; قیمت ناودانی - قیمت ناودانی سبک - قیمت ناودانی سنگین
logo
شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران)
02163511
02162846000
logo

اول از همه

قیمت میلگرد قیمت میلگرد ساده قیمت میلگرد آجدار

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت ورق برشی قیمت ورق آجدار قیمت ورق گالوانیزه

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت پروفیل قیمت پروفیل درب و پنجره قیمت پروفیل آلومینیوم

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت تیرآهن ipe قیمت تیرآهن ipb قیمت تیرآهن هاش

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت لوله قیمت لوله مانیسمان قیمت لوله مسی

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت نبشی قیمت نبشی گالوانیزه قیمت نبشی آرین فولاد

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت ناودانی قیمت ناودانی گالوانیزه قیمت ناودانی سبک

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت الکترود قیمت الکترود آما قیمت الکترود میکا

و ... را از ما بخواهید.

ارسال سریع بار

انواع ناودانیراهنمای خرید ناودانی از فولاد حامیران


جهت مشاوره یا کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را پر کنید.قیمت ناودانی


تمامی قیمت ها بدون احتساب 10% مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است.

با توجه به نوسانات لحظه ای قیمت در بازار، شما عزیزان می توانید، برای اطلاعات بیشتر و قیمت ناودانی با کارشناسان ما تماس بگیرید.

قیمت ناودانی ایرانی شکفته
سایز سازنده طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی استاندارد واحد محل تحویل
6 شکفته 6 متری
285,000
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
8 شکفته 6 متری
280,400
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
10 شکفته 6 متری
280,400
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
12 شکفته 6 متری
285,000
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
14 شکفته 6 متری
285,000
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
قیمت ناودانی ایرانی فایکو
سایز سازنده طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی استاندارد واحد محل تحویل
16 فایکو 6 متری
267,680
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سبک کیلوگرم کارخانه
18 فایکو 12 متری
290,410
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سبک کیلوگرم کارخانه
20 فایکو 12 متری
267,680
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سبک کیلوگرم کارخانه
18 فایکو 12 متری
370,410
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین کیلوگرم کارخانه
16 فایکو 6 متری
276,770
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین کیلوگرم کارخانه
20 فایکو 12 متری
267,680
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین کیلوگرم کارخانه
قیمت ناودانی ایرانی فولاد تهران
سایز سازنده طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی استاندارد واحد محل تحویل
6 فولاد تهران 6 متری
274,000
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین کیلوگرم کارخانه
6 فولاد تهران 6 متری
279,500
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سبک کیلوگرم بنگاه تهران
8 فولاد تهران 6 متری
276,800
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
8 فولاد تهران 6 متری
269,500
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سبک کیلوگرم کارخانه
10 فولاد تهران 6 متری
266,800
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سنگین کیلوگرم کارخانه
10 فولاد تهران 6 متری
276,800
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ سبک کیلوگرم بنگاه تهران
قیمت ناودانی ایرانی فولاد فراد
سایز سازنده طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی واحد محل تحویل
8 فولاد فراد 6 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ کیلوگرم کارخانه
10 فولاد فراد 6 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ کیلوگرم کارخانه
8 فولاد فراد 6 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ کیلوگرم بنگاه تهران
10 فولاد فراد 6 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ کیلوگرم بنگاه تهران
قیمت ناودانی ایرانی اسپیرال
سایز سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی واحد محل تحویل
6 اسپیرال
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ کیلوگرم کارخانه
5 اسپیرال
286,900
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ کیلوگرم کارخانه
4 اسپیرال
300,300
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ کیلوگرم کارخانه
قیمت ناودانی ناب تبریز
سایز سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی واحد محل تحویل
14 ناب تبریز
270,000
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ کیلوگرم کارخانه
12 ناب تبریز
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ کیلوگرم کارخانه
قیمت ناودانی ابهر
سایز سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی واحد محل تحویل
28 ابهر
510,000
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ کیلوگرم کارخانه
قیمت ناودانی اروپایی
سایز سازنده طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی واحد محل تحویل
4 اروپا 6 متری
504,000
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ کیلوگرم بنگاه تهران
5 اروپا 6 متری
613,100
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ کیلوگرم بنگاه تهران
8 اروپا 12 متری
631,300
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ کیلوگرم بنگاه تهران
10 اروپا 12 متری
631,300
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ کیلوگرم بنگاه تهران
12 اروپا 12 متری
631,300
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ کیلوگرم بنگاه تهران
14 اروپا 12 متری
631,300
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ کیلوگرم بنگاه تهران
16 اروپا 12 متری
595,000
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ کیلوگرم بنگاه تهران
18 اروپا 12 متری
631,300
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ کیلوگرم بنگاه تهران
20 اروپا 12 متری
631,300
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ کیلوگرم بنگاه تهران
22 اروپا 12 متری
631,300
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ کیلوگرم بنگاه تهران
24 اروپا 12 متری
595,000
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ کیلوگرم بنگاه تهران
26 اروپا 12 متری
631,300
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ کیلوگرم
28 اروپا 12 متری
599,500
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ کیلوگرم بنگاه تهران
30 اروپا 12 متری
613,100
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ کیلوگرم
32 اروپا 12 متری
658,600
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ کیلوگرم بنگاه تهران
35 اروپا 12 متری
695,000
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ کیلوگرم بنگاه تهران
38 اروپا 12 متری
695,000
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ کیلوگرم بنگاه تهران
40 اروپا 12 متری
640,400
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ کیلوگرم بنگاه تهران
ناودانی هموزن اروپا
سایز سازنده طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی واحد محل تحویل
8 اروپا 12 متری
295,000
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ کیلوگرم بنگاه تهران
10 اروپا 12 متری
290,400
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ کیلوگرم بنگاه تهران
12 اروپا 12 متری
308,600
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ کیلوگرم بنگاه تهران
14 اروپا 12 متری
295,000
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ کیلوگرم بنگاه تهران
16 اروپا 12 متری
295,000
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ کیلوگرم بنگاه تهران
18 اروپا 12 متری
363,100
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ کیلوگرم بنگاه تهران
20 اروپا 12 متری
285,900
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ کیلوگرم بنگاه تهران
22 اروپا 12 متری
363,100
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ کیلوگرم بنگاه تهران
24 اروپا 12 متری
304,000
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ کیلوگرم بنگاه تهران

قیمت فولاد
قیمت آهن آلات
نمایندگی کسمک ترکیه
خرید ضایعات آهن

ناودانی

ناودانی فلزی یک نوع تسمه فلزی رول‌شکل است که به شکل لوله U ، یا C شکل گرفته است تا در کاربرد صنعتی مورد استفاده قرار گیرد. باله ها می توانند به شکل مخروطی یا موازی و صاف باشند. گوشه های داخلی ناودانی دارای شعاع های مشخصی است که استحکام آن را فراهم می کند. این ناودانی ها به راحتی به هر شکلی قالب گیری می شوند و این جایی است که ناودانی ناودانی U شکل در مقابل C شکل وارد می شوند، ناودانی‌ها از پروفیل‌های فولادی پرکاربرد در صنعت ساختمان و سازه‌های فلزی هستند که به دو دسته کلی ناودانی سبک و ناودانی سنگین تقسیم می‌شوند.

قیمت ناودانی فولاد حامیران
قیمت ناودانی

قیمت ناودانی

ناودانی ها در دسته پروفیل صنعتی و ساختمانی قرار می گیرند، به همین دلیل با نوسانات ارز و تغییر قیمت ها در بازار آهن، قیمت ناودانی نیز تغییر می کند. البته باید این را هم در نظر بگیریم که یکی از طبقه بندی های کلیدی قیمت ناودانی براساس وزن ناودانی است، و قیمت ناودانی سبک با قیمت ناودانی سنگین نیز بسیار متفاوت می باشد.

قیمت ناودانی سنگین

یکی دیگر از انواع ناودانی ، ناودانی سنگین می باشد، ناودانی‌های سنگین در سایزهای 40 تا 400 میلی‌متر طبق استاندارد DIN-1024 و در سایزهای 80 تا 180 میلی‌متر طبق استاندارد ملی ایران تولید می‌شوند.

وزن ناودانی سنگین با داده های ارائه شده در جدول اشتال ناودانی مطابقت دارد. از این رو، از آن به عنوان یک ناودانی سنگین یاد می شود و به دلیل ظرفیت تحمل و وزن بالایی که دارند و در ساخت سازه های صنعتی کاربرد بیشتری پیدا می کند و قیمت ناودانی سنگین فولاد حامیران را برای پروژه های خود باید به صورت آنلاین روزانه چک کنید. این ناودانی بر اساس استاندارد اروپایی DIN 1026 و EN 1079 ساخته شده و عمدتاً در کشورهای اروپایی تولید می شود. به همین دلیل در بازار این نوع ناودانی را معمولاً با نام ناودانی اروپایی یا UPN می شناسند. محدوده سایز ناودانی های سنگین معمولاً بین 40 تا 400 میلی متر است. شما عزیزان می توانید برای خرید ناودانی سنگین ابتدا از کارشناسان فولاد حامیران مشاوره بگیرید.

ناودانی سبک
ناودانی سبک

قیمت ناودانی سبک

از انواع ناودانی ها می توانیم به ناودانی سبک اشاره کنیم، ناودانی سبک از موادی همانند بتن سبک، پلاستیک یا مواد مرکب ساخته می شود و همچنین وزن ناودانی سبک نسبت به ناودانی های دیگر کمتر است، که در مقایسه با مصالح سنتی مانند سنگ یا آجر، محکم و در عین حال چگالی کمتری دارند. ناودانی سبک اغلب در شرایطی استفاده می شوند که قابلیت حمل یا انتقال موقت آب ضروری است. به عنوان مثال، در شرایط اضطراری پروژه های ساختمانی، برای انتقال آب استفاده می شود.

قیمت ناودانی سبک طبق داده های استاندارد din ارائه شده، استاندارد روسیه GOST 8240 ( ناودانی UPE) تعیین می شود، البته بیشترین تولید ناودانی در ایران و روسیه می باشد، شما مشتریان عزیز می توانید برای خرید ناودانی سبک روزانه قیمت آنلاین ناودانی سبک را در صفحه فولاد حامیران چک کنید.

انواع ناودانی براساس روش تولید

ناودانی فابریک : این نوع ناودانی از شمش فولادی با فرآیند نورد گرم یا سرد تولید می‌شود.

ناودانی پرسی : این نوع ناودانی از ورق‌های فلزی با فرآیند پرس سرد تولید می‌شود.

ناودانی
قیمت انواع ناودانی

قیمت ناودانی فابریک

قیمت ناودانی فابریک براساس سایز و شرکت سازنده تعیین می شود، و همچنین قیمت جهانی فولاد و سایر فلزات اساسی در کنار قیمت ارز و دلار نیز بر قیمت ناودانی فابریک و حتی قیمت ناودانی استنلس استیل نیز تاثیر می گذارد.

قیمت ناودانی نیمه سنگین

قیمت ناودانی نیمه سنگین براساس شرکت سازنده ناودانی در کنار میزان عرضه و تقاضای بازار و مرکز فروش ناودانی و امکان خرید با تخفیف و بهترین قیمت ناودانی نیمه سنگین تعیین می شود.

ناودانی
قیمت ناودانی سنگین

قیمت ناودانی در بازار تهران

قیمت ناودانی در بازار تهران براساس تغییرات قیمت در بازار آهن و نوع ناوادانی که به صورت پرسی یا فابریک می باشد،متفاوت می باشد.برای اطلاع از آخرین تغییرات قیمت ناودانی دربازار تهران، روزانه می توانید، صفحه قیمت ناودانی فولاد حامیران را چک کنید.

انواع ناودانی براساس سایز

ناودانی ها براساس ضخامت به گریدهای مختلفی تولید می شوند . از جمله :

ناودانی 4 ، ناودانی 5 ، ناودانی 6 ، ناودانی 8 ، ناودانی 10 ، ناودانی 12 و ناودانی 14 ، ناودانی 16 ، ناودانی 18 ، ناودانی 20 ، ناودانی 22 ، ناودانی 28 .

کارخانه های تولید کننده ناودانی

کارخانه های متعددی در حوزه تولید ناودانی فعالیت می کنند، همانند ناودانی ابهر ، ناودانی شکفته ، ناودانی تهران ، ناودانی تبریز و ناودانی فایکو .

فرمول محاسبه وزن ناودانی

۲* طول ناودانی * چگالی * (طول جان (متر) * ضخامت جان (میلی‌متر)) + (عرض بال (متر) * ضخامت بال (میلی‌متر)) = وزن ناودانی (کیلوگرم)

ناودانی
قیمت ناودانی فابریک

جدول وزن ناودانی

مشخصات ابعادی ناودانی های سنگین
سایز ناودانی (mm) وزن هر متر شاخه (Kg/m) ارتفاع ناودانی (h) عرض بال (b) وزن شاخه 6 متری (Kg/m) وزن شاخه 12 متری (Kg/m)
80 23955 80 45 51/9 103/8
100 45205 100 50 63/6 127/2
120 13/4 120 55 80/4 160/8
140 16/0 140 60 96/0 192/0
160 18/6 160 65 111/6 223/2

جدول وزن ناودانی سبک

مشخصات ابعادی ناودانی های سبک
سایز ناودانی (mm) وزن هر متر شاخه (Kg/m) ارتفاع ناودانی (h) عرض بال (b) وزن شاخه 6 متری (Kg/m) وزن شاخه 12 متری (Kg/m)
80 45112 80 40 42/3 84/6
100 21763 100 46 51/54 103/08
120 14885 120 52 62/4 124/8
140 45290 140 58 73/8 147/6
160 14/20 160 64 85/2 170/4

سوالات متداول در خصوص ناودانی

تفاوت ناودانی ساده و ناودانی فابریک چیست؟

ناودانی ساده سطحی صاف و بدون آج دارد، اما ناودانی فابریک سطحی آجدار دارد. ناودانی فابریک به دلیل آج‌هایی که دارد، از مقاومت بالاتری در برابر لغزش برخوردار است.

بهترین نوع ناودانی برای تیرچه کدام است؟

بهترین نوع ناودانی برای تیرچه ناودانی فابریک با ضخامت 3 میلی‌متر است.

بهترین نوع ناودانی برای ستون کدام است؟

بهترین نوع ناودانی برای ستون ناودانی فابریک با ضخامت 4 میلی‌متر است.

قیمت ناودانی به چه عواملی بستگی دارد؟

قیمت ناودانی به عوامل مختلفی مانند نوع ناودانی، ضخامت ناودانی، طول ناودانی و استاندارد ناودانی بستگی دارد.

از کجا می‌توان ناودانی را تهیه کرد؟

می‌توانید ناودانی را به صورت آنلاین از سایت‌ شرکت فولاد حامیران تهیه کنید.


کاربرد ناودانی در ساختمان

کاربرد ناودانی در ساختمان

ناودانی ها در موارد مختلفی کاربرد دارند که از مهم ترین آنها کاربرد ساختمانی آنها می باشد، که شامل: استفاده در اعضای باربر، در قاب های ساختمانی، لرزه گیر ها و میانقاب ها، سازه های بالابر و آسانسور، ریل ها و صفحات انتقالی، گاهاً در تیر های افقی و سقف ها می باشد.;;ادامه مطلب