icon phone

طرح احیای معادن کوچک به کجا رسید؟

طرح احیای معادن کوچک

امروزه اهمیت و تاثیر فعالیت معادن در اقتصاد جزء جدایی ناپذیر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است. با توجه به اهمیت این موضوع در سال ۱۳۹۷؛ گام های ابتدایی برای احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس با هدف تامین مواد اولیه صنایع معدنی در مناطق محروم برداشته شد و در پنج استان کشور اجرایی شد که گفته می شود نتایج مثبتی از معادن این استان ها حاصل شد.

به گزارش واحد روابط عمومی فولاد حامیران، کشور ما ۱۰ هزار و ۴۰۰ معدن دارای پروانه دارد که حدود ۵‌ هزار و ۶۰۰ معدن آن فعال هستند و در حدود ۴ هزار و ۵۰۰ معدن نیز فعالیت معدنی صورت نمی گیرد. در بررسی های انجام شده در سال جاری نیز ۶۰۰ محدوده معدنی در ۱۵ استان کشور هدف‌گذاری شده که اقدامات اجرایی برای حداقل ۱۰۰ معدن در دستور کار متولیان معدنی کشور قرار دارد. به این ترتیب این روند نسبت به سال ۹۷ شتاب بیشتری به خود گرفته است.

کارشناسان در این زمینه معتقدند؛ طرح احیاء، فعال‌ سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس، فرصت ‌های مناسبی را برای معرف سرمایه ‌گذاری‌های مرتبط با بخش معدن در جامعه معدنی کشور ایجاد خواهد کرد.
هدف از این طرح؛ فعال سازی معادنی بود که به هر دلیل تعطیل شده و بهره برداری از آنها صورت نمی‌گرفت. این طرح، با یک تیر دو هدف را نشانه رفت؛ اول جذب سرمایه و دوم اشتغال‌زایی که به طور عمده در مناطق محروم کشور قرار داشتند.

به گفته کارشناسان، در صورتی که حداقل یک هزار معدن از این معادن فعال شود به طور مستقیم اشتغال حدود ۳۰ هزار نفری را در پی خواهد داشت و ناگفته نماند که یک شغل مستقیم حداقل ۷ شغل غیرمستقیم را نیز پوشش می دهد. به همین جهت احیای معادن غیرفعال جذب سرمایه نیز به دنبال دارد.

آنگونه که متولیان و کارشناسان این حوزه می گویند؛ اگر سرمایه گذاران در حوزه اکتشافات معدنی وارد شوند، قطعا نه تنها به ثروت ملی کشور اضافه خواهد شد بلکه بخش بزرگی از نیازهای بخش معدن به خصوص در بخش های فرآوری و استخراج نیز تامین مالی خواهند شد. لازم به ذکر است براساس آمار رسمی بیش از ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی در کشور شناسایی شده که ۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه ذخیره احتمالی است.

واحد روابط عمومی شرکت فولاد حامیران

مقالات بیشتر

اسکرول به بالا