logo
شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران)
02163511
02162846000
logo

اول از همه

قیمت میلگرد قیمت میلگرد ساده قیمت میلگرد آجدار

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت ورق برشی قیمت ورق آجدار قیمت ورق گالوانیزه

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت پروفیل قیمت پروفیل درب و پنجره قیمت پروفیل آلومینیوم

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت تیرآهن ipe قیمت تیرآهن ipb قیمت تیرآهن هاش

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت لوله قیمت لوله مانیسمان قیمت لوله مسی

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت نبشی قیمت نبشی گالوانیزه قیمت نبشی آرین فولاد

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت ناودانی قیمت ناودانی گالوانیزه قیمت ناودانی سبک

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت الکترود قیمت الکترود آما قیمت الکترود میکا

و ... را از ما بخواهید.

انواع تیرآهن

جهت مشاوره یا کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را پر کنید.قیمت روز تیرآهن :


تمامی قیمت ها بدون احتساب 10% مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است.

با توجه به نوسانات لحظه ای قیمت در بازار، شما عزیزان می توانید، برای اطلاعات بیشتر و قیمت تیرآهن با کارشناسان ما تماس بگیرید.

قیمت تیرآهن ذوب آهن
سایز سازنده طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی استاندارد واحد محل تحویل
12 ذوب آهن 12 متری
38,093,394
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین شاخه
14 ذوب آهن 12 متری
48,185,138
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین شاخه
14 ذوب آهن 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ نیمه سبک شاخه بنگاه تهران
16 ذوب آهن 12 متری
57,359,450
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین شاخه
16 ذوب آهن 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ نیمه سبک شاخه بنگاه تهران
18 ذوب آهن 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ نیمه سبک شاخه بنگاه تهران
18 ذوب آهن 12 متری
66,523,761
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین شاخه
20 ذوب آهن 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ نیمه سبک شاخه بنگاه تهران
20 ذوب آهن 12 متری
91,304,404
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین شاخه
22 ذوب آهن 12 متری
104,148,440
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین شاخه
24 ذوب آهن 12 متری
108,735,596
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین شاخه
27 ذوب آهن 12 متری
127,084,220
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین شاخه
30 ذوب آهن 12 متری
160,570,459
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین شاخه اصفهان
30 ذوب آهن 12 متری
159,194,312
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین شاخه
قیمت تیرآهن فایکو
سایز سازنده طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی استاندارد واحد محل تحویل
14 فایکو 12 متری
38,552,110
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین شاخه بنگاه تهران
16 فایکو 12 متری
49,561,284
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین شاخه بنگاه تهران
20 فایکو 12 متری
78,001,651
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین شاخه بنگاه تهران
قیمت تیرآهن اهواز
سایز سازنده طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی استاندارد واحد محل تحویل
14 اهواز 12 متری
38,093,394
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین شاخه بنگاه تهران
16 اهواز 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین شاخه بنگاه تهران
18 اهواز 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین شاخه بنگاه تهران
قیمت تیرآهن یزد
سایز سازنده طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی استاندارد واحد محل تحویل
14 یزد 12 متری
38,093,394
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین شاخه بنگاه تهران
16 یزد 12 متری
48,185,138
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین شاخه بنگاه تهران
18 یزد 12 متری
58,276,881
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین شاخه بنگاه تهران
20 یزد 12 متری
75,708,073
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین شاخه بنگاه تهران
22 یزد 12 متری
89,469,541
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین شاخه بنگاه تهران
قیمت تیرآهن ترک
سایز سازنده طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی استاندارد واحد محل تحویل
8 ترک 12 متری
40,386,972
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین شاخه بنگاه تهران
10 ترک 12 متری
49,561,284
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین شاخه بنگاه تهران
33 ترک 12 متری
680,899
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
36 ترک 12 متری
690,073
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
40 ترک 12 متری
690,073
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
45 ترک 12 متری
690,073
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
50 ترک 12 متری
690,073
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
55 ترک 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
60 ترک 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
قیمت تیرآهن روسیه
سایز سازنده طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی استاندارد واحد محل تحویل
35 روسیه 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
40 روسیه 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
45 روسیه 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
50 روسیه 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
55 روسیه 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
60 روسیه 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
قیمت تیرآهن کره
سایز سازنده طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی استاندارد واحد محل تحویل
33 کره 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
36 کره 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
40 کره 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
45 کره 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
50 کره 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
50 کره 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
55 کره 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
قیمت تیرآهن بناب
سایز سازنده طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی استاندارد واحد محل تحویل
14 بناب 12 متری
269,545
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین کیلوگرم کارخانه
قیمت تیرآهن ماهان
سایز سازنده طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی استاندارد واحد محل تحویل
14 ماهان 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین شاخه بنگاه تهران
16 ماهان 12 متری
46,808,991
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین شاخه بنگاه تهران
18 ماهان 12 متری
54,148,440
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ سنگین شاخه بنگاه تهران

قیمت فولاد
قیمت آهن آلات
نمایندگی کسمک ترکیه
خرید ضایعات آهن

تیرآهن

تیرآهن شکلی از فولاد سازه ای است که در ساختمان ها استفاده می شود و برای ایفای نقش کلیدی به عنوان یک عضو پشتیبانی در سازه ها طراحی شده اند. این تیرآهن ها توانایی تحمل انواع بارها را دارند. نام آن ها اغلب به دلیل شباهت سطح مقطع آن ها انتخاب شده اند. مانند تیرآهن ipe که شبیه به حرف I است و یا تیرآهن هاش که شبیه به حرف H است. این تیرآهن ها اغلب برای تشکیل ستون ها در ابعاد و مشخصات مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.

تیرآهن ها یک تکیه گاه مهم برای ساخت ساختمان‌ها، سازه‌ها، و هر پروژه ساختمانی هستند. تیراهن را در محدوده اندازه های مختلف ارائه می دهند،در تعیین قیمت تیراهن و قیمت تیرآهن هاش اصفهان برای استفاده در پروژه هایتان دقت فرمایید.

تیرآهن
تیرآهن

قیمت تیرآهن

قیمت تیرآهن به عوامل متعددی بستگی دارد. عامل اصلی تعیین کننده قیمت تیرآهن ها از جمله قیمت تیرآهن ۱۸ اهواز اهواز تقاضای غالب بازار برای مصالح ساختمانی است. هنگامی که پروژه های ساختمانی در حال رونق هستند، تقاضا برای تیراهن ها افزایش می یابد و متعاقباً قیمت ها راافزایش می دهد. علاوه بر این، هزینه مواد خام، مانند فولاد، مستقیماً بر قیمت کلی تیراهن ها تأثیر می‌گذارد.

قیمت تیرآهن
قیمت تیرآهن

قیمت امروز تیرآهن

قیمت امروز تیرآهن ها منعکس کننده ماهیت پویای صنعت ساخت و ساز است. از امروز، عوامل مختلف اقتصادی و ژئوپلیتیکی همچنان بر قیمت امروز تیرآهن تأثیر می گذارد. اختلالات زنجیره تامین، که توسط رویدادهای همه‌گیر دچار اختلال می شود، می‌تواند باعث افزایش موقت قیمت‌ها از جمله قیمت تیرآهن ۱۴ اصفهان امروز به دلیل کمبود و افزایش هزینه‌های تولید شود.

تیراهن

قیمت تیراهن

با نگاهی به آینده، قیمت تیراهن احتمالاً در معرض طیف وسیعی از عوامل تأثیرگذار باقی خواهد ماند. از آنجایی که صنایع به بهبودی خود از اثرات همه‌گیری ادامه می‌دهند، تجدید حیات بخش ساخت‌وساز ممکن است فشار بیشتری بر زنجیره تامین وارد کند و بر قیمت‌ تیراهن ها از جمله قیمت تیرآهن ۱۴ یزد تأثیر بگذارد. پیشرفت‌های تکنولوژیکی در فرآیندهای تولید و اتخاذ شیوه‌های پایدار نیز می‌تواند در شکل‌دهی قیمت‌های آینده نقش داشته باشد.

قیمت تیراهن
قیمت تیراهن

قیمت روز تیرآهن

قیمت روز تیرآهن تحت تأثیرعوامل کلیدی از جمله تقاضای آهن در صنایع مختلف مانند ساخت و ساز، تولید و توسعه زیرساخت است که می تواند بر اساس شرایط اقتصادی و پروژه های ساختمانی نوسان داشته باشد.

حامیران استیل سعی خود را کرده است با توجه به عوامل طرف عرضه مانند تولید سنگ آهن، هزینه های حمل و نقل و ثبات ژئوپلیتیکی در مناطق عمده تولید کننده آهن قیمتی رقابتی برای مصرف کننده به وجود آورد. علاوه بر این، نرخ ارز، سیاست های تجاری و مقررات زیست محیطی می تواند بر خرید تیرآهن و در نتیجه بر قیمت آن در بازار تأثیر بگذارد.

جهت اطلاع از قیمت تیرآهن ۱۴ اصفهان امروز کلیک نمایید.

قیمت تیرآهن ipe

هنگامی که صحبت از تضمین پایداری، دوام و مقرون به صرفه بودن قیمت تیرآهن ipe می شود، تیرهای IPE .مطمئناً جایگاه خود را به عنوان یک انتخاب قابل اعتماد در دنیای مهندسی سازه به دست آورده اند. استاندارد مورد استفاده در ساخت تیرآهن ها مطابق استانداردآلمانی din به طور مثال برای تیرآهن ipe برابر din1025 می باشد.

قیمت روز تیرآهن
قیمت روز تیرآهن

قیمت تیرآهن ipb

چه در ساخت و ساز ساختمان، پل ها، تاسیسات صنعتی یا پروژه های زیربنایی، قیمت تیرآهن ipb همچنان نقش مهمی در شکل دادن به دنیای اطراف ما ایفا می کنند وستون فقرات ساختاری را برای سازه های ایمن و انعطاف پذیر فراهم می کنند.

قیمت تیراهن inp

همانطور که پیشرفت تکنولوژی و روش های ساخت و ساز تکامل می یابد، اهمیت قیمت تیرآهن inp در ساخت سازه های ایمن تر، کارآمدتر و پایدارتر مانند همیشه قوی باقی می ماند. استفاده از تیرهای inp گواهی بر اهمیت پایدار برتری مهندسی در محیط ساخته شده ما است.

قیمت تیرآهن ۱۲ اهواز بر اساس مقدار عرضه و تقاضا و قیمت جهانی سنگ آهن، کیفیت شمش‌های مورد استفاده در فرایند تولید دچار نوسانات می‌شود.


سوالات متداول در خصوص تیرآهن

چرا ما باید قیمت روز تیرآهن را هرروز مرور کنیم؟

به دلیل نوسانات ارز به طور روزانه صدرصد بروی بالا و پایین شدن قیمت روز تیرآهن نیز تاثیر بسیار زیادی خواهد پس بهتر است اگر قصد خرید روزانه دارید حتما روزانه صفحه حامیران استیل را دنبال کنید

چگونه می توانم اندازه مناسب تیرآهن را برای پروژه خود تعیین کنم؟

اندازه تیرآهن مورد نیاز برای پروژه شما به عواملی مانند دهانه ای که باید بپوشاند و باری که باید تحمل کند بستگی دارد. مشاوره با یک مهندس سازه یا یک متخصص ساخت و ساز می تواند به تعیین اندازه مناسب برای نیازهای خاص شما کمک کند.

آیا می توانم تیرآهن را مستقیماً از تولید کنندگان بخرم؟

بسیاری از تولیدکنندگان تیرآهن مستقیماً به مصرف کنندگان می فروشند، در حالی که برخی دیگر محصولات خود را از طریق نمایندگی های مجاز توزیع می کنند. خرید مستقیم از تولید کنندگان ممکن است مزیت های هزینه ای داشته باشد، اما در نظر گرفتن عواملی مانند حمل و نقل و جابجایی ضروری است.