icon
خــط ویــژه
021-63511
استرالیا :P235TR1 آلمان: P235TR1,St37.0,P235G1TH ISO: TS 360,TW360 پلند:R35 , K10 کره:SPW 41, SPw 400 آمریکا:K01200,K01201,K02504(UNS)- A53,A178,A179,A523 ( ASTM)
*
C Si Mn S P Cr Mo V Cu Ni
0.35 0.10 0.29-1.06 0.035 0.035 0.4 0.15 0.08 0.4 0.4
لوله های بدون درز فشارقوی

فولاد A106 که در خانواده فولادهای ساختمانی و کربنی قرار دارد و از استحکام بالا برخوردار است.

تنش تسلیم:((N/(mm)^2))275 استحکام کشش نهایی: ((N/(mm)^2)) 485
*
بازگشت