهن هاش

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت لوله قیمت لوله مانیسمان قیمت لوله مسی

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت نبشی قیمت نبشی گالوانیزه قیمت نبشی آرین فولاد

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت ناودانی قیمت ناودانی گالوانیزه قیمت ناودانی سبک

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت الکترود قیمت الکترود آما قیمت الکترود میکا

و ... را از ما بخواهید.

انواع ورققیمت بدون ارزش افزوده

قیمت با ارزش افزوده


جهت مشاوره یا کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را پر کنید.قیمت ورق روغنی :


با توجه به نوسانات لحظه ای قیمت در بازار، شما عزیزان می توانید، برای اطلاعات بیشتر و دقیق تر قیمت ورق روغنی با کارشناسان ما تماس بگیرید.

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه
ضخامت سازنده ابعاد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی گرید وضعیت محل تحویل
0.5 فولاد مبارکه 1000
497,040
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران
0.5 فولاد مبارکه 1250
507,940
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران
0.6 فولاد مبارکه 1000
459,980
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران
0.6 فولاد مبارکه 1250
455,620
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران
0.7 فولاد مبارکه 1000
466,520
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران
0.7 فولاد مبارکه 1250
469,790
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران
0.8 فولاد مبارکه 1000
461,070
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران
0.8 فولاد مبارکه 1250
461,070
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران
0.9 فولاد مبارکه 1000
461,070
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران
0.9 فولاد مبارکه 1250
462,160
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران
1 فولاد مبارکه 1000
462,160
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران
1 فولاد مبارکه 1250
463,250
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران
1.25 فولاد مبارکه 1000
466,520
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران
1.25 فولاد مبارکه 1250
466,520
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران
1.5 فولاد مبارکه 1000
465,430
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران
1.5 فولاد مبارکه 1250
462,160
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران
2 فولاد مبارکه 1000
458,890
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران
2 فولاد مبارکه 1250
459,980
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران
قیمت ورق روغنی هفت الماس
ضخامت سازنده ابعاد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی گرید وضعیت محل تحویل
0.4 هفت الماس 1250
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ST12 رول بنگاه تهران
0.4 هفت الماس 1000
483,960
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ST12 رول بنگاه تهران
0.5 هفت الماس 1000
487,230
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ST12 رول بنگاه تهران
0.5 هفت الماس 1250
497,040
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ST12 رول بنگاه تهران
0.6 هفت الماس 1000
450,170
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ST12 رول بنگاه تهران
0.6 هفت الماس 1250
445,810
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ST12 رول بنگاه تهران
0.7 هفت الماس 1000
456,710
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ST12 رول بنگاه تهران
0.7 هفت الماس 1250
459,980
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ST12 رول بنگاه تهران
0.8 هفت الماس 1000
451,260
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ST12 رول بنگاه تهران
0.8 هفت الماس 1250
451,260
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ST12 رول بنگاه تهران
0.9 هفت الماس 1000
451,260
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ST12 رول بنگاه تهران
0.9 هفت الماس 1250
455,620
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ST12 رول بنگاه تهران
1 هفت الماس 1250
453,440
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ST12 رول بنگاه تهران
1 هفت الماس 1000
452,350
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ST12 رول بنگاه تهران
1.25 هفت الماس 1000
456,710
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ST12 رول بنگاه تهران
1.25 هفت الماس 1250
456,710
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ST12 رول بنگاه تهران
1.5 هفت الماس 1000
455,620
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ST12 رول بنگاه تهران
1.5 هفت الماس 1250
452,350
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ST12 رول بنگاه تهران
2 هفت الماس 1250
449,080
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ST12 رول بنگاه تهران
2 هفت الماس 1000
447,990
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ST12 رول بنگاه تهران
قیمت ورق روغنی فولاد غرب
ضخامت سازنده ابعاد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی گرید وضعیت محل تحویل
0.4 فولاد غرب 1000
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران
0.5 فولاد غرب 1250
497,040
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران
0.5 فولاد غرب 1000
487,230
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران
0.6 فولاد غرب 1000
450,170
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران
0.6 فولاد غرب 1250
445,810
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران
0.7 فولاد غرب 1000
456,710
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران
0.7 فولاد غرب 1250
459,980
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران
0.8 فولاد غرب 1250
451,260
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران
0.8 فولاد غرب 1000
451,260
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران
0.9 فولاد غرب 1000
451,260
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران
0.9 فولاد غرب 1250
452,350
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران
1 فولاد غرب 1000
450,170
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران
1 فولاد غرب 1250
453,440
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران
1.25 فولاد غرب 1000
456,710
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران
1.25 فولاد غرب 1250
456,710
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران
1.5 فولاد غرب 1250
452,350
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران
1.5 فولاد غرب 1000
455,620
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران
2 فولاد غرب 1000
447,990
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران
2 فولاد غرب 1250
449,080
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ST12 رول بنگاه تهران

قیمت فولاد
قیمت آهن آلات
نمایندگی کسمک ترکیه
خرید ضایعات آهن

قیمت ورق روغنی

"ورق روغنی" به عنوان یک مصطلح فنی در صنعت فولاد استفاده می‌شود. ورق روغنی اغلب برای جلوگیری از زنگ زدگی و حفاظت از ورق‌های فولادی در معرض رطوبت و خوردگی به وسیله پوشش‌های روغنی یا گریس تولید می‌شوند. پوشش روغنی بر روی ورق روغنی ایجاد عایقی برای جلوگیری از تماس مستقیم با هوا و آب، که می‌تواند زنگ زدگی را ایجاد کند، فراهم می‌کند.ورق روغنی نیز از استانداردهای جهانی از جمله ISO نیز پیروی می کند.

قیمت ورق روغنی نیز به عوامل مختلفی بستگی دارد. این نکته را نباید فراموش کرد که در زمان خرید ورق روغنی، باید به کیفیت کارخانه سازنده و اصل بودن کالا توجه کنید، زیرا در قیمت فروش ورق روغنی نیز موثر است. گذشته از آن به دلیل نوسان نرخ ارز، قیمت فولاد جهانی، بازار آهن و فولاد، افزایش یا کاهش نرخ ارز و دلار، شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، کارخانه سازنده مثلا کارخانه حسن رود گیلان، ابعاد و ضخامت آن و عوامل مختلف دیگر، قیمت های متفاوتی دارد.

قیمت ورق روغنی
قیمت ورق روغنی

فروش ورق روغنی شادآباد

فروش ورق روغنی شادآباد به طور مستقیم در فولاد حامیران انجام می شود و همچنین فروش لوله مانیسمان نیز به طور مستقیم در اختیار شما مشتریان عزیز قرار می گیرد.

قیمت ورق روغنی در شادآباد
"قیمت ورق روغنی در شادآباد"

قیمت ورق روغنی در تهران

پس از استعلام قیمت ورق روغنی در تهران و قیمت ورق گالوانیزه اجدارمحصول توسط خریدار، کارشناسان فروش حامیران، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع خریدار می‌ رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌ کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌ بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می ‌کند.

قیمت ورق روغنی در تهران
"قیمت ورق روغنی در تهران

ورق روغنی نوعی ورق مسطح براق با ضخامت کم (نسبت به ورق سیاه و پرداخت عالی است که از نورد سرد ورق‌های فولادی با ضخامت بالا تولید می‌شود. به گزارش ایسنا ، این کاهش ضخامت تحت فشار بالا و در دمای حداکثر 200 درجه سانتی‌گراد صورت می‌پذیرد.

خرید ورق روغنی

این قیمت به طور مداوم توسط فولاد حامیران به روزرسانی می شود تا خریداران محترم از آخرین قیمت ورق روغنی مطلع باشند. همچنین برای گرفتن مشاوره رایگان می توانید با کارشناسان فروش و متخصصین فولاد حامیران تماس حاصل فرمایید. فروش ورق روغنی در سایت فولاد حامیران امکانپذیر است و شما می توانید به راحتی انواع ورق های روغنی با ضخامت های مختلف را در سایت فولاد حامیران مشاهده کنید.

خرید ورق روغنی
خرید ورق روغنی

ورق روغنی

اصطلاح "ورق روغنی" به ورق‌های فولادی اشاره دارد که با پوشش یک لایه نازک از روغن یا گریس بر روی سطح آنها تولید می‌شوند. این پوشش به عنوان یک لایه ضدزنگ زدگی عمل می‌کند و ورق‌ روغنی همانند ورق استیل 304 را در مقابل اکسیداسیون و زنگ زدگی محافظت می‌کند.

ورق روغنی
ورق روغنی

سوالات متداول در خصوص ورق

برای پروژه های ساختمانی چه نوع ورق روغنی استفاده می شود

ورق روغنی با توجه به تنوع زیادی که دارد باید حتما قبل استفاده با مشاوان یا کسانی که تخصص کامل در مورد استفاده از ورق روغنی در پروژه ها دارند، صحبت کنید

قیمت ورق روغنی در ابعاد مختلف در چیست؟

ورق روغنی به دلیل اینکه ضخامت های مختلفی دارد، و تنوع بسیار زیادی دارد، تفاوت بسیار زیادی در قیمت ورق روغنی در ضخامت های مختلف وجود دارد

آیا شما در تهران نمایندگی خرید ورق روغنی دارید؟

بله ، شما میتوانید با استفاده از راه های ارتباطی در سایت فولاد حامیران از نمایندگی خرید ورق روغنی در تهران اطلاع پیدا کنید.