icon phone

KME 2 DG 350

KME 2DG 350
KME 2DG 350

KME 2DG 350
KME 2DG 350

مشخصات استاندارد

مشخصات فنی برش °۹۰:

● گرد: ۳۵۰ میلیمتر
■  مربع: ۳۵۰*۳۵۰ میلیمتر
▬  مستطیل: ۵۰۰*۳۲۰ میلیمتر

مشخصات فنی برش °۴۵+:

● گرد: ۳۱۰ میلیمتر
■  مربع: ۲۶۰*۲۶۰ میلیمتر
▬  مستطیل: ۲۶۰*۲۸۰ میلیمتر

مشخصات فنی برش °۴۵-:

● گرد: ۳۴۰ میلیمتر
■  مربع: ۳۰۰*۳۰۰ میلیمتر
▬  مستطیل: ۳۰۰*۲۷۰ میلیمتر
ابعاد (طول*عرض*ارتفاع): ۳۰۰۰*۱۴۰۰*۱۶۰۰ میلیمتر

محصولات پر فروش

محصولات مشابه

اسکرول به بالا
pop up حامیران