مجموعه فولاد حامیران با توجه به نیاز مشتریان به برش ورق های آهنیST37 که برای مصارف صنعتی و ساختمانی بخش برش قیچی 6 متری از ضخامت 2 ال 20 میلیمتر را راه اندازی نموده که هدف از تشکیل این کارگاه برشکاری ،کم کردن هزینه مصرف کنندگان و تهیه کلیه محصولات فولادی و آهنی از یک مجموعه با کمترین هزینه می باشد.