قیمت نبشی 8 اصفهان، قیمت نبشی 4 قیمت نبشی 4 مشهد و قیمت نبشی 3

logo
logo
شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران)
02163511
02162846000
برند

ضخامت
قیمت نبشی بال مساوی آریان فولاد
ضخامت سایز سازنده طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
4 40*40 آریان فولاد 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 198,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
5 50*50 آریان فولاد 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 198,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
6 60*60 آریان فولاد 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 198,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
8 80*80 آریان فولاد 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 100*100 آریان فولاد 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 120*120 آریان فولاد 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 200,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت نبشی بال مساوی شکفته
ضخامت سایز سازنده طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
3 30*30 شکفته 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 185,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
4 40*40 شکفته 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 202,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
5 50*50 شکفته 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 170,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
6 60*60 شکفته 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 170,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
8 80*80 شکفته 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 193,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 100*100 شکفته 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 193,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت نبشی بال مساوی ناب تبریز
ضخامت سایز سازنده طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
4 40*40 ناب تبریز 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
4 50*50 ناب تبریز 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
5 50*50 ناب تبریز 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
3 60*60 ناب تبریز 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
4 60*60 ناب تبریز 12متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
5 60*60 ناب تبریز 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
7 70*70 ناب تبریز 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
8 80*80 ناب تبریز 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت نبشی بال مساوی اسپیرال
ضخامت سایز سازنده طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
3 30*30 اسپیرال 6 متری کیلوگرم کارخانه 218,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
3 40*40 اسپیرال 6 متری کیلوگرم کارخانه 215,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
4 40*40 اسپیرال 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت نبشی بال مساوی ظهوریان
ضخامت سایز سازنده طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
3 30*30 ظهوریان 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 202,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
4 40*40 ظهوریان 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 202,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
5 50*50 ظهوریان 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 200,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
6 60*60 ظهوریان 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 200,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
8 80*80 ظهوریان 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 200,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت نبشی بال مساوی منظومه
ضخامت سایز سازنده طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
4 40*40 منظومه 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
5 50*50 منظومه 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
6 60*60 منظومه 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت نبشی بال مساوی فولاد سپهر ایرانیان
ضخامت سایز سازنده طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
2.5 30*30 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کیلوگرم کارخانه 199,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
3 40*40 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کیلوگرم کارخانه 192,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
2.5 40*40 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کیلوگرم کارخانه 199,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
4 40*40 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کیلوگرم کارخانه 197,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
5 50*50 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کیلوگرم کارخانه 188,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
3 50*50 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کیلوگرم کارخانه 200,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
6 60*60 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کیلوگرم کارخانه 197,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
5 60*60 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کیلوگرم کارخانه 193,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
8 80*80 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کیلوگرم کارخانه 193,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 100*100 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کیلوگرم کارخانه 193,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 120*120 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کیلوگرم کارخانه 193,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت نبشی بال مساوی ابهر
ضخامت سایز سازنده طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
4 40*40 ابهر 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 171,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت نبشی بال مساوی زنجان
ضخامت سایز سازنده طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
5 50*50 زنجان 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
6 60*60 زنجان 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹

نمایندگی کسمک ترکیه
نمایندگی بهلر اتریش
عاملیت فروش فولاد آلیاژی
نمایندگی فولاد آلیاژی اصفهان

معرفی نبشی

نبشی یکی از مهم ترین پروفیل های ساختمانی به حساب می آید که به صورت مرکب و منفرد در ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله کاربردهای آن شامل ساخت انواع چهارچوب، پایه ها، ساخت پلکان، ساخت دکل و خرپا، ساخت انواع مهره های مرتفع، ساخت درپوش، ساخت شیروانی و... میباشد.

شکل ظاهری نبشی به صورت دو ضلع عمود برهم است، این ضلع ها که به آن بال نبشی گفته می شود در بعضی مساوی و در بعضی دیگر به صورت نامساوی می باشد. اگر زاویه بین دو بال نبشی 90 درجه باشد با حرف انگلیسی L و اگر با زاویه ای متفاوت در کنارهم قرار گیرد با حرف V نمایش داده می شود.

تاریخچه نبشی

با تموم شدن جنگ جهانی دوم و بیشتر شدن جمعیت کشور، نیاز به ساختن ساختمان هایی مدرن و مستحکم نیز در جهان افزایش یافت و مردم به بهره برداری از آلومینیوم و آهن روی آوردند و همچنین با گذشت زمان طراحان مقاطع مورد نظر خود را به صورت مفهومی پیشنهاد داده که این امر منجر به تولید پروفیل با مقاطع متنوع گردید. در ادامه نبشی به علت سهولت در روند تولید قاب یا فریم ها و کاربردهای گوناگونی که دارا بود، جایگاه بسیار ویژه ای در صنعت ساخت و ساز پیدا کرد. ما در این مقاله قصد داریم انواع نبشی و مشخصات هریک را مورد بررسی قرار می دهیم.

نبشی بال مساوی

نبشی بال مساوی به پروفیل هایی گفته می شود که دو بال قائم آنها به صورت یکسان بوده و با حرف ال (L) نمایش داده می شود. برای نمونه علامت L200 نشانگر یک نبشی با بال مساوی و اندازه ۲۰۰ میلی متر است، از این نوع نبشی برای شکل دادن به گوشه های سازه ها و در ساخت انواع ماشین آلات، ساخت کشتی ها، راه آهن و … استفاده می گردد.