icon phone

حامـیـــــران،

همراه معتمد صنعتگــران

حامـیـــــران،

همراه معتمد صنعتگــران

مــجمــوعــه انبــارهــای

۵ هزار تنی حامیران

مــجمــوعــه انبــارهــای

۵ هزار تنی حامیران

بـزرگترین تـوزیع کننده انـواع فـولاد های آلیـاژی 

ارائـه دهنده دسـتگاه های اره نـواری

واردات انواع محصولات بنا به درخواست مشتری 

عـــرضه کننده انـــواع آهن آلات ســـاختمانی

فـروش انـواع تیـغ اره 

تامیـن کننده انـواع فـلزات رنـگیـن

بـزرگترین تـوزیع کننده انـواع فـولاد های آلیـاژی 

ارائه دهنده انواع دستگاه های اره نواری

واردات انواع محصولات بنا به درخواست مشتری

عرضه کننده انواع آهن آلات ساختمانی

فروش انواع تیغ اره های نواری

تامین کننده انواع فلزات رنگین

Artboard 1
برش فولاد
Artboard 2 1
آزمایشگاهی
Artboard 3 1
هوا برش
Artboard 4 1
تعمیرات
Artboard 5 1
CNC
Artboard 6 1
برش تیغ اره
Artboard 7 1
حمل و نقل
Artboard 8 1
مشاوره
Artboard 9 1
گیوتین
Artboard 10 1
لیزر

گواهینامه ISO / IEC 17025

گواهینامه ISO / IEC 17025

آخرین مطالب

فولاد نرم چیست؟

گروهی از فولادها، فولاد کربنی می باشد که بیشترین میزان درصد وزنی کربن آن ۱/۲ درصد است. این نوع فولاد کربنی به طور کلی به

ادامه مطلب »

آخرین مطالب

تاثیر عناصر آلیاژی در فولاد

فولاد یکی از پرکاربردترین و مهمترین آلیاژها در سطح جهان است. فلزی که علاوه بر صرفه اقتصادی به راحتی با همه صنایع همخوانی و هماهنگی

فولاد نرم چیست؟

گروهی از فولادها، فولاد کربنی می باشد که بیشترین میزان درصد وزنی کربن آن ۱/۲ درصد است. این نوع فولاد کربنی به طور کلی به

آخرین مطالب

فولاد نرم چیست؟

گروهی از فولادها، فولاد کربنی می باشد که بیشترین میزان درصد وزنی کربن آن ۱/۲ درصد است. این نوع فولاد کربنی به طور کلی به

ادامه مطلب »

آخرین مطالب

تفاوت فولاد st37 و st52
دانشنامه

فولاد نرم چیست؟

گروهی از فولادها، فولاد کربنی می باشد که بیشترین میزان درصد وزنی کربن آن ۱/۲ درصد است. این نوع فولاد کربنی به طور کلی به

ادامه مطلب »

آخرین مطالب

آخرین مطالب

آخرین مطالب

آخرین مطالب

اسکرول به بالا
pop up حامیران