logo
شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران)
02163511
02162846000
logo

اول از همه

قیمت میلگرد قیمت میلگرد ساده قیمت میلگرد آجدار

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت ورق برشی قیمت ورق آجدار قیمت ورق گالوانیزه

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت پروفیل قیمت پروفیل درب و پنجره قیمت پروفیل آلومینیوم

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت تیرآهن ipe قیمت تیرآهن ipb قیمت تیرآهن هاش

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت لوله قیمت لوله مانیسمان قیمت لوله مسی

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت نبشی قیمت نبشی گالوانیزه قیمت نبشی آرین فولاد

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت ناودانی قیمت ناودانی گالوانیزه قیمت ناودانی سبک

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت الکترود قیمت الکترود آما قیمت الکترود میکا

و ... را از ما بخواهید.

انواع میلگردجهت مشاوره یا کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را پر کنید.قیمت انواع میلگرد آجدار :


تمامی قیمت ها بدون احتساب 10% مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است.

با توجه به نوسانات لحظه ای قیمت در بازار، شما عزیزان می توانید، برای اطلاعات بیشتر و قیمت میلگرد آجدار با کارشناسان ما تماس بگیرید.

قیمت میلگرد آجدار میانه
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
14 میانه A3
246,364
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 میانه A3
246,364
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 میانه A3
246,364
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 میانه A3
246,364
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 میانه A3
246,364
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 میانه A3
246,364
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 میانه A3
246,364
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 میانه A3
246,364
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار پردیس
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 پردیس A2
278,181
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 پردیس A2
249,090
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 پردیس A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 پردیس A3
251,819
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 پردیس A3
245,455
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 پردیس A3
245,455
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 پردیس A3
245,455
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 پردیس A3
245,455
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 پردیس A3
245,455
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 پردیس َA3
245,455
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 پردیس A3
248,182
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 پردیس A3
248,182
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
14 ذوب آهن اصفهان A3
257,272
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 ذوب آهن اصفهان A3
257,272
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 ذوب آهن اصفهان A3
250,909
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 ذوب آهن اصفهان A3
263,636
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 ذوب آهن اصفهان A3
250,909
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 ذوب آهن اصفهان A3
267,272
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 ذوب آهن اصفهان A3
259,090
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 ذوب آهن اصفهان A3
262,727
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 ظفر بناب A2
267,726
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 ظفر بناب A2
265,908
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 ظفر بناب A3
265,908
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 ظفر بناب A3
262,272
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 ظفر بناب A3
262,272
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 ظفر بناب A3
262,272
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 ظفر بناب A3
262,272
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 ظفر بناب A3
262,272
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 ظفر بناب A3
262,272
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 ظفر بناب A3
262,272
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار نیشابور
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
12 نیشابور A3
268,272
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 نیشابور A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
14 نیشابور A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 نیشابور A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
16 نیشابور A3
250,090
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 نیشابور A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
18 نیشابور A3
250,090
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 نیشابور A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
20 نیشابور A3
250,090
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 نیشابور A3
250,090
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 نیشابور A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
25 نیشابور A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
25 نیشابور A3
250,090
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 نیشابور A3
250,090
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 نیشابور A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
32 نیشابور A3
259,181
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار آذر فولاد امین
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 آذر فولاد امین A2
265,455
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 آذر فولاد امین A2
262,727
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 آذر فولاد امین A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 آذر فولاد امین A3
262,727
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 آذر فولاد امین A3
259,091
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 آذر فولاد امین A3
259,091
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 آذر فولاد امین A3
259,091
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 آذر فولاد امین A3
259,091
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 آذر فولاد امین A3
259,091
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 آذر فولاد امین A3
259,091
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 آذر فولاد امین A3
259,091
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 آذر فولاد امین A3
259,091
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار ابهر
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 ابهر A2
265,454
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 ابهر A2
251,818
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 ابهر A3
253,182
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 ابهر A3
245,909
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 ابهر A2
244,546
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 ابهر A3
243,637
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 ابهر A3
243,637
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 ابهر A3
243,637
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 ابهر A3
243,637
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 ابهر A3
243,637
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 ابهر A3
243,637
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
10 امیرکبیر A2
255,456
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 امیرکبیر A3
260,001
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 امیرکبیر A3
255,456
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 امیرکبیر A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
14 امیرکبیر A3
250,910
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 امیرکبیر A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
16 امیرکبیر A3
250,910
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 امیرکبیر A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
18 امیرکبیر A3
250,910
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 امیرکبیر A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
20 امیرکبیر A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
20 امیرکبیر A3
250,910
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 امیرکبیر A3
250,910
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 امیرکبیر A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
25 امیرکبیر A3
250,910
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 امیرکبیر A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
28 امیرکبیر A3
251,819
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 امیرکبیر A3
251,819
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار فایکو
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
14 فایکو A3
245,455
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 فایکو A3
245,455
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 فایکو A3
245,455
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 فایکو A3
245,455
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 فایکو A3
245,455
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 فایکو A3
245,455
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 فایکو A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
12 جهان فولاد سیرجان A3
256,455
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 جهان فولاد سیرجان A3
242,818
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 جهان فولاد سیرجان A3
242,818
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 جهان فولاد سیرجان A3
241,000
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 جهان فولاد سیرجان A3
241,000
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 جهان فولاد سیرجان A3
241,000
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 جهان فولاد سیرجان A3
241,000
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 جهان فولاد سیرجان A3
241,000
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار بافق یزد
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 بافق یزد A3
286,364
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 بافق یزد A3
270,000
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 بافق یزد A3
268,182
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 بافق یزد A3
256,364
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 بافق یزد A3
256,364
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 بافق یزد A3
254,545
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 بافق یزد A3
254,545
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 بافق یزد A3
254,545
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 بافق یزد A3
254,545
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 بافق یزد A3
254,545
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 بافق یزد A3
255,455
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار شاهرود
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
10 شاهرود A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 شاهرود A3
270,000
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 شاهرود A3
259,091
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 شاهرود A3
259,091
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 شاهرود A3
259,091
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 شاهرود A3
259,091
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 شاهرود A3
261,363
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 شاهرود A3
261,363
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 شاهین بناب A2
278,727
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 شاهین بناب A2
275,727
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 شاهین بناب A3
275,727
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 شاهین بناب A3
272,727
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 شاهین بناب A3
272,727
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 شاهین بناب A3
272,727
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 شاهین بناب A3
272,727
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 شاهین بناب A3
272,727
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 شاهین بناب A3
272,727
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 شاهین بناب A3
272,727
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 شاهین بناب A3
272,727
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
14 صبا فولاد زاگرس A3
241,819
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 صبا فولاد زاگرس A3
241,819
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 صبا فولاد زاگرس A3
241,819
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 صبا فولاد زاگرس A3
241,819
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 صبا فولاد زاگرس A3
241,819
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 صبا فولاد زاگرس A3
241,819
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار راد همدان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 راد همدان A2
283,318
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 راد همدان A2
278,773
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 راد همدان A3
272,409
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 راد همدان A3
269,682
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 راد همدان A3
269,682
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 راد همدان A3
269,682
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 راد همدان A3
269,682
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 راد همدان A3
269,682
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 راد همدان A3
270,137
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 راد همدان A3
270,137
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار حدید سیرجان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 حدید سیرجان A2
274,546
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 حدید سیرجان A3
272,728
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 حدید سیرجان A3
272,728
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 حدید سیرجان A3
267,273
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 حدید سیرجان A3
267,273
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 حدید سیرجان A3
267,273
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 حدید سیرجان A3
267,273
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 آناهیتا گیلان A2
268,182
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 آناهیتا گیلان A2
266,363
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 آناهیتا گیلان A3
266,363
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 آناهیتا گیلان A3
260,909
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 آناهیتا گیلان A3
260,909
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 آناهیتا گیلان A3
260,909
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 آناهیتا گیلان A3
260,909
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 آناهیتا گیلان A3
260,909
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 آناهیتا گیلان A3
264,545
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 آناهیتا گیلان A3
264,545
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 آناهیتا گیلان A3
264,545
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار کاشان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 کاشان A2
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
8 کاشان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 کاشان A2
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 کاشان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 کاشان A2
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 کاشان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 کاشان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 کاشان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 کاشان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 کاشان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 کاشان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 کاشان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 کاشان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 کاشان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
36 کاشان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
40 کاشان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار قائم
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
12 قائم A3
257,200
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 قائم A3
248,100
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 قائم A3
248,100
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 قائم A3
248,100
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 قائم A3
248,100
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 قائم A3
248,100
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 قائم A3
248,100
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 قائم A3
248,100
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 قائم A3
248,100
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار نورد گرم سمنان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 نورد گرم سمنان A3
272,727
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 نورد گرم سمنان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 نورد گرم سمنان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 نورد گرم سمنان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
10 آریان فولاد A2
255,453
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 آریان فولاد A3
260,000
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 آریان فولاد A2
254,545
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 آریان فولاد A3
258,181
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 آریان فولاد A3
246,363
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 آریان فولاد A3
246,363
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 آریان فولاد A3
246,363
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 آریان فولاد A3
246,363
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 آریان فولاد A3
246,363
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 آریان فولاد A3
246,363
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 فولاد سپهر ایرانیان A2
274,545
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 کاوه تیکمه داش A3
268,181
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
8 کاوه تیکمه داش A2
259,090
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 کاوه تیکمه داش A3
266,363
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 کاوه تیکمه داش A2
257,272
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 کاوه تیکمه داش A3
257,272
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 کاوه تیکمه داش A3
255,455
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 کاوه تیکمه داش A3
255,455
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 کاوه تیکمه داش A3
255,455
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 کاوه تیکمه داش A3
255,455
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 کاوه تیکمه داش A3
255,455
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 کاوه تیکمه داش A3
255,455
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 کاوه تیکمه داش A3
255,455
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 کاوه تیکمه داش A3
255,455
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
14 ذوب و نورد کرمان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 ذوب و نورد کرمان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 ذوب و نورد کرمان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 ذوب و نورد کرمان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 ذوب و نورد کرمان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 درپاد تبریز A2
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 درپاد تبریز A2
264,547
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 درپاد تبریز A3
264,547
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 درپاد تبریز A3
261,819
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 درپاد تبریز A3
261,819
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 درپاد تبریز A3
261,819
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 درپاد تبریز A3
261,819
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 درپاد تبریز A3
261,819
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 درپاد تبریز A3
261,819
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار کوثر اهواز
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
12 کوثر اهواز A3
253,500
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 کوثر اهواز A3
241,700
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 کوثر اهواز A3
241,700
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 کوثر اهواز A3
241,700
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 کوثر اهواز A3
241,700
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 کوثر اهواز A3
241,700
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 کوثر اهواز A3
241,700
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 کوثر اهواز A3
241,700
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 کوثر اهواز A3
241,700
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه

قیمت فولاد
قیمت آهن آلات
نمایندگی کسمک ترکیه
خرید ضایعات آهن

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار یکی از پروفیل های مهم در صنعت ساختمان سازی است که سطح مقطعی دایره ای شکل دارد اما به لحاظ عوامل گوناگون مثل استانداردهای تولید، شکل ظاهری، جنس و کاربرد تنوع بالایی دارد. میلگرد از نظر ظاهری به میلگرد بدون اج، آجدار مارپیچ، آجدار جناقی و میلگرد آجدار مرکب تقسیم می شود که هر کدام از این محصولات در دو حالت شاخه و کلاف به بازار عرضه می شود.

میلگرد آجدار نوعی فولاد تغییر شکل یافته و با استحکام بالاست که با چرخش سرد کنترل شده میلگرد نورد گرم تولید می شود. این میلگرد دارای برجستگی هایی روی سطح خود است که به آج معروف است از این رو میلگرد آجدار نامیده می شود. شرکت فولاد حامیران معتبرترین تامین کننده میلگرد آجدار، نازلترین قیمت میلگرد را برای مشتریان در نظر دارد.

قیمت روز میلگرد آجدار

اندازه میلگردها متفاوت است و عرض از سایز 8 میلی متر تا 40 میلی متر دارد. قیمت روز میلگرد آجدار دارای ویژگی های خاصی است که آن را به میلگرد تابیده در تقویت بتن ترجیح می دهد. این ویژگی ها از انعطاف پذیری تا ماهیت صرفه جویی در هزینه آنها متغیر است. این میگرد می‌تواند تا 180 درجه بدون ترک یا شکستگی خم شود، ویژگی‌ های ساختاری آنها این امکان را فراهم می‌ کند که با فلاش الکتریکی مانند جوش قوس الکتریکی و جوش لب به لب جوش داده شوند.

میلگرد آجدار نسبت به میلگرد پیچ خورده معمولی دارای خواص اتصال عالی است. بنابراین، استفاده از آن هزینه آرماتور را 30 تا 40 درصد کاهش می دهد، از این جهت بسیار مقرون به صرفه است. معمولا میلگرد آجدار از فولاد سکوریت ساخته می‌ شود که آن را در برابر زنگ زدگی مقاوم می ‌کند. این امر بسیار مهم است زیرا از آنجایی که زنگ زدگی حجم بیشتری درون بتن می گیرد باعث می شود بتن دچار ترک خوردگی شود.

 میلگرد آجدار

قیمت میلگرد آجدار

میلگرد آجدار در مقایسه با میلگرد پیچ خورده که در آن بتن ممکن است بلغزد و باعث ایجاد ترک شود، سطح آجدار پیوند بهتری با بتن ایجاد می کند. میلگرد آجدار مانند تمام محصولات فلزی قابل بازیافت است. میلگرد اجدار معمولا با سایر محصولات فولادی ترکیب و ذوب می شود و برای استفاده مجدد دوباره شکل می گیرد.

جدول وزن مشخصات میلگرد آجدار

سایز میلگرد (mm) وزن هر متر مربع گرید وزن شاخه 12 متری (kg)
8 0.395 A3 4.7
10 0.617 A3 7.4
12 0.888 A3 10.6
13 1.04 A3 7.4
14 1.21 A3 14.5
15 1.39 A3 16.6
16 1.58 A3 18.9
18 2 A3 24
19 2.23 A3 26.7
20 2.47 A3 29.6
22 2.98 A3 35.7
25 3.85 A3 46.2
28 4.83 A3 57.9
32 6.31 A3 75.7
36 7.99 A3 95.8
40 9.83 A3 118

سوالات متداول در خصوص میلگرد آجدار

چگونه آج‌بندی روی میلگرد باعث بهبود عملکرد آن در سازه‌های بتنی می‌شود؟

به دلیل افزایش چسبندگی با بتن، افزایش مقاومت به لغزش، تقویت عملکرد در بارگذاری‌های دوره‌ای، کاهش لغزش میلگرد در بتن، افزایش مقاومت به خوردگی

اندازه ها و درجه های مختلف برای میلگرد آجدار چیست؟

میلگرد آجدار در قطرهای مختلف، معمولاً از 6 میلی متر تا 40 میلی متر می باشد. گریدهای میلگرد آجدار بر اساس استانداردها و مشخصات مورد استفاده در کشورها یا مناطق مختلف متفاوت است. مانند : ASTM A615/A615M ، BS4449 ، DIN 488 ، EN 10080