فولاد گرمکار

فولادهای ابزار گرمکار برای کاربردهایی که دمای آنها بالاتر از 316 درجه سانتیگراد است طراحی شده اند. فولادهای ابزار سردکار (مثل IASC2363 ، IASC2379 ) معمولاً وقتی در محدوده دمایی فوق قرار میگیرند، نرم شده و استحکام آنها کاهش می یابد. فولادهای تندبر که به عنوان ابزار برش استفاده میشوند (مثلIASC3343  ، IASC3202 ) در چنین دمایی نرم نمیشوند ولی معمولاً چقرمگی ومقاومت به شوک حرارتی آنها جهت استفاده در کاربردهای دمای بالا مناسب نیست. فولادهای گرمکار دارای کربن نسبتاً کم حجم حصول حداکثر چقرمگی ودارای عناصری مثل Mo ، W ، Co جهت مقاومت به نرم شدن در دمای بالا میباشند. افزودن وانادیم مقاومت حرارتی فولاد را افزایش میدهد ولی اساساً وانادیم جهت افزایش مقاومت به سایش به این فولادها اضافه میشود. فولادهای گرمکار به دوگروه عمده تقسیم میشوند. عنصر اصلی گروه اول مولیبدن وگروه دوم تنگستن است. فولادهای مولیبدن دار معمولاً چقرمگی ومقاومت به شوک حرارتی بهتری نسبت به گروه تنگستن دار از خود نشان میدهند. به همین دلیل میتوانید باآب سردشوند(این عمل باعث ایجاد شوک حرارتی میشود) از این دسته بیشتر برای فولادهای ابزارگرمکار استفاده میشود. فولادهای تنگستن دار مقاومت به نرم شدن وخستگی حرارتی بهتری از خود نشان میدهند اما به خاطر چقرمگی پایین، کاربردهای آنها خاص ومحدود میباشد. ابزار ساخته شده از فولاد گرمکار عموماً بایستی درمدتی طولانی، تنش های مکانیکی شدید همراه باتغییرات تنش های حرارتی را تحمل نماید.

فولادهای ابزار گرمکاربرای ساخت ابزار شکل دهی گرم آلیاژهای آهنی وغیرآهنی (ازنوع ( Non-cutting  دردماهای بیش از 200 درجه سانتی گزاد استفاده میگردد. ابزار ساخته شده عموماً بایستی در مدتی طولانی،تنش های مکانیکی شدید همراه باتغییرات تنش های حرارتی را تحمل نمایند. خواص کلی والزامی برای یک فولاد ابزار گرمکار عبارتنداز:

 مقاومت به بازگشت بسیار زیاد،  استحکام کششی گرم بسیار زیاد ، مقاومت به ضربه گرم بسیار زیاد ، مقاومت به سایش بسیار زیاد ، مقاومت به شوکهای حرارتی بسیار زیاد

نوع اول
پس از آبکاری و برگشت، سختی و استحکام خود را در حرارت زیاد حفظ نموده و جهت ساخت انواع ابزار و قالب گرمکار آهن و فولاد و سایر فلزات گداخته، هم چنین قالب های تزریقی و تحت فشار فلزات سنگین مناسب است. جدول زیر ارائه دهنده ی ویژگی های این فلز تحت استاندارهای مختلف است.

جدول استانداردها و نام های بین المللی

HRC

عملیــــات حرارتـــــــی

آنالـــیـــــــــــــــز

استاندارد آلمان

سختی به راکول

درجه حرارت برگشت

محیط خنک کردن

آبکاری

تابانیدن

آهنگری

C

Si

Mn

Cr

Mo

Ni

V

W

DiN

W.Nr

50-54
44-48

دو مرتبه
 در
600-680 درجه برگشت داده و در هوا خنک شود

روغن
 حمام نمک

 500-550C
 
هوا

1060-1100

750-800

1100-900

0.32

 

 

2.4

 

 

0.6

4.3

X30W
CrV53

2567

 

روسیه
Gost

ایتالیا
UNi

انگلیس B.S

امریکا AISI

آساب سوئد

پلدی چک و CSN

تایسن آلمان (TEW)

روشلینگ آلمان (زاراشتال)

بـهـلــــــــر

نام قدیم

نام جدید

4Ch2W5FM

 

 

 

 

212D2
CSN:19720

SPECIAL
W5

RWA

WKZ 50

W105

 

نوع دوم
این فولاد گرمکار نیزمقاومت و سختی خود را مانند 2567 بالا در حرارت نسبتا زیاد به خوبی حفظ می نماید.جهت ساخت قالب های تزریقی فلزات سبک مناسب است.

 

HRC

عملیــــات حرارتـــــــی

آنالـــیـــــــــــــــز

استاندارد  آلمان

سختی به راکول

درجه حرارت برگشت

محیط خنک کردن

آبکاری

تابانیدن

آهنگری

C

Si

Mn

Cr

Mo

Ni

V

W

DiN

W.Nr

52-56
50-54

دو مرتبه در
550-650 درجه برگشت داده و در هوا خنک شود

روغن حمام نمک 500-550C هوا

1020-1080

750-800

1100-900

0.39

0.1

 

5.0

1.3

 

0.1

 

X40Cr
MoV51

2344

 

روسیه
Gost

ایتالیا
UNi

انگلیس B.S

مریکا AISI

آساب سوئد

پلدی چک و CSN

تایسن آلمان  (TEW)

روشلینگ آلمان (زاراشتال)

بـهـلــــــــر

نام قدیم

نام جدید

4ch5MFIS

X35CrMo
Vo5KU

BH 13

H 13

8407

TLI
19554

E38 V

RDC2V

US
ULTRA2

W302

 

 

نوع سوم
با داشتن سختی زیاد بسیار خوش تراش بوده و با قابلیت پلیش بسیار عالی جهت قالب های پلاستیک و ملامین سازی مصرف می شود و معمولا نیاز به آبکاری ندارد.

 

HRC

عملیــــات حرارتـــــــی

آنالـــیـــــــــــــــز

استاندارد  آلمان

سختی به راکول

درجه حرارت برگشت

محیط خنک کردن

آبکاری

تابانیدن

آهنگری

C

Si

Mn

Cr

Mo

Ni

V

W

DiN

W.Nr

 

620-680

روغن

820-850

760-780

1050-850

0.33

 

0.8

1.6

0.4

 

S:

0.07

40CrMn
MoS 86

2312

 
 

روسیه
Gost

ایتالیا
UNi

انگلیس B.S

امریکا AISI

آساب سوئد

پلدی چک و CSN

تایسن آلمان (TEW)

روشلینگ آلمان (زاراشتال)

بـهـلــــــــر

نام قدیم

نام جدید

 

 

 

~P20

718

GS3
1.2311
CSN:19520

CMSK

MFRS

K456

M210

 

 

نوع چهارم
این فولاد مخصوص صنایع پرسکاری و آهنگری (فورجینگ) و همچنین مخصوص سیلندرها و قالب های تزریقی (اکستروژن) برای فلزات غیر آهنی می باشد.با پلیش عالی در صنایع پلاستیک سازی مصرف می شود. در مقابل ضربه و اصطکاک نیز مقاوم است. با خواص بالا و درجه بازگشت 300-160 درجه سانتی گراد به عنوان سردکار نیز می توان استفاده کرد.

 

HRC

عملیــــات حرارتـــــــی

آنالـــیـــــــــــــــز

استاندارد  آلمان

سختی به راکول

درجه حرارت برگشت

محیط خنک کردن

آبکاری

تابانیدن

آهنگری

C

Si

Mn

Cr

Mo

Ni

V

W

DiN

W.Nr

52-56

400-650

روغن

830-870

650-700

1100-850

0.55

 

 

0.7

0.3

1.7

0.1

 

55Nicr
Mov6

2713

 

روسیه
Gost

ایتالیا
UNi

انگلیس B.S

امریکا AISI

آساب سوئد

پلدی چک و CSN

تایسن آلمان (TEW)

روشلینگ آلمان (زاراشتال)

بـهـلــــــــر

نام قدیم

نام جدید

5Ch NM

 

Nr.5

L6

ALVAR
14

TBM1
CSN:19662

AMS

RGS1

GNM

W501

 

 

انواع فولاد گرم کار

فولاد 1.2343  (W300)  

فولاد W300 دارای استحکام به ضربه بالا ،خواص کششی گرم عالی و توانایی سختی پذیری در هوا به صورت برجسته می باشد.این فولاد در شرکت بهلر با روش ESR  و عملیات حرارتی ویژه تولید ، وتحت گرید ISOBLOC و با کیفیت معمولی و با عملیات حرارتی ویژه تحت گرید ISODISK  به بازار عرضه می شود که با بهبود همگن شدن و افزایش چقرمگی همراه است.غ

کاربردهای فولاد W300 در صنایع مختلف :

 1. قالب های ریخته گری تحت فشار برای فلزات سبک
 2. ابزارهای پرس های اکستروژن فلزات

 

 • دمای فرجینگ ( Forging) :900-1100
 • دمای آنیلینگ ( Annealing) : 750-800
 • دمای سختی پذیری( Hardening) : 1000-1040
 • محیط خنک کردن (Quench) : روغن – حمام نمک – هوا
 • دمای برگشت ( Tempering) : 400-700
 • دماها برحسب سانتی گراد می باشد.

 

فولاد 1.2344 (W302)

W302( 1.2344) یک فولاد ابزار گرمکار پر آلیاژ است که به دلیل خواص بسیار مناسب همچون تافنس و استحکام بالایش یکی از مناسب ترین و پرکاربردترین فولادهای مورد استفاده به عنوان قالب های آهنگری گرم می باشد. نمونه هایی از کاربرد آن عبارتند از: ماهیچه ها ، قالب ریختگی تحت فشار آلومینیوم ، پین های بیرون انداز قطعه از قالب ، قالب های حدیده کاری ، قالب ها و آهنگری ، سوزن سوخت رسان ، بوش ها و کشویی متحرک ماشین.این فولاد در شرکت بهلر با روش ESR  و عملیات حرارتی ویژه تولید ، وتحت گرید ISOBLOC و با کیفیت معمولی و با عملیات حرارتی ویژه تحت گرید ISODISK  به بازار عرضه می شود.


کاربردهای فولاد W302 در صنایع مختلف :

 1. اکستروژن های سردشونده با روغن یا هوا
 2. ماندرل های سوراخ کن شمش
 3. پرس های اکستروژن

 

 • دمای فرجینگ ( Forging) :1100-900
 • دمای آنیلینگ ( Annealing) : 800-750
 • دمای سختی پذیری( Hardening) : 1080-1020
 • محیط خنک کردن (Quench) : روغن – حمام نمک – هوا
 • دمای برگشت ( Tempering) : 700-400
 • دماها برحسب سانتی گراد می باشد.

 

فولاد 1.2367 (W303)  

فولاد W303  خواص کششی گرم عالی ،  سختی با مقاومت بالا ، چقرمگی و مقاوم به حرارت خوب را دارامی باشد. این نوع فولاد در شرکت بوهلر تحت فرآیند ESR  و عملیات حرارتی ویژه تحت گرید ISOBLOC   و با کیفیت معمولی و با عملیات حرارتی ویژه تحت گرید ISODISK   به بازار عرضه می شود.

کاربردهای فولاد W303 در صنایع مختلف :

 1. قالب های آهنگری تحت شرایط حاد
 2. قالب های اکستروژن

 

 1. دمای فرجینگ ( Forging) :900-1100
 2. دمای آنیلینگ ( Annealing) : 750-800
 3. دمای سختی پذیری( Hardening) : 1030-1080
 4. محیط خنک کردن (Quench) : روغن – حمام نمک – هوا
 5. دمای برگشت ( Tempering) : 400-700
 6. دماها برحسب سانتی گراد می باشد.

 

کاربردهای اصلی   کاملا مشابه W302  می باشد. فقط تنها اختلاف این دو نوع فولاد در مقاومت به سایش است که فولاد W303  که مقدار اضافه مولیبدن باعث بهبود خواص برشی میشود.

 

فولاد W360 

فولاد W360  فولادی است که شرکت بهلربه صورت انحصاری آن را تولید میکند. از خواص این فولاد میتوان به سختی بالا (بین 52 و 57 راکول) ، چقرمگی استثنایی ،  مقاوم به تمپر بالا ،هدایت پذیری حرارتی بالا ، توانایی سرد شدن با آب و داشتن میکروساختار همگن اشاره کرد .این فولاد در شرکت بهلر با روش ESR  و عملیات حرارتی ویژه تولید ، وتحت گرید ISOBLOC به بازار عرضه می شود.

 • دمای فرجینگ ( Forging) :900-1100
 • دمای آنیلینگ ( Annealing) : 750-800
 • دمای سختی پذیری( Hardening) : 1050
 • محیط خنک کردن (Quench) : روغن – حمام نمک – هوا
 • دمای برگشت ( Tempering) : 400-700
 • دماها برحسب سانتی گراد می باشد.

کاربردها :   قالب ها و پانچ ها در فورجینگ گرم و داغ   ،  ابزار برای فشار با سرعت بالا ،  قالب های اکستروژن ،

 

انواع دیگر فولاد های گرم کار میتوان به :

 • فولاد 1.2365  (W320 )  
 • فولاد 1.2567 (W105)
 • فولاد 1.2714   (W500)
 • فولاد 1.2713 (W501)

 

قیمت فولاد گرمکار

فولاد ابزار گرمکار نوع دیگری از فولاد آلیاژی می باشد  که در صنایع مختلف برای ساخت ابزار برش و قالب های ریخته گری برای انواع آلیاژ های سبک و سنگین و... استفاده میشود.قیمت فولاد گرمکار در ابتدای سال 96 با کمی افزایش رو برو بود اما بعد سه ماه اول قیمت فولاد گرم کار به ثبات نسبی رسید. شرکت فولاد حامیران نمایندگی رسمی فروش فولاد ابزار گرمکار شرکت فولاد آلیاژی اصفهان و همچنین عاملیت فروش فولاد گرمکار شرکت فولاد آلیاژی یزد می باشد.برای خرید فولاد گرمکار با کارشناسان ما در شرکت فولاد حامیران در تماس باشید