Previous
Next

فولادهای قابل عملیات حرارتی

عملیات حرارتی فولاد که نام انگلیسی آن Heat Treatment می باشد در اصل به معنی گرم و سرد کردن کنترل شده در حالت جامد فلزات، سرامیک ها و آلیاژها، بدون ایجاد تغییر شکل در آنها، جهت رسیدن به خواص مطلوب فیزیکی و مکانیکی است. با وجود این که تغییرات به وجود آمده در عملیات حرارتی می تواند بر خواص فیزیکی و مکانیکی تاثیر گذار باشد، اما این تغییرات در شکل قطعات تغییری به وجود نمی آورند، این ویژگی موجب افزایش کاربرد فولادهای عملیات حرارتی در فرآیند های صنعتی گردیده است.

  • تنش زدایی، تنش های ناشی از عملیات و فرآیند های تولید
    ریز کردن دانه بندی
  • افزایش مقاومت به سایش با ایجاد لایه سخت بر روی سطح و در عین حال افزایش مقاومت به ضربه با به وجود آوردن مرکز نرم تر در داخل قطعه
  • بهبود خواص فولاد به منظور اقتصادی کردن جایگزینی بعضی از انواع ارزان‌تر فولاد به جای انواع گران آن
  • افزایش جذب انرژی ضربه فولاد
    بهبود خصوصیات برش در فولادهای ابزار
  • بهبود خواص الکتریکی
  • تغییر یا بهبود خواص مغناطیسی

اسکرول به بالا