خط ویژه
خــط ویــژه
021-63511

فولاد CK55

نام محصول : فولاد CK55

گروه : فولادهای قابل عملیات حرارتی 

فولاد CK55 که در خانواده فولاد قابل عملیات حرارتی قرار دارد مناسب برای استفاده در فنرها، فنر های قابل عملیات حرارتی،شفت های قابل سخت کردن سطحی می باشد.

قیمت فولاد عملیات حرارتی:

 برای دریافت قیمت دقیق فروش فولاد CK55 و یا دریافت لیست قیمت فولادعملیات حرارتی و انواع آن می توانید با کارشناسان فروش فولاد حامیران در ارتباط باشید. فروش فولاد CK55 در مجموعه حامیران با تضمین کیفیت و قیمت انجام می گیرد.

امتیاز به این محصول:
بهلر جدید :V960 بریتانیا : 070m55,060a57 فرانسه : 2C55,XC54,XC55H1 ایتالیا :C55 ژاپن : S55C,S55C-CSP,S55CM اسپانیا : F.1150,C55K روسیه :60,60G,60GA روشلینگ : R6 پلدی :W5 آمریکا :1055,A331
دمای برگشت دادن: 550-660 دمای سخت کردن: 805-845 دمای آنیل کردن: 650-700 دمای آهنگری: 850-1050 دمای نرماله : 825-865
C Si Mn S P Cr Mo Ni
0.52-0.6 0.4 0.6-0.9 0.035 0.035 0.4 0.1 0.4
قطعات برای ساختن موتور و خودرو و قطعات ماشین سازی

فولاد CK55 که در خانواده فولاد قابل عملیات حرارتی قرار دارد مناسب برای استفاده در فنرها، فنر های قابل عملیات حرارتی،شفت های قابل سخت کردن سطحی می باشد.

استحکام کشش نهایی: ((N/(mm)^2))700-950 سختی: (HB) 229
مقاومت الکتریکی : (Ω.(mm^2)/m) 0.12 دانسیته :(g/c(m^3)) 7.85 مدول الاستیسیته :((N/(mm)^2))20010^(-3) دانسیته :(w/(mk)) 0.5
بازگشت