قیمت ورق روغنی اصفهان و فولاد مبارکه

logo
logo
شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران)
02163511
02162846000
برند

ضخامت
قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه
ضخامت سازنده ابعاد گرید وضعیت محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
0.5 فولاد مبارکه 1000 ST12 رول بنگاه تهران 415,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.5 فولاد مبارکه 1250 ST12 رول بنگاه تهران 415,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.6 فولاد مبارکه 1000 ST12 رول بنگاه تهران 388,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.6 فولاد مبارکه 1250 ST12 رول بنگاه تهران 388,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.7 فولاد مبارکه 1000 ST12 رول بنگاه تهران 388,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.7 فولاد مبارکه 1250 ST12 رول بنگاه تهران 388,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.8 فولاد مبارکه 1000 ST12 رول بنگاه تهران 388,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.8 فولاد مبارکه 1250 ST12 رول بنگاه تهران 388,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.9 فولاد مبارکه 1000 ST12 رول بنگاه تهران 388,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.9 فولاد مبارکه 1250 ST12 رول بنگاه تهران 388,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1 فولاد مبارکه 1000 ST12 رول بنگاه تهران 387,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1 فولاد مبارکه 1250 ST12 رول بنگاه تهران 390,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1.25 فولاد مبارکه 1000 ST12 رول بنگاه تهران 388,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1.25 فولاد مبارکه 1250 ST12 رول بنگاه تهران 388,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1.5 فولاد مبارکه 1000 ST12 رول بنگاه تهران 390,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1.5 فولاد مبارکه 1250 ST12 رول بنگاه تهران 390,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
2 فولاد مبارکه 1000 ST12 رول بنگاه تهران 383,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
2 فولاد مبارکه 1250 ST12 رول بنگاه تهران 383,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت ورق روغنی هفت الماس
ضخامت سازنده ابعاد گرید وضعیت محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
0.4 هفت الماس 1250 ST12 رول بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.4 هفت الماس 1000 ST12 رول بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.5 هفت الماس 1000 ST12 رول بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.5 هفت الماس 1250 ST12 رول بنگاه تهران 405,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.6 هفت الماس 1000 ST12 رول بنگاه تهران 402,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.6 هفت الماس 1250 ST12 رول بنگاه تهران 402,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.7 هفت الماس 1000 ST12 رول بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.7 هفت الماس 1250 ST12 رول بنگاه تهران 378,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.8 هفت الماس 1000 ST12 رول بنگاه تهران 378,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.8 هفت الماس 1250 ST12 رول بنگاه تهران 378,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.9 هفت الماس 1000 ST12 رول بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.9 هفت الماس 1250 ST12 رول بنگاه تهران 378,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1 هفت الماس 1250 ST12 رول بنگاه تهران 380,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1 هفت الماس 1000 ST12 رول بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1.25 هفت الماس 1000 ST12 رول بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1.25 هفت الماس 1250 ST12 رول بنگاه تهران 377,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1.5 هفت الماس 1000 ST12 رول بنگاه تهران 380,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1.5 هفت الماس 1250 ST12 رول بنگاه تهران 380,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
2 هفت الماس 1250 ST12 رول بنگاه تهران 373,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
2 هفت الماس 1000 ST12 رول بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت ورق روغنی فولاد غرب
ضخامت سازنده ابعاد گرید وضعیت محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
0.4 فولاد غرب 1000 ST12 رول بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.5 فولاد غرب 1250 ST12 رول بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.5 فولاد غرب 1000 ST12 رول بنگاه تهران 406,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.6 فولاد غرب 1000 ST12 رول بنگاه تهران 377,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.6 فولاد غرب 1250 ST12 رول بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.7 فولاد غرب 1000 ST12 رول بنگاه تهران 377,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.7 فولاد غرب 1250 ST12 رول بنگاه تهران 377,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.8 فولاد غرب 1250 ST12 رول بنگاه تهران 377,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.8 فولاد غرب 1000 ST12 رول بنگاه تهران 377,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.9 فولاد غرب 1000 ST12 رول بنگاه تهران 377,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.9 فولاد غرب 1250 ST12 رول بنگاه تهران 377,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1 فولاد غرب 1000 ST12 رول بنگاه تهران 377,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1 فولاد غرب 1250 ST12 رول بنگاه تهران 380,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1.2 فولاد غرب 1000 ST12 رول بنگاه تهران 377,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1.2 فولاد غرب 1250 ST12 رول بنگاه تهران 377,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1.5 فولاد غرب 1250 ST12 رول بنگاه تهران 377,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1.5 فولاد غرب 1000 ST12 رول بنگاه تهران 380,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
2 فولاد غرب 1000 ST12 رول بنگاه تهران 377,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
2 فولاد غرب 1250 ST12 رول بنگاه تهران 377,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹

نمایندگی کسمک ترکیه
نمایندگی بهلر اتریش
عاملیت فروش فولاد آلیاژی
نمایندگی فولاد آلیاژی اصفهان

ورق روغنی چیست؟

امروزه ورق های فلزی به دو صورت کلی نورد سرد و نورد گرم تولید می شوند. روش نورد عبارت است روش تغییر شکل مواد با عبور از میان غلتک ها؛ یعنی فلز مورد نظر پس از ذوب، از بین غلتک ها عبور می کند و به شکل ورق های ضخیمی درمی آید. در فرآیند نورد سرد، ورق روغنی و در نورد گرم، ورق سیاه تولید می شوند. در واقع اصطلاح ورق ‌های روغنی، به علت شکل ظاهری آنها می باشد.

هرچند ورق های خیلی ضخیم، در فرآیند نورد سرد از ضخامتشان کاسته می شود اما کیفیتشان کاملا حفظ و با ظاهری عالی تولید می شوند؛ به همین دلیل است که این ورق ها کاربرد فراوانی دارند و در مواردی که ظاهر جسم مهم است استفاده می شوند. این ورق ها، معمولا استحکام کششی و مقاومت خوبی دارند و سطح آن ها از اکسید شدن محافظت می شوند.

از تولیدکنندگان داخلی ورق روغنی می توان به شرکت های فولاد مبارکه اصفهان، هفت الماس و فولاد غرب اشاره کرد. ورق های روس و قزاق هم جزو ورق های روغنی خارجی و وارداتی محسوب می شوند.

ورق های روغنی به صورت کلی در عرض های ۱۰۰ و ۱۲۵ سانتی متر و ضخامت ۳۰ صدم الی ۳ میلی متر ساخته می شوند. پایه تولید ورق رنگی، ورق های روغنی است زیرا ورق های رنگی گالوانیزه نیز از ورق های گالوانیزه تولید می شوند. این ورق ها به دو صورت رول و فابریک، عرضه می شود.

استاندارد ورق های روغنی در سطح جهان ASTM A۱۰۰۸،BS N ۱۰۱۳۰، JIS G۳۱۴۱ می باشد که هرکدام الزامات خاص خود را دارند. استاندارد ملی ایران برای ورق روغنی با شماره INSO۵۷۲۳ تعریف شده است.

نحوه تولید ورق های روغنی

ورق روغنی از طریق فرآیند نورد سرد ایجاد می ‌شود. ماده اولیه طی ۴ مرحله به ورق روغنی تبدیل می شود:

1. اسیدشویی

ابتدا، ورق سیاه با اسید شسته شده و پولک های سطحی و آلودگی های آن زدوده می شود که عامل اصلی لکه سیاه در سطح ورق است.

2. نوردکاری

در مرحله دوم، ورق سیاه جهت کاهش ضخامت از غلتک های بسیاری عبور و در صنایع مختلف خواص فیزیکی خاصی پیدا می کند که از مهم ترین آن ها می توان به ایجاد مقاومت بالا و یکنواخت در سطح ورق و همچنین ایجاد ظاهر صاف و یکدست اشاره کرد. فولاد پس از انجام این مرحله، همچنان سختی خود را دارا می باشد و در مقابل قابلیت شکل پذیری بالایی را ندارد به همین جهت باید وارد مرحله بعدی شود.

3. آنیل کاری

آنیل کاری به دو روش بچینگ و پیوسته صورت می گیرد. فولاد در این مرحله قابلیت انعطاف پذیری بالایی پیدا می کند. ورق به علت اینکه در هوای اطراف قرار می گیرد ممکن است اکسید شود و جهت جلوگیری از اکسید شدن با روغن پوشانده می شود و بعد با کوره های هوای داغ گرمادهی می شود و به صورت کویل در می آید.

4. پرداخت یا تمپررولینگ

در این مرحله، با انجام فرآیند نورد سرد با دمای بسیار پایین، سطح ورق صیقلی و یکنواخت می شود.

انواع ورق روغنی

ورق روغنی در سه نوع ورق معمولی، ورق نیمه کششی و ورق فوق کششی، با ضخامت های متغیر تولید می شود. نام تجاری انواع ورق های روغنی به شرح زیر است:

• ورق روغنی st12

منظور از ورق روغنی st12 ورق روغنی معمولی است.

• ورق روغنی st13

منظور از ورق روغنی st13 ورق روغنی با قابلیت کشسانی پائین می باشد.

• ورق روغنی st14

منظور از ورق روغنی st14 ورق های روغنی است که خاصیت کشی بسیار بالایی دارند.

• ورق روغنی کیفیت فوق کششی St16

که از همه ورق های دیگر خاصیت کشسانی اش بسیار بیشتر است.

کاربردهای ورق روغنی در صنعت

ظاهر بسیار زیبای ورق های روغنی، موجب شده که در صنعت کاربردهای فراوانی داشته باشد به همین علت از این نوع ورق ها در کاربردهایی استفاده می شود که نیاز به ظاهر زیبا داشته باشند. به عنوان مثال؛ از مقاطع سبک برای تولید مبلمان، انواع وسایل تزئینی، انواع درب و پنجره، خودرو، دوچرخه و ... استفاده می شود. البته بخش بزرگی از این ورق ‌های تولید شده در کارخانه، مستقیما به کارخانه تولید مقاطع سبک برای تولید انواع لوله و پروفیل مبلی ارسال می شود. به طور کلی از ورق های روغنی چه به شکل ورق و چه بعد از تولید لوله و پروفیل برای تولید محصولات ظریف اما مقاوم استفاده می شود.

برای قطعات زیرین اتومبیل از ورق روغنی نوع QSTE ضد سایش و برای اجاق گاز از ورق روغنی2 EK استفاده می‌شود. ورق ‌های روغنی تولید فیلتر اتومبیل از ورق روغنی فوق کشش، گرید تجاری ST14، استفاده می‌شود. ورق روغنی فوق کشش، گرید تجاری13 ST، در بدنه‌ اتومبیل ‌ها کاربرد دارد. در تولید اگزوز نیز از ورق روغنی با ویژگی ضدخورندگی و زنگ‌ زدگی استفاده می‌شود. از دیگر موارد کاربرد ورق روغنی می ‌توان به ساخت بشکه و مخزن فلزی، مبلمان اداری، لوازم خانگی، رادیاتورسازی اشاره ‌کرد.

قیمت ورق روغنی

قیمت ورق روغنی نیز به عوامل مختلفی بستگی دارد. این نکته را نباید فراموش کرد که در زمان خرید ورق روغنی، باید به کیفیت کارخانه سازنده و اصل بودن کالا توجه کنید، زیرا در قیمت فروش ورق روغنی نیز موثر است. گذشته از آن به دلیل نوسان نرخ ارز، قیمت فولاد جهانی، بازار آهن و فولاد، افزایش یا کاهش نرخ ارز و دلار، شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، کارخانه سازنده، ابعاد و ضخامت آن و عوامل مختلف دیگر، قیمت های متفاوتی دارد. این قیمت به طور مداوم توسط فولاد حامیران به روزرسانی می شود تا خریداران محترم از آخرین قیمت ورق روغنی مطلع باشند. همچنین برای گرفتن مشاوره رایگان می توانید با کارشناسان فروش و متخصصین فولاد حامیران تماس حاصل فرمایید. فروش ورق روغنی در سایت فولاد حامیران امکانپذیر است و شما می توانید به راحتی انواع ورق های روغنی با ضخامت های مختلف را در سایت مشاهده کنید.

پس از استعلام قیمت محصول توسط خریدار، کارشناسان فروش حامیران، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع خریدار می‌ رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌ کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌ بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می ‌کند.