logo
شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران)
02163511
02162846000
logo

اول از همه

قیمت میلگرد قیمت میلگرد ساده قیمت میلگرد آجدار

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت ورق برشی قیمت ورق آجدار قیمت ورق گالوانیزه

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت پروفیل قیمت پروفیل درب و پنجره قیمت پروفیل آلومینیوم

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت تیرآهن ipe قیمت تیرآهن ipb قیمت تیرآهن هاش

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت لوله قیمت لوله مانیسمان قیمت لوله مسی

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت نبشی قیمت نبشی گالوانیزه قیمت نبشی آرین فولاد

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت ناودانی قیمت ناودانی گالوانیزه قیمت ناودانی سبک

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت الکترود قیمت الکترود آما قیمت الکترود میکا

و ... را از ما بخواهید.

ارسال سریع بار

انواع ورق
جهت مشاوره یا کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را پر کنید.قیمت ورق استیل


تمامی قیمت ها بدون احتساب 10% مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است.

با توجه به نوسانات لحظه ای قیمت در بازار، شما عزیزان می توانید، برای اطلاعات بیشتر و دقیق تر قیمت ورق استیل با کارشناسان ما تماس بگیرید.

قیمت ورق استنلس استیل 304L
ضخامت ابعاد آلیاژ قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت واحد
0.3 1250 304L
1,817,700
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
0.3 1000 304L
1,817,700
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
0.4 1250 304L
1,808,600
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
0.4 1000*2000 304L
1,817,700
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
0.4 1250*2500 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
0.4 1000 304L
1,808,600
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
0.5 1250 304L
1,726,800
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
0.5 1000*2000 304L
1,726,800
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
0.5 1000 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
0.6 1000*2000 304L
1,745,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
0.6 1250*2500 304L
1,745,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
0.6 1250 304L
1,735,900
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
0.6 1000 304L
1,735,900
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
0.7 1000*2000 304L
1,717,700
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
0.7 1220*2440 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
0.7 1250 304L
1,708,600
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
0.8 1250 304L
1,726,800
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
0.8 1000*2000 304L
1,735,900
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
0.8 1250*2500 304L
1,735,900
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
0.8 1000 304L
1,726,800
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
0.9 1250*2500 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
0.9 1000 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
1 1000*2000 304L
1,690,400
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
1 1250*2500 304L
1,690,400
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
1 1500*3000 304L
1,699,500
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
1 1000 304L
1,681,300
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
1.25 1000*2000 304L
1,745,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
1.25 1250 304L
1,735,900
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
1.25 1250*2500 304L
1,745,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
1.25 1000 304L
1,735,900
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
1.5 1000*2000 304L
1,699,500
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
1.5 1500*3000 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
1.5 1250 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
1.5 1500*6000 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
2 1000*2000 304L
1,681,300
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
2 1250*2500 304L
1,681,300
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
2 1500*3000 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
2 1000 304L
1,672,200
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
2.5 1000*2000 304L
1,726,800
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
2.5 1250*2500 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
2.5 1250 304L
1,708,600
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
2.5 1500*6000 304L
1,654,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
2.5 1500*3000 304L
1,663,100
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
2.5 1000 304L
1,717,700
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
3 1000*2000 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
3 1250*2500 304L
1,690,400
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
3 1500*3000 304L
1,681,300
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
3 1500*6000 304L
1,681,300
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
3 1500 304L
1,654,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
3 1000 304L
1,690,400
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
4 1000 304L
1,690,400
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
4 1250 304L
1,690,400
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
4 1500 304L
1,654,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
4 1000*2000 304L
1,699,500
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
4 1250*2500 304L
1,699,500
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
4 1500*3000 304L
1,690,400
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
4 1500*6000 304L
1,690,400
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
5 1000 304L
1,690,400
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
5 1250 304L
1,690,400
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
5 1500 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
5 1000*2000 304L
1,699,500
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
5 1500*3000 304L
1,690,400
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
5 1500*6000 304L
1,690,400
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
6 1000 304L
1,699,500
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
6 1500 304L
1,690,400
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
6 1000*2000 304L
1,708,600
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
6 1250*2500 304L
1,699,500
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
6 1500*3000 304L
1,708,600
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
6 1500*6000 304L
1,708,600
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
6 1250 304L
1,699,500
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
8 1000 304L
1,708,600
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
8 1500 304L
1,672,200
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
8 1000*2000 304L
1,717,700
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
8 1250 304L
1,708,600
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
8 1500*6000 304L
1,681,300
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
10 1000*2000 304L
1,772,200
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
10 1500*3000 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
10 1500*6000 304L
1,690,400
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
10 1250*2500 304L
1,763,100
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
12 1000*2000 304L
1,799,500
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
12 1500*3000 304L
1,745,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
12 1500*6000 304L
1,745,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
15 1000*2000 304L
1,817,700
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
15 1500*6000 304L
1,763,100
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
20 1500*3000 304L
1,863,100
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
20 6000*2000 304L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
قیمت ورق استنلس استیل 316L
ضخامت ابعاد آلیاژ قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت واحد
1 1000 316L
2,817,700
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
1 1250 316L
2,845,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
1 1500 316L
2,408,600
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
1 1000*2000 316L
2,826,800
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
1 1250*2500 316L
2,854,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
1.5 1000 316L
2,845,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
1.5 1000*2000 316L
2,854,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
1.5 1250*2500 316L
2,854,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
1.5 1500*3000 316L
2,845,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
2 1000*2000 316L
2,772,200
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
2 1250*2500 316L
2,772,200
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
2 1500*3000 316L
2,763,100
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
2.5 1000*2000 316L
2,781,300
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
2.5 1500*6000 316L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
2.5 1500*3000 316L
2,790,400
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
3 1500*6000 316L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
3 1000*2000 316L
2,781,300
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
3 1250*2500 316L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
3 1500*3000 316L
2,781,300
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
4 1000*2000 316L
2,781,300
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
4 1250*2500 316L
2,781,300
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
4 1500*3000 316L
2,781,300
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
4 1500*6000 316L
2,763,100
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
5 1000*2000 316L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
5 1250*2500 316L
2,781,300
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
5 1500*3000 316L
2,772,200
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
5 1500 316L
2,754,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
5 1500*6000 316L
2,763,100
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
6 1500 316L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
6 1250*2500 316L
2,781,300
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
6 1000*2000 316L
2,781,300
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
6 1500*3000 316L
2,781,300
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
6 1500*6000 316L
2,763,100
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
6 1250 316L
2,772,200
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
8 1250*2500 316L
2,781,300
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
8 1000*2000 316L
2,781,300
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
8 1500*3000 316L
2,781,300
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
8 1500*6000 316L
2,763,100
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
10 1000 316L
2,835,900
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
10 1000*2000 316L
2,845,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
10 1500*3000 316L
2,817,700
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
10 1500*6000 316L
2,799,500
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
12 1500*3000 316L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
12 1500*6000 316L
2,799,500
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
15 1000*2000 316L
2,908,600
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
15 1500*3000 316L
2,881,300
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
15 1500*6000 316L
2,863,100
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
20 1000*2000 316L
2,908,600
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
20 1500*6000 316L
2,881,300
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
20 6000*2000 316L
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
قیمت ورق استنلس استیل 1.4828
ضخامت ابعاد آلیاژ قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت واحد
2 1000*2000 1.4828
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
2 1500*3000 1.4828
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
2 1250*2500 1.4828
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
3 1000*2000 1.4828
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
3 1500*3000 1.4828
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
6 1500*6000 1.4828
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
10 1500*6000 1.4828
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
12 1500*6000 1.4828
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
قیمت ورق استنلس استیل 321
ضخامت ابعاد آلیاژ قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت واحد
1.5 1250*2500 321
2,717,700
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
1.5 1500*3000 321
2,735,900
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
3 1000*2000 321
2,699,500
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
5 1000*2000 321
2,663,100
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
5 1500*6000 321
2,635,900
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
6 1500*6000 321
2,626,800
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
8 1500*6000 321
2,626,800
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
10 1500*6000 321
2,681,300
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
12 1500*6000 321
2,690,400
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
14 1500*6000 321
2,699,500
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
20 1500*6000 321
2,772,200
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
قیمت ورق استنلس استیل 430
ضخامت ابعاد آلیاژ قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت واحد
0.4 1000 430
1,063,100
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
0.6 1220*2440 430
1,081,300
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
0.7 1000 430
1,063,100
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
0.7 1250*2500 430
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
1 1000*2000 430
1,045,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
1.2 1000*2000 430
1,099,500
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
1.5 1000*2000 430
1,099,500
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
2 1000 430
1,026,800
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
2 1000*2000 430
1,035,900
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
2 1220*2440 430
1,035,900
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
2 1250*2500 430
1,035,900
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
3 1500 430
1,026,800
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ رول کیلوگرم
3 1000*2000 430
1,026,800
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم
3 1500*3000 430
1,045,000
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شیت کیلوگرم

قیمت فولاد
قیمت آهن آلات
نمایندگی کسمک ترکیه
خرید ضایعات آهن

ورق استیل

ورق استیل یک فلز پر مصرف است که به دلیل دوام، مقاومت در برابر خوردگی و ظاهر براق مشهور است. ورق‌های استیل که عمدتاً از آهن تشکیل شده‌اند، با حداقل 10.5 درصد کروم، از طریق فرآیند نورد گرم یا نورد سرد و به 3 شکل کویل، ورق استیل برشی و ورق استیل فابریک کارخانه تولید می‌شوند. فولاد حامیران، انواع ورق استیل در اشکال، سطوح، ابعاد و ضخامت های متفاوت و با توجه به نیاز و درخواست مشتری عرضه می شود. مقاومت آن در برابر زنگ زدگی، لکه ها و خوردگی، حتی در محیط های سخت، آن را برای طیف گسترده ای از کاربردها، از لوازم آشپزخانه و قطعات خودرو گرفته تا عناصر معماری و ابزار پزشکی ایده آل می کند.

قیمت ورق استیل
ورق استیل

انواع ورق استیل

ورق استیل ضدزنگ آستنیتیک : این نوع ورق استیل دارای مقاومت بالا در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی است و در برخی از کاربردها مانند صنایع غذایی و داروسازی استفاده می‌شود.

ورق استیل فریتیک : این نوع ورق استیل دارای مقاومت مکانیکی بالا و قابلیت پردازش خوبی است و معمولاً در برخی از کاربردهای صنعتی مانند صنایع خودروسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ورق استیل مارتنزیتی : این نوع ورق استیل دارای مقاومت بالا در برابر خوردگی و حرارت است و به طور گسترده در تولید ابزارهای برش و ابزارهای آشنایی مورد استفاده قرار میگیرد.

ورق استیل دوفازی : این نوع ورق استیل دارای ترکیبی از ویژگی‌های استیل آستنیتیک و فریتیک است و به عنوان یک جایگزین مناسب برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قیمت ورق استیل

قیمت ورق استیل بر اساس ضخامت و آلیاژ سازنده آن متفاوت است. خصوصیت ضد زنگ بودن ورق‌ های استیل مانند ورق استیل نگیر 304 و ورق استیل براق نگیر و ورق استیل بگیر ، مهمترین عامل بالا بودن تقاضای این محصول است. با توجه به اینکه واردات، بخش زیادی از تقاضا را تامین می کند، نوسان قیمتی زیادی را دارد. تهیه این کالا با قیمت مناسب، یکی از دغدغه های فعالان این عرصه است. از دیگر عواملی که موجب تنوع قیمت ورق استیل می شود؛ گسترده بودن بازه ضخامت ورق‌ های تولیدی است که از 0.3 تا 50 میلیمتر متغیر است.

قیمت ورق استیل
ورق استیل نگیر

قیمت ورق استیل بگیر

قیمت ورق استیل بستگی به عواملی همچون نوع استیل، ضخامت، ابعاد، نوع پایان، و شرایط بازاردارد. استیل‌های مختلف مانند استیل ضد زنگ، استیل ضد سایش و استیل کربنی هر کدام قیمت‌های متفاوتی دارند. همچنین، جنس ورق استیل نیز بر قیمت تأثیرگذار است. برای مثال قیمت ورق استیل بگیر و ورق استیل نگیر و ورق استیل خشدار متفاوت است. علاوه بر این، شرایط بازار نیز می‌تواند تأثیر چشمگیری بر قیمت داشته باشد؛ به عنوان مثال، نرخ فلزات وارد شده یا تغییرات در تقاضا و عرضه. برای اطلاع از قیمت ورق استیل و و به طور کلی قیمت ورق ها با کارشناسان ما در فولاد حامیران تماس بگیرید.

ویژگی‌های ورق استیل

مقاومت در برابر زنگ‌زدگی: از جمله ویژگی‌های اصلی ورق استیل مقاومت بالا در برابر زنگ‌زدگی است که به دلیل حضور کروم در ترکیب شیمیایی آن بوجود می‌آید.

مقاومت مکانیکی بالا: ورق استیل دارای مقاومت مکانیکی بالا و قابلیت تحمل فشار و کشش زیادی است.

مقاومت در برابر خوردگی: این نوع ورق به دلیل ترکیب شیمیایی خود، مقاومت بالایی در برابر خوردگی‌های شیمیایی دارد.

مقاومت در برابر دما: ورق استیل معمولاً مقاومت خوبی در برابر دماهای بالا دارد و می‌تواند در شرایط دمایی مختلف کاربرد داشته باشد.

قابلیت شکل‌دهی: این نوع ورق به راحتی قابل شکل‌دهی و فرم‌دهی است که این ویژگی آن را برای استفاده در صنایع مختلف، از جمله صنایع ساختمانی، خودروسازی، آشپزخانه‌ها و غیره، بسیار مورد توجه قرار داده است.

ورق استیل بگیر
ورق استیل بگیر

قیمت ورق استیل بگیر و نگیر

نکته دیگر در بحث قیمت ورق استیل، آلیاژ یا به عبارتی کد آلیاژی مورد نظر است. ورق استیل انواع مختلفی دارد. تفاوت این کدگذاری آلیاژی در ترکیب شیمیایی و مواد به کار رفته در تولید ورق استیل است. به عنوان مثال، ورق استیل 304 حاوی حداقل 8 درصد نیکل است، در عین حال ورق استیل 316 حداقل 10 درصد نیکل دارد.

به همین جهت قیمت ورق استیل 316 با توجه به درصد نیکل بالاتری که در ترکیب شیمیایی آن به کار برده شده است، قطعاً گرانتر از قیمت ورق استیل 304 خواهد بود.

قیمت ورق استیل اصفهان

قیمت ورق استیل اصفهان بستگی به نوع و درجه آن دارد. ورق‌های استیل در انواع مختلفی مانند ورق استیل 304، ورق استیل 316 و ورق استیل 430 عرضه می‌شوند که هر کدام ویژگی‌ها و کاربردهای متفاوتی دارند. به طور کلی، قیمت این ورق‌ها تحت تاثیر عواملی مانند نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های تولید و تقاضای بازار قرار می‌گیرد.

ورق استیل 321
قیمت ورق استیل

کاربردهای ورق استیل

صنایع خودروسازی: ورق استیل به عنوان جزء اصلی در تولید بدنه و قطعات داخلی و خارجی خودروها استفاده می‌شود به دلیل مقاومت بالا در برابر ضربه و خوردگی.

صنایع ساختمانی: در ساخت و نصب قطعات داخلی و خارجی ساختمان‌ها از ورق استیل استفاده می‌شود به دلیل مقاومت در برابر شرایط محیطی مختلف.

صنایع غذایی: برای تولید و استفاده از تجهیزات آشپزخانه‌های صنعتی و دستگاه‌های پردازش غذا، ورق استیل به عنوان یک ماده بهداشتی و مقاوم در برابر اثرات شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

صنایع شیمیایی: در تولید تجهیزات و دستگاه‌های شیمیایی که نیاز به مقاومت در برابر خوردگی و شرایط محیطی دارند، از ورق استیل استفاده می‌شود.

ورق استیل ها از آلیاژهای مختلفی هستند که کاربردهای گسترده‌ای در صنایع مختلف دارند. به همین دلیل استفاده بسیار زیادی در صنعت دارند.

قیمت ورق استیل براق نگیر

قیمت ورق استیل براق نگیر (استیل ضد زنگ) به عوامل مختلفی بستگی دارد و ممکن است در طول زمان تغییر کند. این عوامل شامل نوع استیل، ضخامت، ابعاد، استاندارد، بازار جهانی فولاد، هزینه‌های تولید، هزینه‌های حمل و نقل و نرخ ارز هستند. برای دریافت دقیق‌ترین و به‌روزترین قیمت، می‌توانید با تامین‌کنندگان و فروشندگان معتبر تماس بگیرید. در زیر، عوامل اصلی که بر قیمت ورق استیل براق نگیر تاثیر می‌گذارند، بیان شده‌اند:

ورق استیل براق
ورق استیل براق

جدول وزن ورق استیل

جدول وزن ورق استیل، جدولی است که براساس ابعاد استاندارد ورق و چگالی آن تدوین می‌شود. این جدول به خریداران کمک می‌کند که وزن نشان‌داده روی ترازو را با وزن استاندارد مقایسه کرده و از کیفیت تولید مطمئن شوند.

ردیف طول (mm) عرض (mm) ضخامت (mm) وزن (kg)
1 2000 1000 0.4 6.2
2 2000 1000 0.5 8
3 2000 1000 0.6 10
4 2000 1000 0.7 11
5 2000 1000 0.8 13
6 2000 1000 0.9 14
7 2000 1000 1 16
8 2000 1000 1.25 20
9 2000 1000 1.5 24
10 2000 1000 2 32
11 2000 1000 3 48

فرمول محاسبه وزن ورق استیل

وزن ورق استیل = طول * عرض * ضخامت * چگالی ورق استیل


سوالات متداول در خصوص ورق استیل

قیمت ورق استیل چه تفاوتی با قیمت ورق استیل ۴۳۰ دارد؟

ورق استیل دارای مقاومت بسیار بالایی در برابر خوردگی است، به همین دلیل قیمت ورق استیل نسبتاً بالا است. ورق استیل 430 دارای مقاومت قابل قبولی در برابر خوردگی است وقیمت ورق استیل 430 نیز نسبتاً پایین است.

پرکاربردترین انواع ورق استیل در دکوراسیون کدام اند ؟

انواع استنلس استیل تزئینی،ورق استنلس استیل میرور،ورق استیل طلایی ،...

قیمت ورق استیل رول و شیت به چه عواملی بستگی دارد؟

ورق‌های استیل به دو صورت رول و شیت در بازار عرضه می‌شوند و قیمت آن‌ها معمولاً بر اساس چند عامل تعیین می‌شود. از جمله : ضخامت، وزن ، ابعاد سفارشی ، نوع استیل و شرایط بازار.