خط ویژه
خــط ویــژه
021-63511

فولاد Mo40

نام محصول : فولاد Mo40

گروه : فولادهای قابل عملیات حرارتی 
برای دیدن فیلم آکادمی حامیران  MO40   کلیک کنید. 

فولاد 1.7225 معروف به Mo40 یکی از معروفترین و پرکاربردترین فولادهای آلیاژی می باشد که برای ساخت قطعات با سطح مقطع متوسط و نسبتاً بزرگ در صنایع مختلف از جمله خودرو سازی و ماشین سازی مانند میل لنگ، شاتون، چرخ دنده های واسط، اسپیندل غلطک های صنایع فولاد، سیمان، پیچ های مقاوم و ... استفاده می گردد.

قیمت فولاد عملیات حرارتی:

 برای دریافت قیمت دقیق فروش فولاد MO40   و یا دریافت لیست قیمت فولادعملیات حرارتی و انواع آن می توانید با کارشناسان فروش فولاد حامیران در ارتباط باشید. فروش فولاد MO40 در مجموعه حامیران با تضمین کیفیت و قیمت انجام می گیرد.

امتیاز به این محصول:
پلدی :CM5 بریتانیا: 708M40 بهلر جدید: V320 بهلر قدیم:VCL140 زارشتال:MO40 سوئد:42CRMO4 آمریکا:4140(SAE) ژاپن:SCM4 آساب:709 ایتالیا:38CRMO4KB فرانسه:42CD4
دمای برگشت دادن: 540-680 محیط خنک کردن: آب، روغن دمای آنیل کردن: 680-720 دمای آهنگری: 850-1050 دمای نرماله: 840-880
C Si Mn Cr Mo
0.48-0.54 0.4 0.6-0.9 0.9-1.20 0.15-0.30
این فولاد دارا ی مقاومت به سایشی متوسط رو به بالا، سختی پذیری و چقرمگی مناسب می باشد .

فولاد 1.7225 معروف به Mo40 یکی از معروفترین و پرکاربردترین فولادهای آلیاژی می باشد که برای ساخت قطعات با سطح مقطع متوسط و نسبتاً بزرگ در صنایع مختلف از جمله خودرو سازی و ماشین سازی مانند میل لنگ، شاتون، چرخ دنده های واسط، اسپیندل غلطک های صنایع فولاد، سیمان، پیچ های مقاوم و ... استفاده می گردد.

تنش تسلیم:((N/(mm)^2))390 استحکام کشش نهایی: ((N/(mm)^2))590 ازدیاد طول: (min) % 12 حداقل انرژی ضربه: (J) 35
مقاومت الکتریکی : (Ω.(mm^2)/m) 0.19 دانسیته :(g/c(m^3)) 7.82 هدایت حرارتی :(w/mk)0.42 مدول الاستیسیته برشی :((N/(mm)^2))8010^(-3) مدول الاستیسیته کششی :((N/(mm)^2))21210^(-3)
بازگشت