خط ویژه
خــط ویــژه
021-63511

 

متالوگرافی چیست؟

متالوگرافی عبارت است از مطالعه میکروسکوپی ویژگی های ساختاری یک فلز یا آلیاژ به منظور مشاهده اندازه دانه‌ها، شکل و توزیع فازهای مختلف و ناخالصی‌هایی که روی خواص مکانیکی یک فلز تاثیر عمقی دارد. در حالت کلی متالوگرافی در دو مدل 1. تحقیقاتی 2.کنترل کیفی انجام می گیرد. متالوگرافی کنترل کیفی نسبت به تحقیقاتی ساده تر است چرا که در روش تحقیقاتی شناخت دیاگرام های فازی و TTT الزامی است. با این که روش تحقیقاتی پیچیده تر از کنترل کیفی است، اما روش کنترل کیفی از اهمیت بالاتری در صنایع برخوردار است.
مقدمه انجام آزمون متالوگرافی تمیز بودن سطح نمونه است چرا که اساس این آزمون بررسی سطح قطعه است. آزمون متالوگرافی یک آزمون میکروسکوپی بوده که در ادامه به بررسی مراحل آن خواهیم پرداخت.

مراحل انجام آزمون متالوگرافی چیست؟

1.آماده سازی سطح نمونه

2. برش زنی 

3. سنباده زنی و اچ کردن

آزمون متالوگرافی

آماده سازی نمونه: از آن جا متالوگرافی بررسی سطح نمونه در ساختار میکروسکوپی است، سطح نمونه باید از هر گونه روغن، براده و مواد اضافی پاک شود تا نتیجه دقیق تری به دست آید.

برش زنی: در این مرحله قطعه باید در ابعاد مناسب برش داده شود، در صورتی که شکل ظاهری و یا ابعاد قطعه قابل قبول نباشد با استفاده از روش مانت کردن نمونه را برای انجام آزمون آماده می نمایند.

سنباده زنی : بعد از اینکه نمونه سنگ زده شد و خطوط عمیق و ناهمواری های اولیه آن بر طرف گردید آن را به وسیله سنباده های ۸۰-۱۰۰-۳۲۰-۴۰۰-۶۰۰-۸۰۰-۱۰۰۰-۱۲۰۰  می تراشند که سنباده ۸۰ خشن ترین و سنباده ۱۲۰۰ نرم ترین است. هر چقدر سنباده نرم تر باشد، هر بار که سنباده تعویض میگردد نمونه به اندازه ۹۰ درجه چرخانیده می شود تا خطوطی که از سنباده قبلی ایجاد شده است در مرحله بعدی کاملاً محو شود. هر بار خطوطی عمود بر خطوط قبلی ایجاد شد و قصد داشتیم از سمباده ۶۰۰ به بالا استفاده کنیم، سنباده زنی باید از یک طرف و به صورت یک طرفه ( سنباده زنی نباید به صورت رفت و برگشتی اعمال شود ) انجام بگیرد. در انتهای مرحله سنباده زنی باید قطعه را شسته و با استفاده از دستگاه پولیش و خمیر پولیش، تمام خطوط باقی مانده را پولیش نمود. هنگام انجام مراحل پولیش آب به عنوان روان کننده  بر روی نمد پاشیده می شود. توجه داشته باشید در طی عملیات پولیش، نمونه باید حول دیسک پولیش حرکت داده شود تا سطح پولیش یکنواختی به دست آید. در مرحله بعد، نمونه اچ می شود، یعنی نمونه تا زمانی که سطح آن تیره شود در داخل محلول شیمیایی قرار می گیرد. بعد از تیرگی، نمونه را با استفاده از آب شسته و خشک نموده، سپس ساختار آن را در زیر میکروسکوپ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

امتیاز به این مطلب:
امتیاز: 5 از 5 - 3 رای

نظرات کاربران

بازگشت