فولاد سمانتاسیون 1.5860

1.5860
1.5860

1.5860
1.5860
کاربرد محصول
  • ساخت میل لنگ 
  • ساخت چرخ دنده برای تنش های بالا

ویژگی محصول

  •  استحکام بالا
  • چقرمگی بالا

محصولات مشابه

اسکرول به بالا